Eclectica DV - Formación en nuevas tecnologías http://www.eclecticadv.net/ ca Eclectica DV - Formación en nuevas tecnologías http://www.eclecticadv.net/IMG/siteon0.jpg?1576685358 http://www.eclecticadv.net/ Taller de Streaming vídeo (II) - 22 desembre 2010 a la Universitat de Barcelona http://www.eclecticadv.net/spip.php?article368 <img class="spip_logos" alt="" align="right" src='http://www.eclecticadv.net/IMG/arton368.png?1586345843' width="160" height="160" onmouseover="this.src='IMG/artoff368.png?1586345935'" onmouseout="this.src='IMG/arton368.png?1586345843'" /><p><strong>El 25 novembre 2010 de 10h a 14h, els i les estudiants de l'assignatura “Entorns i Mitjans Aplicats a la Formació” (Comunicació Audiovisual de la Facultat de Formació al Professorat) van realitzar una emissió en directe sobre la temàtica del consumisme al nadal en èpoques de crisi.</strong></p> <p>Després de crear un plató improvitzat amb croma i muntar el set up de la emissió, cadascuna de les i els alumnes va fer front a la seva tasca amb molta professionalitat.</p> <h3 class="spip">Set up del streaming</h3> <p><span class='spip_document_1060 spip_documents spip_documents_right' style='float:right; width:210px;'> <img src='http://www.eclecticadv.net/IMG/png/banda5_STtall2-07H.png' width="210" height="158" alt="" /></span> L'inici del taller va consistir en el muntatge del set up per a la realització del live streaming. La Eva Cruells i Laura Malinverni amb l'ajuda dels i les participants del taller van muntar un <a href="http://culinariahacker.files.wordpress.com/2009/11/davant.pdf" class='spip_out' rel='external'>set up complert</a> que inclou a nivell de <a href="http://culinariahacker.files.wordpress.com/2009/11/darrere.pdf" class='spip_out' rel='external'>maquinari</a>:</p> <p><img src='http://www.eclecticadv.net/squelettes-dist/puce.gif' width="8" height="11" class="puce" alt="-" /> una taula de realització de vídeo edirol v8 <br /><img src='http://www.eclecticadv.net/squelettes-dist/puce.gif' width="8" height="11" class="puce" alt="-" /> una taula de so amb 4 entrades de so <br /><img src='http://www.eclecticadv.net/squelettes-dist/puce.gif' width="8" height="11" class="puce" alt="-" /> dos micros <br /><img src='http://www.eclecticadv.net/squelettes-dist/puce.gif' width="8" height="11" class="puce" alt="-" /> dos càmeres col·locades en els seus tripodes corresponents <br /><img src='http://www.eclecticadv.net/squelettes-dist/puce.gif' width="8" height="11" class="puce" alt="-" /> un ordinador amb connexió per a la retransmissió <br /><img src='http://www.eclecticadv.net/squelettes-dist/puce.gif' width="8" height="11" class="puce" alt="-" /> un ordinador per llançar videos i audios <br /><img src='http://www.eclecticadv.net/squelettes-dist/puce.gif' width="8" height="11" class="puce" alt="-" /> un monitor per a fer el monitoratge del streaming <br /><img src='http://www.eclecticadv.net/squelettes-dist/puce.gif' width="8" height="11" class="puce" alt="-" /> la canopus per passar la senyal analògica a digital <br /><img src='http://www.eclecticadv.net/squelettes-dist/puce.gif' width="8" height="11" class="puce" alt="-" /> tot el cablejat corresponent</p> <p><span class='spip_document_1062 spip_documents spip_documents_left' style='float:left; width:210px;'> <img src='http://www.eclecticadv.net/IMG/png/banda5_STtall2grup1-04H.png' width="210" height="157" alt="" /></span> A nivell de programari vam realitzar les proves de connexió i funcionament del <a href="http://www.minipimer.tv/?tag=theora-streaming-studio" class='spip_out' rel='external'>theora streaming studio</a>.</p> <p>Per últim es va dissenyar i muntar un plató amb croma, que consistia d'un espai i el croma radera (<a href="http://www.minipimer.tv/?cat=7" class='spip_out' rel='external'>Veure aquí tutorials per streaming amb programari lliure</a>).</p> <p>Amb tot muntat vam revisar pas per pas el funcionament de la realització del streaming per tal de repartir rols i tasques entre cada un i una de les participants del taller. En quant a realització de càmera es va decidir quina posició tindria cadascuna i quin tipus de plano es mantindria per a cada càmera, fent amb la càmera 1 un primer pla i amb la 2 un pla general.</p> <p><span class='spip_document_1063 spip_documents spip_documents_right' style='float:right; width:210px;'> <img src='http://www.eclecticadv.net/IMG/png/banda5_STtall2-05H.png' width="210" height="158" alt="" /></span> En quant al so, es va col·locar 1 micròfon per al/a la presentador/a. Per altra banda, es van fer les proves del croma amb la taula de vídeo i la Laura Malinverni va mostrar el seu funcionament, tant la monitorització de tots els dispositius a través de la taula com els efectes principals de realització.</p> <p>Per últim, una persona va assumir la monitorització del theora i la gravació del programa per a després pujarlo a la <a href="http://giss.tv/dmmdb/" class='spip_out' rel='external'>mediabase de GISS</a> creada per el taller.</p> <h3 class="spip">Preparació del programa sobre el consumisme al nadal </h3> <p><span class='spip_document_1061 spip_documents spip_documents_left' style='float:left; width:210px;'> <img src='http://www.eclecticadv.net/IMG/png/banda5_STtall2grup1-01H.png' width="210" height="158" alt="" /></span> Els i les participants van preparar durant la setmana els continguts del programa i van decidir de fer 2 grups amb cadascú el seu programa: el programa del primer grup es titulava "Prospero Navidad" i el del segon grup "Consume-me". Un cop assolida la part tècnica de l'emissió, vam revisar tota la escaleta de guió del programa amb les indicacions previes de l'Eva i la Laura: temps, contingut, font de imatge i font d'audio.</p> <p>Vam aprendre a fer la playlist amb el <a href="http://www.videolan.org/vlc/" class='spip_out' rel='external'>VLC</a> per tal de tenir tots els videos preparats amb antel·lació, així com també la playlist de audio per a tenir totes les músiques preparades.</p> <p>Per últim, l'Eva va explicar les diferents possibilitats per veure el streaming: posant l'adreça del streaming <i><a href="http://stream.hangar.org:8000/banda_eclectica.ogg" class='spip_url spip_out' rel='nofollow external'>http://stream.hangar.org:8000/banda...</a></i> directament desde el browser que funciona amb <a href="http://www.mozilla-europe.org/es/firefox/" class='spip_out' rel='external'>Firefox 3.5</a> o superior, o bé utilitzant el <a href="http://www.videolan.org/vlc/" class='spip_out' rel='external'>VLC</a> copiant i enganxant l'adreça en el paquet superior.</p> <h3 class="spip">Realització de l'emissió en directe!</h3> <p><span class='spip_document_1064 spip_documents spip_documents_right' style='float:right; width:210px;'> <img src='http://www.eclecticadv.net/IMG/png/banda5_STtall2-06H.png' width="210" height="158" alt="" /></span>Un cop enllestits tots els preparatius, cada grup va prendre posició i vam procedir a l'emissió en directe que podeu <a href="http://giss.tv/dmmdb/banda-eclectica" class='spip_out' rel='external'>veure aquí</a>! El treball col·laboratiu entre cadascu/na va ser clau per a la bona realització del programa.</p> <p>Per últim, un cop acabada la emissió l'Eva i la Laura van mostrar el funcionament de la <a href="http://giss.tv/dmmdb/" class='spip_out' rel='external'>mediabase de Giss</a> per a pujar l'arxiu del programa gravat amb l'extensió de ogg, format que llegeix la mediabase de Giss.</p> Tallers de vídeo online per a joves> 2010-12-23T11:28:00Z text/html ca Taller de Streaming vídeo (I) - 15 desembre 2010 a la Universitat de Barcelona http://www.eclecticadv.net/spip.php?article362 <img class="spip_logos" alt="" align="right" src='http://www.eclecticadv.net/IMG/arton362.jpg?1586345117' width="150" height="149" onmouseover="this.src='IMG/artoff362.jpg?1586345128'" onmouseout="this.src='IMG/arton362.jpg?1586345117'" /><p><strong>El 15 desembre 2010 de 11h a 14h, els i les estudiants de l'assignatura: “Llenguatges d'Autor per a la Producció Multimèdia” (Comunicació Audiovisual de la Facultat de Formació al Professorat) van descobrir què és el live streaming, les diferents aplicacions que pot tenir i les avantatges de utilitzar el programari lliure.</strong></p> <p><span class='spip_document_1059 spip_documents spip_documents_right' style='float:right; width:200px;'> <img src='http://www.eclecticadv.net/IMG/jpg/band5_STtall1-03.jpg' width="200" height="150" alt="" /></span>Eva Cruells (cofundadora d'Eclèctica DV i experta en vídeo streaming) i Laura Malinverni (membre fundadora de <a href="http://www.minipimer.tv/" class='spip_out' rel='external'>minipimer.tv</a>) van començar el taller introduint el concepte de <i>streaming</i> com la capacitat de veure i escoltar un arxiu des de Internet sense la necessitat de descarregar-lo prèviament, i el concepte de <i>live streaming</i> quan ens referim a la transmissió de àudio i vídeo per Internet en temps real. I un <i>streaming lliure</i> quan s'utilitza el <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Ogg" class='spip_out' rel='external'>format .OGG</a>, que és referix al format d'arxiu el qual inclou un número de códecs separats e independents de vídeo i audio, ambdos desenvolupats en codi obert.</p> <p>Amb aquesta introducció vam anar obrint els imaginaris possibles que té el streaming avui dia, així l'Eva i la Laura explicàven que streaming és una paraula cada vegada més comuna que ens parla de les possibilitats de la comunicació aquí i ara traslladant que està passant aquí a un altra lloc i viceversa, configurant un mapa de realitats multiplicades.</p> <p>La Laura va mostrar l'explicació dels orígens del streaming de <a href='http://giss.tv/dmmdb/contents/1345285630Lluis-dl.ogg' class='spip_out' rel='external'>Lluís Gomez</a>, un dels impulsors del projecte <a href="http://giss.tv/" class='spip_out' rel='external'>GISS (Global Independent Streaming Support)</a>, una anella de servidors per fer streaming de forma lliure i gratuïta que neix de la necessitat d'afavorir el creixement i el desenvolupament de mitjans independents i lliures.</p> <p>Des d'aquí vam entrar en un debat amb els i les participants del taller sobre les possibles aplicacions i usos que pot tenir el streaming avui dia. En primer lloc, va sorgir la idea de la documentació d'esdeveniments, tipus tallers, conferencies, xerrades, festivals, etc.. i en la discussió va sorgir el valor polític que pot tenir documentar a temps real, ja que un/a pot reaccionar en el mateix moment que està succeïnt i per tant donar una resposta més efectiva, com per exemple el <a href="http://isaachacksimov.blip.tv/file/1702231/" class='spip_out' rel='external'>desallotjament del Patio Maravillas</a> que es va emetre amb diferents webcams.</p> <p>Per altra banda, el streaming té la capacitat de potenciar la empatia i la comunicació entre emissor/a i receptor/a, aspecte que destaca Pedro Soler en el seu <a href="http://www.minipimer.tv/txt/08jul/Soler-Pedro_live_stream_es.rtf" class='spip_out' rel='external'>text</a>. També té el component de la democratització dels medis de comunicació com l'alfabetització digital amb l'exemple de <a href="http://www.tvlata.org/" class='spip_out' rel='external'>Tvlata</a>, projecte impulsat per Neokinok amb nens i nenes del Brasil. Per últim, es va comentar les possibilitats artístiques del temps real com el set multitouch VJ de Peter Greenaway que anuncia una nova narrativa audiovisual o la intervenció de material emès en directe com va fer <a href="http://theorasea.org/itheora/index.php?v=http://giss.tv/dmmdb//contents/final-remuxed1-dl.ogg&out=link" class='spip_out' rel='external'>minipimer.tv</a> profanant la final del mundial.</p> <p><span class='spip_document_1058 spip_documents spip_documents_left' style='float:left; width:200px;'> <img src='http://www.eclecticadv.net/IMG/jpg/band5_STtall1-01.jpg' width="200" height="150" alt="" /></span>Un altre aspecte de reflexió conjunta en el taller va ser sobre quines avantatges té l'ús del <a href="http://ca.wikipedia.org/wiki/Programari_lliure" class='spip_out' rel='external'>programari lliure</a> i entre d'altres van sorgir: la possibilitat de millora continua del programa, la possibilitat de modificar el disseny de l'eina i aplicar-la per a nous usos, la possibilitat d'accés ja que no hi ha copies, tothom té l'original, el fet de que és gratuït no ho fa diferent d'alguns programaris propietaris, però si el fet de que no té publicitat i també la possibilitat de traduir-lo a moltes llengües.</p> <p>Després de mostrar totes les tecnologies necessàries (maquinari i programari) per a realitzar una emissió amb programari lliure, vam organitzar la preparació d'un programa sobre el consumisme al nadal en èpoques de crisi, ja que estàvem a les portes de tant celebrada i contradictòria festa.</p> Tallers de vídeo online per a joves> 2010-12-16T11:24:00Z text/html ca Taller: "Realitza la teva emissió de vídeo en directe amb programari lliure" - 4 i 11 desembre 2010 a l'Espai Jove d'Arbúcies (Girona) http://www.eclecticadv.net/spip.php?article351 <img class="spip_logos" alt="" align="right" src='http://www.eclecticadv.net/IMG/arton351.jpg?1586082734' width="160" height="160" onmouseover="this.src='IMG/artoff351.jpg?1586082748'" onmouseout="this.src='IMG/arton351.jpg?1586082734'" /><p><strong>El 4 i 11 de desembre de 16h a 20h, els joves d'Arbúcies van experimentar com fer una emissió de vídeo en directe amb eines de programari lliure. Els participants van aprendre a fer servir la taula de realització de vídeo, la taula de so i els programes d'emissió per internet. </strong></p> <h3 class="spip">Aprendre fent: set up del streaming</h3> <p>En el primer dia del taller van muntar tot el set up de streaming per tal de conèixer cada una de les peces que fan possible realitzar una emissió de vídeo en directe.</p> <p><span class='spip_document_1042 spip_documents spip_documents_right' style='float:right; width:210px;'> <img src='http://www.eclecticadv.net/IMG/jpg/banda4_stre064HS.jpg' width="210" height="158" alt="" /></span>L'Alex Muñoz (realitzador de vídeo i expert en vídeo streaming) i l'Eva Cruells (Co-fundadora d'Eclèctica i experta en vídeo streaming) van mostrar com fer el muntatge pas per pas del <a href="http://culinariahacker.files.wordpress.com/2009/11/davant.pdf" class='spip_out' rel='external'>set up complert</a> que inclou a nivell de <a href="http://culinariahacker.files.wordpress.com/2009/11/darrere.pdf" class='spip_out' rel='external'>maquinari</a> una taula de realització de vídeo edirol v8, una taula de so amb 4 entrades de so, dos micros, dos càmeres col•locades en els seus tripodes corresponents, un ordinador amb connexió per a la retransmissió, un ordinador per llançar videos i audios , un monitor per a fer el monitoratge del streaming, la canopus per passar la senyal analògica a digital i tot el cablejat corresponent.</p> <p>Un cop muntat tot el maquinari amb el seu cablejat, van procedir a experimentar amb cada una de les màquines.</p> <p><span class='spip_document_1043 spip_documents spip_documents_left' style='float:left; width:210px;'> <img src='http://www.eclecticadv.net/IMG/jpg/banda4_stre057HS.jpg' width="210" height="158" alt="" /></span>Primer la taula de so: van aprendre a com controlar el volum de so a nivell de entrada de microfonia i a nivell de sortida per auriculars. Cadascú va fer-ho practicant amb la seva pròpia veu, cantant, escridassant o fent algún discurs. Després l'Eva va mostrar els efectes de la taula de so, aspecte que va entusiasmar a tothom ja que permeten modular la veu i emular per exemple que estem en un espai tan gran com un estadi de futbol.</p> <p><span class='spip_document_1045 spip_documents spip_documents_right' style='float:right; width:210px;'> <img src='http://www.eclecticadv.net/IMG/jpg/banda4_stre102HS.jpg' width="210" height="158" alt="" /></span>Després, l'Alex va mostrar com fer servir la taula de realització de vídeo Edirol V8, una taula molt complerta que permet fins a 8 entrades per a realitzar. Els joves van aprendre a canviar de càmera 1 a càmera 2, a monitoritzar el resultat final amb el monitor de sortida i a canviar amb els efectes de transició propis de una realització professional. A nivell de programari, els joves van realitzar les proves de funcionament del <a href="http://sourceforge.net/projects/webcamstudio/develop" class='spip_out' rel='external'>webcamStudio</a> - un programa per linux que permet fer live streaming amb webcam i reduïr encara més el set-up i millorar la portabilitat).</p> <h3 class="spip">Aprenent alguns conceptes bàsics</h3> <p>Un cop segurs de com manejar el màquinari i programari per realitzar el streaming, l'Eva va introduir el concepte de streaming com la capacitat de veure i escoltar un arxiu des de Internet sense la necessitat de descarregar-lo prèviament, i el concepte de live streaming quan ens referim a la transmissió de àudio i vídeo per Internet en temps real. Tambè va explicar què es live streaming amb programari lliure, introduint el <a href="http://www.xiph.org/ogg/" class='spip_out' rel='external'>format OGG</a> de codi obert.</p> <p><span class='spip_document_1047 spip_documents spip_documents_left' style='float:left; width:210px;'> <img src='http://www.eclecticadv.net/IMG/jpg/banda4_stre114HS.jpg' width="210" height="158" alt="" /></span>Els joves van reflexionar sobre quines avantatges té l'ús del <a href="http://ca.wikipedia.org/wiki/Programari_lliure" class='spip_out' rel='external'>programari lliure</a> i entre d'altres van sorgir:</p> <p>la possibilitat de millorar el programa i de incidir en el seu disseny, la possibilitat d'accés ja que no hi ha copies, tothom té l'original així que no hi ha pirates, el fet de que és gratuït no ho fa diferent d'alguns programaris propietaris, però si el fet de que no té publicitat i també la possibilitat de traduir-lo a moltes llengües.</p> <h3 class="spip">I en marxa: realització del programa de televisió online!</h3> <p><span class='spip_document_1046 spip_documents spip_documents_right' style='float:right; width:210px;'> <img src='http://www.eclecticadv.net/IMG/jpg/banda4_stre100HS.jpg' width="210" height="158" alt="" /></span><br>Per últim els joves van procedir a dissenyar el programa de televisió en directe. Van triar el tema del programa (com anar amb skate?) i el gènere del programa (programa tipus revista amb un presentador, una entrevistadora i un entrevistat). Després van dissenyar la escaleta de guió del programa amb el codi de temps corresponent i la definició dels diàlegs i gags.</p> <p><span class='spip_document_1044 spip_documents spip_documents_left' style='float:left; width:210px;'> <img src='http://www.eclecticadv.net/IMG/jpg/banda4_stre085HS.jpg' width="210" height="158" alt="" /></span><br>L'equip va repartir els rols i tasques dividides en tasques tècniques: càmera, taula de realització de vídeo, taula de so i maneig del programa de streaming.</p> <p>Un cop enllestits tots els preparatius, cadascú va prendre posició i van procedir a l'emissió en viu i en directe!</p> <p>L'Alex va mostrar com veure l'emissió mentre s'estava realitzant: posant l'adreça del streaming directament desde el navegador. Un cop acabada la emissió l'Eva i l'Alex van mostrar el funcionament de la mediabase de <a href="http://giss.tv/" class='spip_out' rel='external'>GISS</a> per a pujar l'arxiu del programa gravat amb l'extensió de ogg.</p> <p><img src='http://www.eclecticadv.net/squelettes-dist/puce.gif' width="8" height="11" class="puce" alt="-" /> <strong><a href="http://giss.tv/dmmdb/banda-eclectica" class='spip_out' rel='external'>Veure aquí el programa realitzat pels joves d'Arbúcies</a></strong></p> Tallers de vídeo online per a joves> 2010-12-12T09:03:00Z text/html ca Taller de Televisió online (II) - 9 desembre 2010 a la Universitat de Barcelona http://www.eclecticadv.net/spip.php?article367 <img class="spip_logos" alt="" align="right" src='http://www.eclecticadv.net/IMG/arton367.jpg?1586371019' width="210" height="210" onmouseover="this.src='IMG/artoff367.jpg?1586371038'" onmouseout="this.src='IMG/arton367.jpg?1586371019'" /><p><strong>El 9 de desembre 2010 de 10h a 13h, va tenir lloc la segona part del taller de Televisió online per als/a les estudiants de l'assignatura “Entorns i Mitjans Aplicats a la Formació” (Comunicació Audiovisual de la Facultat de Formació al Professorat). </strong></p> <p><span class='spip_document_1075 spip_documents spip_documents_right' style='float:right; width:210px;'> <img src='http://www.eclecticadv.net/IMG/jpg/banda6_CAVtall2_140H.jpg' width="210" height="158" alt="" /></span> Els i les estudiants van emetre en directe el seu programa sobre programari lliure i cultura copyleft, basat en les seves vídeorespostes sobre els documentals de Datafighters.</p> <h3 class="spip">Redacció i guió</h3> <p>El taller va començar amb una projecció de les <i>vídeorespostes</i> que cada un/a dels/de les estudiants havia editat.</p> <p><span class='spip_document_1076 spip_documents spip_documents_left' style='float:left; width:210px;'> <img src='http://www.eclecticadv.net/IMG/jpg/banda6_CAVtall2_185H.jpg' width="210" height="158" alt="" /></span> La <a href='http://www.eclecticadv.net/spip.php?article141' class='spip_in'>Lize De Clercq</a> va comentar les respostes i donava alguna pista als equips de redacció sobre el paper que cada vídeoresposta podria tenir a l'hora de posar tot el material audiovisual en un ordre didàctic.</p> <p>Així que, amb els continguts audiovisuals frescs al cap, els equips de redacció dels equips (<i>Free Software Fighters</i> i <i>Copyleft Fighters</i>) van posar mà a l'obra i van començar a treballar el guió del programa.</p> <p><span class='spip_document_1077 spip_documents spip_documents_right' style='float:right; width:210px;'> <img src='http://www.eclecticadv.net/IMG/jpg/banda6_CAVtall2_205H.jpg' width="210" height="158" alt="" /></span>Tenien una hora i mitja abans de l'emissió en directe per pensar en l'ordre d'emissió dels vídeos (el <i>cueing</i>), per preparar els títols explicatius (els <i>overlays</i>), els texts dels capítols (<i>full screen</i>) i el títol continu (<i>ticker</i>), i per pensar en el text del/de la presentador/a a través de la webcam en directe.</p> <p>Els equips de redacció d'ambdós teams van aconseguir fer tot això a temps; l'equip dels <i>Free Software Fighters</i> tenien una presentadora que anunciava els vídeos amb unes frases, i l'equip de <i>Copyleft</i> va redactar un text concloent per ser llegit al final.</p> <h3 class="spip">Preproducció</h3> <p><span class='spip_document_1078 spip_documents spip_documents_left' style='float:left; width:210px;'> <img src='http://www.eclecticadv.net/IMG/jpg/banda6_CAVtall2_198H.jpg' width="210" height="158" alt="" /></span> <br>Alhora, els equips de producció d'ambdós teams van rebre instruccions de la <a href='http://www.eclecticadv.net/spip.php?article140' class='spip_in'>Cilia Willem</a> per practicar amb el programa <a href="http://www.livestream.com/" class='spip_out' rel='external'>Livestream</a>, sobretot amb la part de la biblioteca del material audiovisual (<i>Manage library</i>) i la part per emetre en directe (<i>Live broadcasting</i>).</p> <p><span class='spip_document_1079 spip_documents spip_documents_right' style='float:right; width:210px;'> <img src='http://www.eclecticadv.net/IMG/jpg/banda6_CAVtall2_219H.jpg' width="210" height="158" alt="" /></span>Era molt important que les persones "darrere dels botons" sabien manejar molt bé totes les funcions del programa, perquè durant l'emissió en directe no s'equivoquessin ni un segon.</p> <p>Sobretot el timing de la transició entre dos vídeos (<i>transition to cued clip</i>) requeria alguna cosa de pràctica, i era necessari que l'equip de redacció els passés l'ordre dels vídeos i els texts dels <i>overlays</i>, per tenir-lo tot preparat en el <i>storyboard</i>.</p> <h3 class="spip">Producció de l'emissió</h3> <p><span class='spip_document_1080 spip_documents spip_documents_left' style='float:left; width:210px;'> <img src='http://www.eclecticadv.net/IMG/jpg/banda6_CAVtall2_149H.jpg' width="210" height="158" alt="" /></span>A un cert punt, la col·laboració entre l'equip de redacció i l'equip de producció era imprescindible, ja que l'equip de producció s'havia d'assegurar que el que anaven a emetre era exactament el que l'equip de redacció havia planificat.</p> <p>Havia arribat l'hora de la veritat! Els equips de producció es van ficar als botons i amb molta concentració van emetre en directe els seus programes.</p> <p><span class='spip_document_1081 spip_documents spip_documents_right' style='float:right; width:210px;'> <img src='http://www.eclecticadv.net/IMG/jpg/banda6_CAVtall2_232H.jpg' width="210" height="158" alt="" /></span><br>L'equip dels <i>Copyleft Fighters</i> va decidir que millor una sola persona toqués els botons des d'un sol ordinador, mentre que l'equip dels <i>Free Software Fighters</i> va dividir les tasques: una persona que des d'un ordinador s'ocupés del cueing dels vídeos, i una altra persona que des d'un altre ordinador s'ocupés de la transició i l'emissió dels <i>overlays</i> i els <i>full screens</i>.</p> <p><span class='spip_document_1082 spip_documents spip_documents_left' style='float:left; width:210px;'> <img src='http://www.eclecticadv.net/IMG/jpg/banda6_CAVtall2_196H.jpg' width="210" height="158" alt="" /></span><br>En l'equip dels <i>Free Software Fighters</i> el timing de la presentadora que anunciava els vídeos donava encara més pressió a l'equip de producció, però van aconseguir fer tot a temps, gràcies a l'ajuda d'un <i>autocue</i> improvisat: un paper amb el texte anunciat, que un membre de l'equip subjectava per sobre de l'ordinador mentre la presentadora parlava en la webcam.</p> <h3 class="spip">En directe!</h3> <p><span class='spip_document_1083 spip_documents spip_documents_right' style='float:right; width:210px;'> <img src='http://www.eclecticadv.net/IMG/jpg/banda6_CAVtall2_203H.jpg' width="210" height="158" alt="" /></span>Tot va sortir bé. A les 12h30 en punt, hora de sortir en l'aire segons les instruccions de la Cilia, l'equip dels <i>Copyleft Fighters</i>va començar l'emissió en directe del seu programa, tot seguit pel programa dels <i>Free Software Fighters</i>.</p> Tallers de vídeo online per a joves> 2010-12-10T17:31:00Z text/html ca Taller de Televisió online (I) - 2 desembre 2010 a la Universitat de Barcelona http://www.eclecticadv.net/spip.php?article369 <img class="spip_logos" alt="" align="right" src='http://www.eclecticadv.net/IMG/arton369.jpg?1586365659' width="160" height="160" onmouseover="this.src='IMG/artoff369.jpg?1586366259'" onmouseout="this.src='IMG/arton369.jpg?1586365659'" /><p><strong>El 2 de desembre 2010 de 10h a 13h, va tenir lloc la primera part del taller de Televisió online per als/a les estudiants de l'assignatura “Entorns i Mitjans Aplicats a la Formació” (Comunicació Audiovisual de la Facultat de Formació al Professorat). Els i les estudiants van aprendre a treballar amb l'eina <a href='https://livestream.com/' class='spip_out' rel='external'>Livestream</a> i van començar a preparar un programa sobre programari lliure i cultura copyleft.</strong></p> <p><span class='spip_document_1070 spip_documents spip_documents_right' style='float:right; width:210px;'> <img src='http://www.eclecticadv.net/IMG/jpg/banda6_CAVtall1_10H.jpg' width="210" height="158" alt="" /></span>La professora Cilia Willem, cofundadora d'Eclèctica DV i coordinadora de les activitats a la UB, va fer la introducció a Livestream, eina audiovisual online que permet l'emissió en directe de continguts audiovisuals.</p> <p>Els/les estudiants estaven sobre tot interessats/des en les funcionalitats de la biblioteca (com incorporar clips existents a la xarxa, pujar clips des del disc dur i gravar fragments de vídeo des del webcam) i en la configuració del canal i dels guions (storyboard) per compondre un programa en directe.</p> <p><span class='spip_document_1071 spip_documents spip_documents_left' style='float:left; width:210px;'> <img src='http://www.eclecticadv.net/IMG/jpg/banda6_CAVtall2_128H.jpg' width="210" height="158" alt="" /></span>Després, els/les estudiants van veure com es fa la part d'emissió en directe: els clips que conformen un storyboard són seleccionats i posats en ordre d'aparició (cueing), per ser emesos en directe amb ròtuls (overlays), capítols (full screen) i titulars continus (tickers). Al mateix temps, es va introduir el funcionament del Livestream Broadcaster (ara Procaster), un plug-in per a reporters a distància, que permet l'entrada d'una senyal de webcam en l'estudio des d'un telèfon mòbil.</p> <p><span class='spip_document_1073 spip_documents spip_documents_right' style='float:right; width:210px;'> <img src='http://www.eclecticadv.net/IMG/jpg/banda6_CAVtall2_167H.jpg' width="210" height="158" alt="" /></span>A continuació, els talleristes van demanar a cada participant de crear un compte a Livestream i entrar al canal com a co-productors per practicar en el seu propi canal de televisió. Com a exemple, es va demanar que practiquéssin amb el tema de 'caigudes divertides', un tema allunyat al màxim del tema 'real', amb l'objectiu de concentrar-nos exclusivament en el funcionament del programa. Els estudiants van practicar amb l'estudio i les seves funcionalitats fins dominar l'eina.</p> <p><span class='spip_document_1068 spip_documents spip_documents_left' style='float:left; width:210px;'> <img src='http://www.eclecticadv.net/IMG/jpg/banda6_CAVtall1_19H.jpg' width="210" height="158" alt="" /></span> <br>Després de la pausa, la Lize De Clercq va fer una introducció teòrica sobre el tema de copyleft, drets d'autor i software lliure.</p> <p>A continuació, els talleristes van explicar que per crear un programa sobre els continguts audiovisuals de Datafighters caldria treballar en dues fases: una fase preparativa de recerca individual i una fase de producció col·lectiva.</p> <p><span class='spip_document_1072 spip_documents spip_documents_right' style='float:right; width:210px;'> <img src='http://www.eclecticadv.net/IMG/jpg/banda6_CAVtall1_41H.jpg' width="210" height="158" alt="" /></span>Durant la fase preparativa, els/les estudiants són convidats/as a respondre una sèrie de preguntes sobre els documentals de Datafighters. Es va dividir el grup en dos equips: 'Copyleft Fighters' i 'Free Software Fighters'. A cada estudiant es va assignar una o dues preguntes del tema, per les quals disposaven d'una setmana per trobar-ne la resposta, comunicar-la a Eclèctica DV i editar i pujar la solució com un vídeoclip de menys d'1 minut.</p> <p>Amb aquest material a punt, els equips estan ara preparats per fer un programa de televisió sobre Free Software i Copyleft durant la segona part del cicle de tallers. <span class='spip_document_1074 spip_documents spip_documents_center'> <img src='http://www.eclecticadv.net/IMG/jpg/banda6_CAVtall2_178M.jpg' width="640" height="480" alt="" /></span></p> Tallers de vídeo online per a joves> 2010-12-03T16:44:00Z text/html ca Taller de Streaming vídeo (II) - 25 novembre 2010 a la Universitat de Barcelona http://www.eclecticadv.net/spip.php?article350 <img class="spip_logos" alt="" align="right" src='http://www.eclecticadv.net/IMG/arton350.png?1586282057' width="160" height="160" onmouseover="this.src='IMG/artoff350.png?1586282159'" onmouseout="this.src='IMG/arton350.png?1586282057'" /><p><strong>El 25 novembre 2010 de 10h a 14h, els i les estudiants de l'assignatura “Entorns i Mitjans Aplicats a la Formació” (Comunicació Audiovisual de la Facultat de Formació al Professorat) van realitzar una emissió en directe sobre la temàtica al voltant del 25N Dia Internacional de la Violència Contra les Dones.</strong></p> <p>Després de crear un plató improvitzat amb croma i muntar el set up de la emissió, cadascuna de les i els alumnes va fer front a la seva tasca amb molta professionalitat.</p> <h3 class="spip">Set up del streaming</h3> <p><span class='spip_document_1053 spip_documents spip_documents_right' style='float:right; width:210px;'> <img src='http://www.eclecticadv.net/IMG/png/band5_STtall1-07H.png' width="210" height="154" alt="" /></span> L'inici del taller va consistir en el muntatge del set up per a la realització del live streaming. La Eva Cruells i Laura Malinverni amb l'ajuda dels i les participants del taller van muntar un <a href="http://culinariahacker.files.wordpress.com/2009/11/davant.pdf" class='spip_out' rel='external'>set up complert</a> que inclou a nivell de <a href="http://culinariahacker.files.wordpress.com/2009/11/darrere.pdf" class='spip_out' rel='external'>maquinari</a>:</p> <p><img src='http://www.eclecticadv.net/squelettes-dist/puce.gif' width="8" height="11" class="puce" alt="-" /> una taula de realització de vídeo edirol v8 <br /><img src='http://www.eclecticadv.net/squelettes-dist/puce.gif' width="8" height="11" class="puce" alt="-" /> una taula de so amb 4 entrades de so <br /><img src='http://www.eclecticadv.net/squelettes-dist/puce.gif' width="8" height="11" class="puce" alt="-" /> dos micros <br /><img src='http://www.eclecticadv.net/squelettes-dist/puce.gif' width="8" height="11" class="puce" alt="-" /> dos càmeres col·locades en els seus tripodes corresponents <br /><img src='http://www.eclecticadv.net/squelettes-dist/puce.gif' width="8" height="11" class="puce" alt="-" /> un ordinador amb connexió per a la retransmissió <br /><img src='http://www.eclecticadv.net/squelettes-dist/puce.gif' width="8" height="11" class="puce" alt="-" /> un ordinador per llançar videos i audios <br /><img src='http://www.eclecticadv.net/squelettes-dist/puce.gif' width="8" height="11" class="puce" alt="-" /> un monitor per a fer el monitoratge del streaming <br /><img src='http://www.eclecticadv.net/squelettes-dist/puce.gif' width="8" height="11" class="puce" alt="-" /> la canopus per passar la senyal analògica a digital <br /><img src='http://www.eclecticadv.net/squelettes-dist/puce.gif' width="8" height="11" class="puce" alt="-" /> tot el cablejat corresponent</p> <p><span class='spip_document_1055 spip_documents spip_documents_left' style='float:left; width:210px;'> <img src='http://www.eclecticadv.net/IMG/png/band5_STtall1-16H.png' width="210" height="155" alt="" /></span> A nivell de programari vam realitzar les proves de connexió i funcionament del <a href="http://www.minipimer.tv/?tag=theora-streaming-studio" class='spip_out' rel='external'>theora streaming studio</a>.</p> <p>Per últim es va dissenyar i muntar un plató amb croma, que consistia d'un espai amb 4 cadires per el debat i el croma radera (<a href="http://www.minipimer.tv/?cat=7" class='spip_out' rel='external'>Veure aquí tutorials per streaming amb programari lliure</a>).</p> <p>Amb tot muntat vam revisar pas per pas el funcionament de la realització del streaming per tal de repartir rols i tasques entre cada un i una de les participants del taller. En quant a realització de càmera es va decidir quina posició tindria cadascuna i quin tipus de plano es mantindria per a cada càmera, fent amb la càmera 1 un primer pla i amb la 2 un pla general.</p> <p><span class='spip_document_1054 spip_documents spip_documents_right' style='float:right; width:210px;'> <img src='http://www.eclecticadv.net/IMG/png/band5_STtall1-17S.png' width="210" height="155" alt="" /></span> En quant al so, es van col·locar dos micròfons, un per a la presentadora i l'altra per les participants del debat. Per altra banda, es van fer les proves del croma amb la taula de vídeo i la Laura Malinverni va mostrar el seu funcionament, tant la monitorització de tots els dispositius a través de la taula com els efectes principals de realització.</p> <p>Per últim, una persona va assumir la monitorització del theora i la gravació del programa per a després pujarlo a la <a href="http://giss.tv/dmmdb/" class='spip_out' rel='external'>mediabase de GISS</a> creada per el taller.</p> <h3 class="spip">Preparació del programa 25N</h3> <p><span class='spip_document_1056 spip_documents spip_documents_left' style='float:left; width:210px;'> <img src='http://www.eclecticadv.net/IMG/png/band5_STtall1-14H.png' width="210" height="157" alt="" /></span> Un cop assolida la part tècnica de l'emissió vam revisar tota la escaleta de guió del programa. Els i les participants van preparar durant la setmana els continguts del programa amb les indicacions previes de l'Eva i la Laura: temps, contingut, font de imatge i font d'audio.</p> <p>Vam aprendre a fer la playlist amb el <a href="http://www.videolan.org/vlc/" class='spip_out' rel='external'>VLC</a> per tal de tenir tots els videos preparats amb antel·lació, així com també la playlist de audio per a tenir totes les músiques preparades.</p> <p>Per últim, l'Eva va explicar les diferents possibilitats per veure el streaming: posant l'adreça del streaming <i><a href="http://stream.hangar.org:8000/banda_eclectica.ogg" class='spip_url spip_out' rel='nofollow external'>http://stream.hangar.org:8000/banda...</a></i> directament desde el browser que funciona amb <a href="http://www.mozilla-europe.org/es/firefox/" class='spip_out' rel='external'>Firefox 3.5</a> o superior, o bé utilitzant el <a href="http://www.videolan.org/vlc/" class='spip_out' rel='external'>VLC</a> copiant i enganxant l'adreça en el paquet superior.</p> <h3 class="spip">Realització de l'emissió en directe!</h3> <p><span class='spip_document_1057 spip_documents spip_documents_right' style='float:right; width:210px;'> <img src='http://www.eclecticadv.net/IMG/png/band5_STtall1-06H.png' width="210" height="158" alt="" /></span>Un cop enllestits tots els preparatius, cadascú va prendre posició i vam procedir a l'emissió en directe que podeu <a href="http://giss.tv/dmmdb/banda-eclectica" class='spip_out' rel='external'>veure aquí</a>! El treball col·laboratiu entre cadascuna va ser clau per a la bona realització del programa.</p> <p>Per últim, un cop acabada la emissió l'Eva i la Laura van mostrar el funcionament de la <a href="http://giss.tv/dmmdb/" class='spip_out' rel='external'>mediabase de Giss</a> per a pujar l'arxiu del programa gravat amb l'extensió de ogg, format que llegeix la mediabase de Giss.</p> Tallers de vídeo online per a joves> 2010-11-26T18:02:00Z text/html ca Taller: "Crea el teu podcast vídeo" - 20 i 21 novembre 2010 a l'Espai Jove d'Arbúcies (Girona) http://www.eclecticadv.net/spip.php?article371 <img class="spip_logos" alt="" align="right" src='http://www.eclecticadv.net/IMG/arton371.jpg?1586073507' width="337" height="337" onmouseover="this.src='IMG/artoff371.jpg?1586073524'" onmouseout="this.src='IMG/arton371.jpg?1586073507'" /><p><strong>El 20 i 21 novembre 2010 de 16h a 20h, Eclèctica DV va organitzar un taller de podcast vídeo pels joves d'Arbúcies on van aprendre a distingir i utilitzar les diferents aplicacions de la “web 2.0” que permeten compartir, distribuir i emetre continguts audiovisuals.</strong></p> <p><span class='spip_document_1040 spip_documents spip_documents_right' style='float:right; width:210px;'> <img src='http://www.eclecticadv.net/IMG/jpg/banda4_pod59S.jpg' width="210" height="158" alt="" /></span>Durant aquests tallers: els/les alumnes van aprendre a: <br /><img src='http://www.eclecticadv.net/squelettes-dist/puce.gif' width="8" height="11" class="puce" alt="-" /> a distingir entre una immensa oferta de serveis que ofereixen biblioteques, allotjament i difusió <br /><img src='http://www.eclecticadv.net/squelettes-dist/puce.gif' width="8" height="11" class="puce" alt="-" /> a buscar millor la vídeosfera <br /><img src='http://www.eclecticadv.net/squelettes-dist/puce.gif' width="8" height="11" class="puce" alt="-" /> a diferenciar entre un servei per compartir vídeos, un vídeoblog, un podcast vídeo, un canal de televisió online, i un programa de televisió per internet en directe.</p> <p><span class='spip_document_1041 spip_documents spip_documents_left' style='float:left; width:210px;'> <img src='http://www.eclecticadv.net/IMG/jpg/banda4_pod70S.jpg' width="210" height="158" alt="" /></span><br>Els/les alumnes també van seleccionar unes aplicacions exemplars i van aprendre a utilitzar-les per crear part de la cadena audiovisual amb la web 2.0: des de l'allotjament, la publicació (embedding) i la redifusió (sindicació) per podcast vídeo. Al final del cicle, els i les alumnes van aprendre com promocionar el seu canal de televisió online per la blogosfera, a través de directoris de podcasts i agregadors de continguts audiovisuals.</p> Tallers de vídeo online per a joves> 2010-11-22T07:59:00Z text/html ca Taller de Podcast vídeo - 18 i 19 novembre 2010 a la Universitat de Barcelona http://www.eclecticadv.net/spip.php?article372 <img class="spip_logos" alt="" align="right" src='http://www.eclecticadv.net/IMG/arton372.jpg?1586348146' width="160" height="160" onmouseover="this.src='IMG/artoff372.jpg?1586348158'" onmouseout="this.src='IMG/arton372.jpg?1586348146'" /><p><strong>El 18 i 19 de novembre 2010 de 17h a 19h, Eclèctica DV va organitzar un taller de Podcast vídeo per als/a les estudiants de l'assignatura “Laboratori Audiovisual” (Disseny i Imatge de la Facultat de Belles Arts) de la Universitat de Barcelona.</strong></p> <p><span class='spip_document_1067 spip_documents spip_documents_right' style='float:right; width:210px;'> <img src='http://www.eclecticadv.net/IMG/jpg/banda3_BAtall2_12H.jpg' width="210" height="157" alt="" /></span>Durant les dues sessions setmanals del Laboratori Audiovisual els i les estudiants van aprendre a distingir i utilitzar les diferents aplicacions de la "web 2.0" que els/les permeten compartir, distribuir i emetre els seus continguts audiovisuals.</p> <p>L'objectiu del taller era convertir un videoblog en un format podcast vídeo, capaç de promocionar els continguts audiovisuals per la blogosfera, a través de directoris de podcasts i agregadors multimèdia.</p> <p><span class='spip_document_1066 spip_documents spip_documents_left' style='float:left; width:210px;'> <img src='http://www.eclecticadv.net/IMG/jpg/banda3_BAtall2_08H.jpg' width="210" height="157" alt="" /></span><br>Durant aquests tallers: els/les alumnes van aprendre: <br /><img src='http://www.eclecticadv.net/squelettes-dist/puce.gif' width="8" height="11" class="puce" alt="-" /> a distingir entre una immensa oferta de serveis que ofereixen biblioteques, allotjament i difusió <br /><img src='http://www.eclecticadv.net/squelettes-dist/puce.gif' width="8" height="11" class="puce" alt="-" /> a buscar millor la vídeosfera <br /><img src='http://www.eclecticadv.net/squelettes-dist/puce.gif' width="8" height="11" class="puce" alt="-" /> a diferenciar entre un servei per compartir vídeos, un vídeoblog, un podcast vídeo, un canal de televisió online, i un programa de televisió per internet en directe.</p> <p>Els/les alumnes també van seleccionar unes aplicacions exemplars i van aprendre a utilitzar-les per crear part de la cadena audiovisual amb la web 2.0: des de l'allotjament, la publicació (embedding) i la redifusió (sindicació) per podcast vídeo.</p> Tallers de vídeo online per a joves> 2010-11-20T12:39:00Z text/html ca Taller de Streaming vídeo (I) - 18 novembre 2010 a la Universitat de Barcelona http://www.eclecticadv.net/spip.php?article349 <img class="spip_logos" alt="" align="right" src='http://www.eclecticadv.net/IMG/arton349.jpg?1586280096' width="160" height="160" onmouseover="this.src='IMG/artoff349.jpg?1586344668'" onmouseout="this.src='IMG/arton349.jpg?1586280096'" /><p><strong>El 18 novembre 2010 de 10h a 14h, els i les estudiants de l'assignatura: “Entorns i Mitjans Aplicats a la Formació” (Comunicació Audiovisual de la Facultat de Formació al Professorat) van descobrir què és el live streaming i com és realitza un live streaming amb programari lliure.</strong></p> <p><span class='spip_document_1005 spip_documents spip_documents_right' style='float:right; width:200px;'> <img src='http://www.eclecticadv.net/IMG/jpg/IMG_5995.jpg' width="200" height="150" alt="" /></span> Eva Cruells (cofundadora de Eclèctica i experta en vídeo streaming) va començar el taller introduint el concepte de streaming com la capacitat de veure i escoltar un arxiu des de Internet sense la necessitat de descarregar-lo prèviament, i el concepte de live streaming quan ens referim a la transmissió de àudio i vídeo per Internet en temps real. L'Eva explicava que streaming és una paraula cada vegada més comuna que ens parla de les possibilitats de la comunicació aquí i ara traslladant que està passant aquí a un altra lloc i viceversa, configurant un mapa de realitats multiplicades.</p> <p>Aquesta tecnologia que avui en dia està cada vegada més a l'abast de tothom té uns antecedents clau, com les <a href="http://www.youtube.com/watch?v=VitB6dQ1XI0" class='spip_out' rel='external'>telestreets</a> a principis del 2000 que amb pocs recursos i amb molta ingeni varen crear la capacitat d'emetre televisió local des de un barri per el barri, ampliant la seva emissió utilitzant les possibilitats d'Internet d'aquells temps. L'Eva també va mostrar l'explicació dels orígens del streaming de <a href='http://giss.tv/dmmdb/contents/1345285630Lluis-dl.ogg' class='spip_out' rel='external'>Lluís Gomez</a>, un dels impulsors del projecte GISS que són els i les desenvolupadores del live streaming amb programari lliure.</p> <p>A mode de pluja de idees els i les alumnes varen estar reflexionant sobre les diferents aplicacions que pot tenir el live streaming, entre elles: <br /><img src='http://www.eclecticadv.net/squelettes-dist/puce.gif' width="8" height="11" class="puce" alt="-" /> la documentació d'esdeveniments, el valor polític de retransmissió en temps real amb l'exemple del <a href="http://isaachacksimov.blip.tv/file/1702231/" class='spip_out' rel='external'>desallotjament del Patio Maravillas</a> que es va emetre amb diferents webcams <br /><img src='http://www.eclecticadv.net/squelettes-dist/puce.gif' width="8" height="11" class="puce" alt="-" /> la capacitat de potenciar la empatia i la comunicació entre emissor/a i receptor/a aspecte que destaca Pedro Soler en el seu <a href="http://www.minipimer.tv/txt/08jul/Soler-Pedro_live_stream_es.rtf" class='spip_out' rel='external'>text</a> <br /><img src='http://www.eclecticadv.net/squelettes-dist/puce.gif' width="8" height="11" class="puce" alt="-" /> l'alfabetització digital amb l'exemple de <a href="http://www.tvlata.org/" class='spip_out' rel='external'>Tvlata</a> projecte impulsat per Neokinok amb nens i nenes del Brasil <br /><img src='http://www.eclecticadv.net/squelettes-dist/puce.gif' width="8" height="11" class="puce" alt="-" /> les possibilitats artístiques del temps real com el set multitouch VJ de Peter Greenaway que anuncia una nova narrativa audiovisual o la intervenció de material emès en directe com va fer <a href="http://theorasea.org/itheora/index.php?v=http://giss.tv/dmmdb//contents/final-remuxed1-dl.ogg&out=link" class='spip_out' rel='external'>minipimer.tv</a> profanant la final del mundial <br /><img src='http://www.eclecticadv.net/squelettes-dist/puce.gif' width="8" height="11" class="puce" alt="-" /> l'estalvi de temps de postproducció.</p> <p><span class='spip_document_1007 spip_documents spip_documents_left' style='float:left; width:200px;'> <img src='http://www.eclecticadv.net/IMG/jpg/IMG_6005.jpg' width="200" height="150" alt="" /></span>Un cop vistos alguns exemples de live streaming varem passar a explicar què es live streaming amb programari lliure, introduint el <a href="http://www.xiph.org/ogg/" class='spip_out' rel='external'>format OGG</a> de codi obert, un contenidor que pot ser escrit i llegit en un sol pas, fent-lo adequat per el streaming a Internet.</p> <p>Aquí ens varem parar de nou per a reflexionar sobre quines avantatges té l'ús del <a href="http://ca.wikipedia.org/wiki/Programari_lliure" class='spip_out' rel='external'>programari lliure</a> i entre d'altres van sorgir: la possibilitat de millora continua del programa, la possibilitat de modificar el disseny de l'eina i aplicar-la per a nous usos, la possibilitat d'accés ja que no hi ha copies, tothom té l'original, el fet de que és gratuït no ho fa diferent d'alguns programaris propietaris, però si el fet de que no té publicitat i també la possibilitat de traduir-lo a moltes llengües.</p> <p>Després de fer una pausa, ja varem passar a explicar quines tecnologies es necessiten per a muntar un live streaming amb programari lliure:</p> <p>1. Per començar, un servidor icecaster com el de <a href='http://giss.tv)/' class='spip_out' rel='external'>G.I.S.S</a> un projecte basat totalment en principis i tecnologies lliures que ofereix de manera ràpida i gratuïta la creació d' un canal propi de streaming (mountpoint), amb el qual varem fer el registre del canal per a realitzar l'emissió en directe: http://91.121.134.23:8000/banda_eclectica.ogg .</p> <p>2. En segon lloc, varem veure quina velocitat de pujada de Internet teníem a l'aula amb <a href='http://www.speedtest.net/' class='spip_url spip_out' rel='nofollow external'>www.speedtest.net</a> i va sortir 0,50 Mb/s , una velocitat justa per fer una emissió de qualitat mitja.</p> <p>3. En tercer lloc, varem assegurar-nos de disposar d'un ordinador amb entrada fireware per tal de utilitzar el programari TSS, <a href="http://gollum.artefacte.org/tss/" class='spip_out' rel='external'>Theora Streaming Studio</a> la interfície gràfica per a Linux que permet codificar àudio i vídeo al format lliure Theora OGG i enviar streaming en temps real. I en quart lloc, en el cas de no tenir una càmera de vídeo, varem mostrar el <a href="http://sourceforge.net/projects/webcamstudio/" class='spip_out' rel='external'>webcamStudio</a>, un programa per linux que permet fer live streaming amb webcam (i reduïr encara més el set-up i millorar la portabilitat).</p> <p>4. Per últim, varem explorar les diferents possibilitats d'arxiu i publicació del programa un cop realitzat fent un recorregut per les diferents media bases que existeixen i les seves característiques. El projecte de GISS també ofereix la possibilitat de crear una <a href="http://giss.tv/dmmdb" class='spip_out' rel='external'>media base</a> que llegeix arxius .ogg i permet escollir la llicència. Altres mediabases són blip.tv, que no llegeix format ogg però permet escollir la llicència del teu arxiu, i dailymotion que llegeix format .ogg però en canvi no permet escollir llicencies.</p> <p>Un cop vistes les tecnologies els i les alumnes varen organitzar-se per tal de preparar una emissió en directe sobre el dia internacional contra la violència contra les dones 25N. La seva tasca per a la segona sessió del taller era preparar la escaleta-guió del programa i definir quina tasca faria cadascuna.</p> Tallers de vídeo online per a joves> 2010-11-19T17:21:00Z text/html ca Taller de Podcast vídeo - 11 i 12 novembre 2010 a la Universitat de Barcelona http://www.eclecticadv.net/spip.php?article366 <img class="spip_logos" alt="" align="right" src='http://www.eclecticadv.net/IMG/arton366.jpg?1586348895' width="160" height="160" onmouseover="this.src='IMG/artoff366.jpg?1586349434'" onmouseout="this.src='IMG/arton366.jpg?1586348895'" /><p><strong>El 11 i 12 de novembre 2010 de 12h a 14h, Eclèctica DV va organitzar un taller de Podcast vídeo per als/a les estudiants de l'assignatura “Laboratori Audiovisual” (Disseny i Imatge de la Facultat de Belles Arts) de la Universitat de Barcelona.</strong></p> <p><span class='spip_document_1036 spip_documents spip_documents_right' style='float:right; width:210px;'> <img src='http://www.eclecticadv.net/IMG/jpg/banda3_BAtall1_40MCS.jpg' width="210" height="157" alt="" /></span>Durant les dues sessions setmanals del Laboratori Audiovisual els i les estudiants van aprendre a distingir i utilitzar les diferents aplicacions de la "web 2.0" que els/les permeten compartir, distribuir i emetre els seus continguts audiovisuals.</p> <p>L'objectiu del taller era convertir un videoblog en un format podcast vídeo, capaç de promocionar els continguts audiovisuals per la blogosfera, a través de directoris de podcasts i agregadors multimèdia.</p> <p><span class='spip_document_1065 spip_documents spip_documents_left' style='float:left; width:210px;'> <img src='http://www.eclecticadv.net/IMG/jpg/banda3_BAtall1_06H.jpg' width="210" height="158" alt="" /></span><br>Durant aquests tallers: els/les alumnes van aprendre: <br /><img src='http://www.eclecticadv.net/squelettes-dist/puce.gif' width="8" height="11" class="puce" alt="-" /> a distingir entre una immensa oferta de serveis que ofereixen biblioteques, allotjament i difusió <br /><img src='http://www.eclecticadv.net/squelettes-dist/puce.gif' width="8" height="11" class="puce" alt="-" /> a buscar millor la vídeosfera <br /><img src='http://www.eclecticadv.net/squelettes-dist/puce.gif' width="8" height="11" class="puce" alt="-" /> a diferenciar entre un servei per compartir vídeos, un vídeoblog, un podcast vídeo, un canal de televisió online, i un programa de televisió per internet en directe.</p> <p>Els/les alumnes també van seleccionar unes aplicacions exemplars i van aprendre a utilitzar-les per crear part de la cadena audiovisual amb la web 2.0: des de l'allotjament, la publicació (embedding) i la redifusió (sindicació) per podcast vídeo.</p> Tallers de vídeo online per a joves> 2010-11-13T17:26:00Z text/html ca Taller: "Crea el teu programa de televisió per internet en directe" - 13 i 14 novembre 2010 a l'Espai Jove d'Arbúcies (Girona) http://www.eclecticadv.net/spip.php?article370 <img class="spip_logos" alt="" align="right" src='http://www.eclecticadv.net/IMG/arton370.jpg?1586034065' width="160" height="160" onmouseover="this.src='IMG/artoff370.jpg?1586034078'" onmouseout="this.src='IMG/arton370.jpg?1586034065'" /><p><strong>El 13 i 14 novembre 2010 de 16h a 20h, Eclèctica DV va organitzar un taller de televisió online pels joves d'Arbúcies on van aprendre a utilitzar les plataformes digitals per fer un programa de televisió web en directe, desmistificant temes com el programari lliure i la cultura copyleft.</strong></p> <p><span class='spip_document_1037 spip_documents spip_documents_left' style='float:left; width:210px;'> <img src='http://www.eclecticadv.net/IMG/jpg/banda4_liv027S.jpg' width="210" height="158" alt="" /></span><br>Els/les alumnes van descobrir l'aplicació web 2.0 Livestream i, dividits en 2 equips, van fer un treball col·lectiu online contestant una sèrie de preguntes sobre dos capítols de la compilació de documentals <a href='http://www.eclecticadv.net/spip.php?rubrique119' class='spip_in'>Datafighters</a>: Free Software fighters y Copyleft fighters. Les respostes (en format vídeo) van ser proposats i comentats, i posteriorment editat i pujat a l'aplicació Livestream.</p> <p><span class='spip_document_1039 spip_documents spip_documents_right' style='float:right; width:210px;'> <img src='http://www.eclecticadv.net/IMG/jpg/banda4_liv213SC.jpg' width="210" height="158" alt="" /></span><br>Amb el material audiovisual a punt, els equips van crear un programa informatiu en directe que donava resposta a les preguntes: Qué és el programari lliure? Què fa un/a hacker? Què són les llicències copyleft?</p> Tallers de vídeo online per a joves> 2010-11-13T17:26:00Z text/html ca Seminari: "La web 2.0: conceptes bàsics i principals canvis" - 27 setembre 2010 a la Biblioteca de Cardedeu http://www.eclecticadv.net/spip.php?article333 <img class="spip_logos" alt="" align="right" src='http://www.eclecticadv.net/IMG/arton333.jpg?1576685272' width="160" height="160" onmouseover="this.src='IMG/artoff333.jpg?1576685192'" onmouseout="this.src='IMG/arton333.jpg?1576685272'" /><p>[sommaire] <span class='spip_document_960 spip_documents spip_documents_right' style='float:right; width:200px;'> <img src='http://www.eclecticadv.net/IMG/jpg/plan6_sem1_1CAS.jpg' width="200" height="150" alt="" /></span><strong>El dilluns 27 de setembre, la <a href="http://bibliotecacardedeu.blogspot.com/" class='spip_out' rel='external'>Biblioteca Marc de Vilalba</a> de Cardedeu va ser l'escenari pel seminari "<i>La web 2.0: conceptes bàsics i principals canvis</i>", impartit per <a href='http://www.eclecticadv.net/spip.php?article141' class='spip_in'>Lize De Clercq</a>, presidenta d'<a href='http://www.eclecticadv.net/' class='spip_out'>Eclèctica DV</a>. En aquest article trobeu el texte complet del seminari.</strong></p> <p><img src='http://www.eclecticadv.net/squelettes-dist/puce.gif' width="8" height="11" class="puce" alt="-" /> <strong><a href="http://www.slideshare.net/eclecticadv/seminario-la-web-20-conceptes-bsics-i-principals-canvis" class='spip_out' rel='external'>veure presentació</a></strong></p> <h3 class="spip">La nova internet o la web 2.0</h3> <p><span class='spip_document_963 spip_documents spip_documents_left' style='float:left; width:200px;'> <img src='http://www.eclecticadv.net/IMG/jpg/plan6_sem1_slideC1.jpg' width="200" height="150" alt="" /></span><br> El seminari va començar amb una explicació sobre l'origen del terme "web 2.0" [<a href='#nb1' class='spip_note' rel='footnote' title='Veure també el nostre article d'investigació: Què és la web2.0?' id='nh1'>1</a>]. La paraula va néixer l'any 2004, durant una pluja d'idees entre els organitzadors d'una conferència en San Francisco sobre l'estat d'internet [<a href='#nb2' class='spip_note' rel='footnote' title='En 2010 ja s'organitza la sisena edició de la Web 2.0 Summit, abans anomenat (...)' id='nh2'>2</a>] . Entre els organitzadors hi havien Tim O'Reilly i Dale Dougherty, els fundadors de la empresa <a href="http://oreilly.com/" class='spip_out' rel='external'>O'Reilly Media</a>.</p> <p>Van observar que, cinc anys després de la explosió de la bombolla financera (que va posar fi a l'entusiasme sobre fer negocis en internet), havien aparegut una sèrie de webs noves com <a href='http://www.youtube.com/' class='spip_out' rel='external'>YouTube</a>, <a href="http://www.flickr.com/" class='spip_out' rel='external'>Flickr</a>, <a href='http://www.facebook.com/' class='spip_out' rel='external'>Facebook</a>, <a href='http://www.blogger.com/' class='spip_out' rel='external'>Blogger</a> i <a href='http://www.myspace.com/' class='spip_out' rel='external'>MySpace</a>, que no tenien res a veure amb les webs que coneixíem fins ara, però tenien molt d'èxit.</p> <p>Totes aquestes webs tenien alguna cosa en comú: no eren els típics "contenidors d'informació" amb textos redactats per professionals i amb una gràfica impressionant. Més que "pàgines web" semblaven ser "aplicacions" o "programes", perquè sense els continguts que hi anaven posant els usuaris, aquestes "webs" s'haguessin quedats completament "buits". Eren tant diferents i tenien tant d'èxit que els d'O'Reilly van decidir que ens trobàvem davant una internet completament diferent, i va ser en Dale Dougherty (no en Tim O'Reilly!) que va proposar de donar-la un nom diferent i anomenar-la la "web 2.0" [<a href='#nb3' class='spip_note' rel='footnote' title='És important saber que en anglès "web" és sinònim de "internet". La "web 2.0" (...)' id='nh3'>3</a>]</p> <p><span class='spip_document_964 spip_documents spip_documents_right' style='float:right; width:200px;'> <img src='http://www.eclecticadv.net/IMG/jpg/plan6_sem1_slideC2S.jpg' width="200" height="150" alt="" /></span>Però què vol dir això que les noves pàgines de la web 2.0 serien pàgines webs "buits"? Vol dir que, només quan t'hagis donat d'alta en el programa o "servei" que ofereix la empresa que hi hagi darrera, pots començar a posar-hi contingut o fer-ho servir. En alguns casos, com és el cas de Facebook, no pots veure cap contingut si no t'has donat d'alta o no t'has connectat. En aquest sentit, una aplicació "web 2.0" és molt semblant a un programa de correu electrònic, ja que també és una aplicació en línia que només pots fer servir quan et crees un compte d'usuari amb la empresa que hi ha darrera.</p> <p><span class='spip_document_965 spip_documents spip_documents_left' style='float:left; width:200px;'> <img src='http://www.eclecticadv.net/IMG/jpg/plan6_sem1_slideC3S.jpg' width="200" height="150" alt="" /></span><br> <i>És doncs molt important d'entendre que el nou tipus de "pàgina" web 2.0 en realitat no és una "pàgina web" però un "servei" (o "programa", "aplicació" o "eina") que funciona "online" ("en línia"), és a dir: directament des del navegador, sense baixar res.</i></p> <p>Ara bé, a partir de l'any 2004 el terme "web 2.0" va tenir molt d'eco en internet [<a href='#nb4' class='spip_note' rel='footnote' title='Al febrer 2006 ja hi havien 9,5 milions de mencions en Google i ara, al (...)' id='nh4'>4</a>], però la elecció de la paraula "web 2.0" va causar també molta polèmica.</p> <p><span class='spip_document_966 spip_documents spip_documents_right' style='float:right; width:200px;'> <img src='http://www.eclecticadv.net/IMG/jpg/plan6_sem1_slideC4S.jpg' width="200" height="150" alt="" /></span><br> Principalment perquè la terminació "2.0" fa pensar en una cosa molt tècnica, ja que és la manera en què els informàtics anomenen les versions estables d'un programa. Molta gent pensa llavors que la "web 2.0" és "cosa d'informàtics" o fins i tot "no saben per on s'entra en aquesta web" o "com es pot veure aquesta web".</p> <p>És una llàstima perquè, en realitat, el gran canvi que ha generat la web 2.0 justament s'ubica a nivell social, a nivell de les persones comunes com tu i jo, i no tant a nivell tecnològic, encara que és cert que la evolució de certes tecnologies estan al arrel del canvi social. Durant la resta del seminari intentarem clarificar en què existeixen exactament aquests canvis socials i tecnològics que han donat tant de renom al fenomen de la web 2.0.</p> <h3 class="spip">Evolució social: la democratització de la difusió digital</h3> <p><span class='spip_document_967 spip_documents spip_documents_left' style='float:left; width:200px;'> <img src='http://www.eclecticadv.net/IMG/jpg/plan6_sem1_slideC5S.jpg' width="200" height="150" alt="" /></span>Ja hem explicat que va ser l'èxit de pàgines com Facebook, YouTube, Blogger, etc. que va fer néixer la paraula web 2.0, però encara no hem intentat explicar perquè aquestes pàgines - o millor dit "serveis" - tenen tant d'èxit. Per trobar la resposta hem mirat al tipus de contingut que la gent posa a aplicacions com Facebook i Blogger: embla que aquests serveis responen a la nostra necessitat de fer veure a la resta de la societat qui som, què fem, què és el que ens agrada i què opinem.</p> <p><span class='spip_document_968 spip_documents spip_documents_right' style='float:right; width:200px;'> <img src='http://www.eclecticadv.net/IMG/jpg/plan6_sem1_slideC6S.jpg' width="200" height="150" alt="" /></span><br> Totes aquestes raons es situen a nivell social, però també hi ha raons que es situen més a nivell tecnològic. Es poden resumir en una sola frase: els serveis de la web 2.0 són tots programes que són molt fàcils d'utilitzar. Perquè no s'han d'instal·lar, et permeten dissenyar una pàgina web de manera molt intuïtiva i una interfície gràfica molt semblant a un processador de texte et permet publicar un texte de manera molt simple.</p> <p>Què vol dir tot això? Vol dir que gràcies a la web 2.0 hem arribat a una segona etapa en el procés de la <i>democratització de l'ús de les noves tecnologies</i>. La primera etapa va ser la <i>democratització dels dispositius multimedia</i>. Perquè amb els preus accessibles i l'ús intuïtiu de mòvils, càmeres digitals i portàtils les persones com tu i jo vam poder satisfer la nostra necessitat de creació. Vam escriure textos amb els nostres portàtils i vam fer fotos i vídeos amb les nostres càmeres digitals, però tot es va quedar a dins dels nostres ordinadors. Fer veure el que feiem a molta gent era bastant complicat (pensa per exemple com és de difícil comprimir fotos per poder enviar-les per mail en un afegit...).</p> <p><span class='spip_document_969 spip_documents spip_documents_left' style='float:left; width:200px;'> <img src='http://www.eclecticadv.net/IMG/jpg/plan6_sem1_slideC7S.jpg' width="200" height="150" alt="" /></span>Durant la primera època d'internet (1995-2005), no vam poder disfrutar molt de la capacitat de difusió que té internet, perquè van ser només les empreses que es podien permetre de pagar el disseny d'una pàgina web. Va ser doncs la web 2.0 que va solucionar el tema de la difusió per la gent comuna, ja que la facilitat i el grau d'intuïció dels seus serveis ha causat una <i>democratització de les eines que ens permeten fer una difusió digital</i> de les nostres creacions, sense l'ajut d'un tècnic o un programador web.</p> <p><span class='spip_document_970 spip_documents spip_documents_right' style='float:right; width:200px;'> <img src='http://www.eclecticadv.net/IMG/jpg/plan6_sem1_slideC8S.jpg' width="200" height="150" alt="" /></span><br> Una altra manera per explicar aquest canvi fonamental és definir la web 2.0 com un nou "estatus" de internet, semblant al "estatus" d'un arxiu digital: un .pdf és un arxiu "només de llegir" i un .doc és un arxiu "llegir i escriure". Abans, amb el navegador només podies "llegir" pàgines web, ara amb el navegador també pots "escriure", publicar, intervenir, comentar, pujar etc. mentre que òbviament encara pots continuar a només "llegir". Diuen que el internauta de la primera època d'internet era un "consumidor passiu" de la informació en internet i ara, amb la web 2.0, tots ens hem convertits en "productors actius", sense deixar de ser també consumidors: som "prosumidors".</p> <h3 class="spip">Evolució tecnològica: Ajax i la computació en núvol</h3> <p>Està clar doncs que la web 2.0 és una evolució important a nivell social, però com és que tot això no existia abans? Simplement perquè darrera de les aplicacions web 2.0 si hi ha també una evolució tecnològica bastant important. Ho va dir el Tim Berners-Lee mateix [<a href='#nb5' class='spip_note' rel='footnote' title='En: developerWorks podcast interview with Tim Berners-Lee, 28 de juliol de (...)' id='nh5'>5</a>], l'home considerat com "el pare d'internet". Encara que no era d'acord que el fenomen de la web 2.0 fos prou important com per dedicar-hi una paraula nova, en Tim si que admet que els nous serveis de la web 2.0 es basen en estàndars web que ja existien abans, però que han evolucionat molt.</p> <p><span class='spip_document_971 spip_documents spip_documents_left' style='float:left; width:200px;'> <img src='http://www.eclecticadv.net/IMG/jpg/plan6_sem1_slideC9S.jpg' width="200" height="150" alt="" /></span>Sobretot la velocitat amb el què el navegador és capaç de processar l'interacció d'un usuari (un clic, arrossegar coses amb el ratolí, desar canvis fets,...) és molt important a l'hora de fer servir el navegador com a un sistema operatiu per executar un programa. Aquesta velocitat s'ha augmentat perquè ara disposem d'una banda d'ample d'internet més ràpid i d'uns ordinadors més potents, però sobretot una tècnica de programació web conegut com <i><a href="http://es.wikipedia.org/wiki/AJAX" class='spip_out' rel='external'>Ajax</a></i> va influenciar en el procés de programació dels serveis coneguts ara com "web 2.0".</p> <p>El fenomen de les aplicacions que s'executen des del navegador (webtop) i no com abans en el sistema operatiu (desktop) també es va anomenar "<i><a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Computaci%C3%B3n_en_nube" class='spip_out' rel='external'>la computació en núvol</a></i>" (Cloudcomputing), perquè "núvol" és una metàfora d'"internet": aplicacions que es converteixen en "serveis" allotjats en el (núvol d') internet (i són executats a través del navegador).</p> <h3 class="spip">Revolució social?</h3> <p><span class='spip_document_972 spip_documents spip_documents_right' style='float:right; width:200px;'> <img src='http://www.eclecticadv.net/IMG/jpg/plan6_sem1_slideC10S.jpg' width="200" height="150" alt="" /></span>Ja hem demostrat que la web 2.0 és una evolució a nivell social (ja que significa una democratització de la difusió digital), però és també una revolució social? Per concloure que un fenomen sigui una revolució hauria de causar tant impacte que es podria parlar d'un nou paradigma (o model) pel funcionament de tota la societat. Els sociòlegs d'avui en dia ho estan discutint, però encara està pendent molta recerca sobre l'impacte de la web 2.0 en diferents terrenys com l'educació, la política, la cultura, el món dels negocis,.. així que no m'atreveixo concloure tal qual que la web 2.0 és una revolució social.</p> <p>El que si que m'atreveixo és dir que la web 2.0 significa un nou paradigma pels mitjans de comunicació massiva, no només els tradicionals com la premsa, la tele i la ràdio, però també per internet, ja que amb la web 2.0 i la democratització de la difusió digital internet mateix es converteix en un mitjà de comunicació massiva.</p> <p>En què consisteix aquest nou paradigma pel funcionament dels mitjans de comunicació?<br> <span class='spip_document_973 spip_documents spip_documents_right' style='float:right; width:200px;'> <img src='http://www.eclecticadv.net/IMG/jpg/plan6_sem1_slideC11S.jpg' width="200" height="150" alt="" /></span>Què és el que a partir d'ara els mitjans tradicionals (i llavors els polítics i les empreses que volen fer-hi publicitat) han de tenir en compte?</p> <p><img src='http://www.eclecticadv.net/squelettes-dist/puce.gif' width="8" height="11" class="puce" alt="-" /> Primer, que la web 2.0 ha creat <i>nous canals per formar la opinió pública</i>. Ja no està tant fàcil influenciar la opinió pública amb una columna en un diari o una revista, ja que molta gent també llegeix notícies i comentaris en blogs independents i crea grups de protesta en xarxes socials com Facebook.</p> <p><img src='http://www.eclecticadv.net/squelettes-dist/puce.gif' width="8" height="11" class="puce" alt="-" /> Segon, que amb la web 2.0 han aparegut noves maneres per decidir el què és notícia.<br> <span class='spip_document_974 spip_documents spip_documents_right' style='float:right; width:200px;'> <img src='http://www.eclecticadv.net/IMG/jpg/plan6_sem1_slideC12S.jpg' width="200" height="150" alt="" /></span>El què és notícia en internet no està decidit pels caps de redacció o comunicats de premsa de governs o empreses poderoses. El què és notícia en internet no està decidit de manera "top-down" (de dalt a baix) però "bottum-up" (de baix a dalt): és gent com tu i jo, els que participen en la blogosfera (el conjunt de publicacions i comentaris en els blogs i les xarxes socials) qui decideixen el què és notícia. Com? A través del sistema de posicionament natural de Google, que fa pujar en els resultats del seu motor de recerca la notícia que ha estat més enllaçada per altres blogs. O a través una comunitat de notícies com <a href='http://www.meneame.net/' class='spip_out' rel='external'>Menéame</a>, on els/les participants voten les notícies que més els agrada.</p> <p><img src='http://www.eclecticadv.net/squelettes-dist/puce.gif' width="8" height="11" class="puce" alt="-" /> Tercer, que la web 2.0 ofereix noves maneres de rebre i seguir la informació, a través d'una tecnologia conegut com "RSS". <span class='spip_document_975 spip_documents spip_documents_right' style='float:right; width:200px;'> <img src='http://www.eclecticadv.net/IMG/jpg/plan6_sem1_slideC13S.jpg' width="200" height="150" alt="" /></span>Amb un lector de RSS (per exemple el <a href="http://www.google.es/reader" class='spip_out' rel='external'>Google Reader</a>) et pots suscriure ("agregar") a una pàgina web o blog de la mateixa manera que et subscrius a una revista: cada vegada que "surt" una nova notícia ho rebràs en el teu lector de RSS, quasi com si fos un correu electrònic que arriba al teu programa de mail. Altres maneres per seguir notícies és clicar enllaços que persones en xarxes socials (<a href="http://www.twitter.com/eclecticadv" class='spip_out' rel='external'>Twitter</a> o <a href="http://www.facebook.com/eclecticadv" class='spip_out' rel='external'>Facebook</a>) o en comunitats de pàgines favorites (<a href='http://www.delicious.com/' class='spip_out' rel='external'>Delicious</a>) han marcat com interessant en el seu perfil.</p> <p><span class='spip_document_976 spip_documents spip_documents_right' style='float:right; width:200px;'> <img src='http://www.eclecticadv.net/IMG/jpg/plan6_sem1_slideC14S.jpg' width="200" height="150" alt="" /></span> <br /><img src='http://www.eclecticadv.net/squelettes-dist/puce.gif' width="8" height="11" class="puce" alt="-" /> Quart, que la web 2.0 permet noves maneres d'emetre informació, també a través de la tecnologia "RSS". Aquesta vegada, la persona que es subscriu a una pàgina web o blog és algú que també té un blog o una pàgina, i la vol alimentar ("sindicar") de manera automàtica amb les notícies d'una altra pàgina o blog.</p> <p><img src='http://www.eclecticadv.net/squelettes-dist/puce.gif' width="8" height="11" class="puce" alt="-" /> Cinquè, que els costos de infraestructura per produir i publicar continguts mai han sigut tant baixos com avui en dia, i en cap moment de la història <span class='spip_document_977 spip_documents spip_documents_right' style='float:right; width:200px;'> <img src='http://www.eclecticadv.net/IMG/jpg/plan6_sem1_slideC15S.jpg' width="200" height="150" alt="" /></span>s'ha donat la opció a tanta gent per participar en la formació de la opinió pública. Això fa que al marge dels grans mitjans de comunicació massiva "convencionals" s'han anat emergint altres mitjans més independents del gran capital, anomenats "micromitjans" de comunicació massiva.</p> <p><img src='http://www.eclecticadv.net/squelettes-dist/puce.gif' width="8" height="11" class="puce" alt="-" /> <strong><a href="http://www.slideshare.net/eclecticadv/seminario-la-web-20-conceptes-bsics-i-principals-canvis" class='spip_out' rel='external'>veure presentació</a></strong> <br /><img src='http://www.eclecticadv.net/squelettes-dist/puce.gif' width="8" height="11" class="puce" alt="-" /> llegir també l'article d'investigació:<br> <strong><a href='http://www.eclecticadv.net/spip.php?article198' class='spip_in'>Què és la web2.0?</a></strong></p> Tallers i seminaris sobre la web 2.0> 2010-09-28T15:33:42Z text/html ca Consulta privada: Quines són les diferències entre Wordpress i Blogger? - 22 setembre 2010 a Casa Eclèctica (Barcelona) http://www.eclecticadv.net/spip.php?article338 <img class="spip_logos" alt="" align="right" src='http://www.eclecticadv.net/IMG/arton338.jpg?1576685275' width="160" height="160" /><p><strong>El dimecres 22 de setembre Sergio Marcovich, membre de l'entitat sòcia <a href='http://www.eclecticadv.net/spip.php?article335' class='spip_in'>"El Arco de la Virgen"</a> va visitar el Ciberclub de Casa Eclèctica per a una consulta privada sobre el seu blog. </strong></p> <p><span class='spip_document_980 spip_documents spip_documents_right' style='float:right; width:200px;'> <img src='http://www.eclecticadv.net/IMG/jpg/club2_1S.jpg' width="200" height="150" alt="" /></span><br>"El Arco de la Virgen" - una associació sense ànim de lucre que té el seu local molt a prop de <strong><a href='http://www.eclecticadv.net/spip.php?rubrique148' class='spip_in'>Casa Eclèctica</a></strong> - es va apuntar per al <strong><a href='http://www.eclecticadv.net/spip.php?rubrique49' class='spip_in'>programa de socis</a></strong> d'Eclèctica DV amb un plantejament molt concret: volen aprendre a millorar, gestionar, configurar i omplir el blog de l'associació, de moment fet en Wordpress.com: <a href='http://lavirgendespachocultural.wordpress.com/' class='spip_out' rel='external'>lavirgendespachocultural.wordpress.com</a>.</p> <p>Per respondre a aquesta consulta, el nostre soci <strong><a href='http://www.eclecticadv.net/spip.php?article327' class='spip_in'>Ruben Vandendriessche</a></strong> es va convertir en col·laborador [<a href='#nb6' class='spip_note' rel='footnote' title='Els/les col·laboradors són professionals de les noves tecnologies que (...)' id='nh6'>6</a>] i va explicar els diversos elements a tenir en compte per escollir entre <a href='http://www.blogger.com/' class='spip_out' rel='external'>Blogger</a> o <a href='http://www.wordpress.com/' class='spip_out' rel='external'>Wordpress.com</a>, les dues aplicacions més usades per crear blogs:</p> <p><img src='http://www.eclecticadv.net/squelettes-dist/puce.gif' width="8" height="11" class="puce" alt="-" /> Blogger és un producte de la multinacional Google i Wordpress.com és una empresa independent, amb una gran comunitat de programadors/es de programari lliure darrere. <br /><img src='http://www.eclecticadv.net/squelettes-dist/puce.gif' width="8" height="11" class="puce" alt="-" /> Blogger és més intuïtiu, Wordpress.com té més possibilitats i per això una mica més difícil d'usar per a un principiant. <br /><img src='http://www.eclecticadv.net/squelettes-dist/puce.gif' width="8" height="11" class="puce" alt="-" /> Blogger té més <a href="http://www.plantillasbloggers.com/" class='spip_out' rel='external'>plantilles gràfiques predissenyades</a> que Wordpress.com i disposa d'un <a href="http://www.blogger.com/template-editor.g?blogID=4010125631613458355" class='spip_out' rel='external'>dissenyador de plantilles</a> que et deixa canviar tot el disseny de manera molt intuïtiu. <br /><img src='http://www.eclecticadv.net/squelettes-dist/puce.gif' width="8" height="11" class="puce" alt="-" /> Tant amb Blogger com amb Wordpress.com pots comprar el teu domini directament en el programa <br /><img src='http://www.eclecticadv.net/squelettes-dist/puce.gif' width="8" height="11" class="puce" alt="-" /> Wordpress.com pot convertir-se més endavant en un blog més professional a través de Wordpress.org, amb una migració menys dolorosa que des de Blogger.</p> <p>A Sergio Marcovich li agraden més les possibilitats de disseny que ofereix Blogger, però durant les <strong><a href='http://www.eclecticadv.net/spip.php?rubrique2' class='spip_in'>consultes privades</a></strong> que anirà fent cada mes en el <strong><a href='http://www.eclecticadv.net/spip.php?rubrique149' class='spip_in'>Ciberclub</a></strong>, vol aprendre més sobre l'ús i les possibilitats de Wordpress.com (i igual també més tard sobre Wordpress.org), abans de decidir-se en canviar a Blogger.</p> Consultes privades> 2010-09-23T23:44:00Z text/html ca Seminari: "Joves i xarxes socials" - 16 juny 2010 a l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat http://www.eclecticadv.net/spip.php?article311 <img class="spip_logos" alt="" align="right" src='http://www.eclecticadv.net/IMG/arton311.jpg?1576685262' width="160" height="160" onmouseover="this.src='IMG/artoff311.jpg?1576685191'" onmouseout="this.src='IMG/arton311.jpg?1576685262'" /><p><strong>El dimecres 16 de juny de 10h30 a 15h30 a la <a href='http://www.joventutsantboi.cat/' class='spip_out' rel='external'>Factoria Jove de Can Massallera</a>, 8 tècniques del Programa Joventut de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat es van engolfar en l'ús de les xarxes socials per part dels/de les joves i van descobrir eines i estratègies per la dinamització virtual de les xarxes juvenils</strong></p> <p><span class='spip_document_956 spip_documents spip_documents_right' style='float:right; width:200px;'> <img src='http://www.eclecticadv.net/IMG/jpg/plan5_8S.jpg' width="200" height="150" alt="" /></span>El seminari es va dividir en tres parts: <br /><img src='http://www.eclecticadv.net/squelettes-dist/puce.gif' width="8" height="11" class="puce" alt="-" /> una introducció teòrica amb estadístiques sobre l'ús de les xarxes socials al món i per part dels joves en Espanya <br /><img src='http://www.eclecticadv.net/squelettes-dist/puce.gif' width="8" height="11" class="puce" alt="-" /> una part de consulta amb un anàlisi de l'ús de les eines existents i unes possibles estratègies de dinamització <br /><img src='http://www.eclecticadv.net/squelettes-dist/puce.gif' width="8" height="11" class="puce" alt="-" /> una part més pràctica on es va descobrir unes aplicacions web 2.0 útils per l'avaluació de programes de Joventut</p> <p><img src='http://www.eclecticadv.net/squelettes-dist/puce.gif' width="8" height="11" class="puce" alt="-" /> <strong><a href="http://www.slideshare.net/eclecticadv/seminario-jvenes-y-redes-sociales" class='spip_out' rel='external'>veure la presentació</a></strong></p> <h3 class="spip">Estadístiques: ús global de les xarxes socials</h3> <p>Per explicar l'importància del fenomen, la professora <a href='http://www.eclecticadv.net/spip.php?article141' class='spip_in'>Lize De Clercq</a> primer va ensenyar unes estadístiques sobre l'ús de les xarxes socials en el món i en Espanya. A nivell mundial, Facebook és la xarxa social líder en 85% dels països i cada any sembra guanyar pes [<a href='#nb7' class='spip_note' rel='footnote' title='compara per exemple el mapa de juny 2009 i de juny 2010' id='nh7'>7</a>]. Al desembre 2009, Facebook ja compte amb 109,9 milions de visitants únics al mes, moltes més que per exemple Myspace (50 milions), Twitter (18,1 milions) i LinkedIn (10 milions). De totes les hores que els/les internautes dediquen a internet, dediquen més hores a Facebook (6h24) que a qualsevol altra pàgina web amb moltes visites, com ara Google (1h40) i Yahoo (2h56).</p> <p><span class='spip_document_953 spip_documents spip_documents_left' style='float:left; width:200px;'> <img src='http://www.eclecticadv.net/IMG/jpg/plan5_1S.jpg' width="200" height="150" alt="" /></span>En total, les hores que la població mundial dedica a les xarxes socials ha augmentat un 82% entre desembre 2008 i desembre 2009, i Espanya és el cinquè país al món que més hores dedica a les xarxes socials: una mitjana de 5,5 hores al mes per persona [<a href='#nb8' class='spip_note' rel='footnote' title='Ús mundial de les xarxes socials: Nielsen Online, gener 2010' id='nh8'>8</a>]! A nivell europeu, Espanya és el tercer país que més consumeix les xarxes socials en internet, amb una dedicació de 20% de totes les hores en internet i 77% dels/de les internautes que les utilitzen habitualment [<a href='#nb9' class='spip_note' rel='footnote' title='Ús europeu de les xarxes socials: Nielsen Online, juny 2010' id='nh9'>9</a>].</p> <h3 class="spip">Estadístiques: joves i xarxes socials en Espanya</h3> <p>Un estudi de la Fundación Pfizer [<a href='#nb10' class='spip_note' rel='footnote' title='La juventud y las redes sociales en internet, Fundación Pfizer, setembre (...)' id='nh10'>10</a>] ens dóna dades sobre l'ús de les xarxes socials dels joves d'Espanya. La mostra és de 1000 joves d'entre 11 i 20 anys, que pertanyen per un 67% a la classe social mitjana-alta. 98,1% utilitza internet i 92,8% fan ús d'alguna de les xarxes socials, les més populars són: Tuenti (69%), Messenger (68,4%) i YouTube (49,6%). Només 32,9% dels joves d'entre 11 i 20 anys utilitza Facebook, però entre 17 a 20 anys aquesta cifra arriba a ser un 45,9%.</p> <p><span class='spip_document_954 spip_documents spip_documents_right' style='float:right; width:200px;'> <img src='http://www.eclecticadv.net/IMG/jpg/plan5_2S.jpg' width="200" height="150" alt="" /></span>L'ús massiu de les xarxes socials per part dels joves és un fenomen bastant recent. Al setembre 2009, 22,8% dels joves havia arribat a les xarxes només des de fa 6 mesos i 31% des d'entre 6 mesos i un any. 48,8% es connecta tots els dies i 28,8% 2 o 3 vegades a la setmana. La majoria (80,8%) s'ha creat un perfil propi, però és important saber que encara que tots els joves diuen que utilitzen les xarxes, no tots ho fan des del seu perfil personal. El 70,6% dels joves està connectat amb més de 40 'amics', amb una mitjana de 116 amics.</p> <p>Què fan els joves en les xarxes socials? Segons un estudi fet entre 1095 joves d'entre 12 i 16 anys [<a href='#nb11' class='spip_note' rel='footnote' title='Los adolescentes en la Red Universidad Camilo José Cela, juny (...)' id='nh11'>11</a>], comparteixen i pugen fotos, comenten fotos dels amics i els envien missatges privats. A diferència dels adults, quan arriben a casa utilitzen les xarxes socials per continuar a relacionar-se amb amics que acaben de veure en persona. Valoren les xarxes socials de manera molt positiva, perquè les permeten estar en contacte tant amb amics que veuen amb freqüència com amb amics que poques vegades veuen en persona, i perquè els permeten de fer plans amb els amics. Poder compartir o intercanviar continguts o informar-se de les coses no són motius perquè els i les joves indiquen les xarxes socials com a molt útils. Mentre que 91% valora les xarxes socials com una cosa (molt) positiva, només 52,9% dels seus pares ho veu positiu, i 31,3% dels pares valora les xarxes socials com una cosa (molt) negativa.</p> <h3 class="spip">Mites sobre l'ús de les xarxes socials per part dels joves</h3> <p><img src='http://www.eclecticadv.net/squelettes-dist/puce.gif' width="8" height="11" class="puce" alt="-" /> <strong>Primer mite</strong>: "<i>Poden caure fàcilment en mans de pedòfils</i>"<br> Només un 7% de joves d'entre 12 i 16 anys agrega a desconeguts com amics i només 6,6% ha quedat alguna vegada amb un/a desconegut/da, el què en 87% dels casos ha segut una experiència positiva. Dels joves d'entre 11 i 20 anys només un 4,2% va entrar en contacte amb altres persones o es va sentir sotjat per un adult. Només 0,7% va sofrir un assetjament sexual. - <strong>Segon mite</strong>: "<i>Suspenen a causa de les xarxes socials</i>"<br> <span class='spip_document_955 spip_documents spip_documents_right' style='float:right; width:200px;'> <img src='http://www.eclecticadv.net/IMG/jpg/plan5_6S.jpg' width="200" height="150" alt="" /></span>Dels joves d'entre 12 i 16 anys que diuen fer un ús ampli de les xarxes 36% aprova totes les assignatures, mentre que 19% suspèn 1 o 2 assignatures. <br /><img src='http://www.eclecticadv.net/squelettes-dist/puce.gif' width="8" height="11" class="puce" alt="-" /> <strong>Tercer mite</strong>: "<i>Ja no surten de casa per veure els amics</i>"<br> Si tenen opció entre diferents tipus d'oci, 72,5% dels joves d'entre 12 i 16 anys escull com a primera opció "sortir amb els amics", 8,5% "mirar la tele" i 6,5% "estar amb en Messenger". Només 2,8% prefereix "estar en les xarxes socials" com la primera opció. 85,4% respon "<i>Mai</i>" a la opció "<i>A vegades deixo de sortir amb amics per estar connectat amb amics en alguna xarxa social</i>"</p> <h3 class="spip">Estratègies de dinamització virtual juvenil</h3> <p><strong>Fase de conscienciació:</strong> <br /><img src='http://www.eclecticadv.net/squelettes-dist/puce.gif' width="8" height="11" class="puce" alt="-" /> Trencar la mala fama (són focs de perill, fan perdre el temps, substitueixen relacions del "món real",...) que tenen les xarxes socials amb els adults (pares/mares, responsables polítics, tècnics, educadors,...), provocat pel desconeixement d'una tecnologia que no entenen, i alimentat pels mitjans de comunicació. <br /><img src='http://www.eclecticadv.net/squelettes-dist/puce.gif' width="8" height="11" class="puce" alt="-" /> Identificar les xarxes socials <i>virtuals</i> com una prolongació de les xarxes socials <i>presencials</i>, on les activitats no són molt diferents que a la vida anomenada "real": parlar, jugar, veure fotos i vídeos, xafardejar, organitzar festes, quedar amb els amics, conèixer gent, donar i rebre informació sobre temes diferents...<span class='spip_document_957 spip_documents spip_documents_right' style='float:right; width:200px;'> <img src='http://www.eclecticadv.net/IMG/jpg/plan5_12S.jpg' width="200" height="150" alt="" /></span> <br /><img src='http://www.eclecticadv.net/squelettes-dist/puce.gif' width="8" height="11" class="puce" alt="-" /> Valorar les xarxes socials <i>virtuals</i> com instruments de socialització, que milloren l'autoestima i les habilitats socials de manera molt similar al que fan les experiències en grups <i>presencials</i> (gestionant la imatge personal, acceptant feedback sobre les seves conductes, perfeccionant la seva expressió personal davant el grup...) [<a href='#nb12' class='spip_note' rel='footnote' title='Veure per exemple: el fotolog de touchhmemoree' id='nh12'>12</a>], sobretot en el moment de l'adolescència que es caracteritza per l'inseguretat. <br /><img src='http://www.eclecticadv.net/squelettes-dist/puce.gif' width="8" height="11" class="puce" alt="-" /> Valorar les xarxes socials <i>virtuals</i> com espais d'oci virtual, on els/les joves es volen passar bé, rient, parlant... Per això les notícies o vídeos amb més impacte social seran creades per algú com ells/elles, comunicat amb sentit d'humor i senzillesa.</p> <p><strong>Fase d'acció:</strong> [<a href='#nb13' class='spip_note' rel='footnote' title='Basat en el document: "¿Cómo abordamos las redes virtuales en Gipuzkoa?" (...)' id='nh13'>13</a>] <br /><img src='http://www.eclecticadv.net/squelettes-dist/puce.gif' width="8" height="11" class="puce" alt="-" /> Buscar a persones de referència (educadors/es, professors/es, monitors/es de colònies, dinamitzadors/es de programes d'aventura,...) que ja estan en contacte <i>presencial</i> amb els joves i seran convidats i acceptats per part dels joves per compartir i participar també en les seves xarxes <i>virtuals</i>. <br /><img src='http://www.eclecticadv.net/squelettes-dist/puce.gif' width="8" height="11" class="puce" alt="-" /> Capacitar-les digitalment amb les competències necessàries per utilitzar i entendre els nous llenguatges virtuals i convertir-les en bons/es dinamitzadors/es <i>virtuals</i>.<span class='spip_document_958 spip_documents spip_documents_right' style='float:right; width:200px;'> <img src='http://www.eclecticadv.net/IMG/jpg/plan5_15S.jpg' width="200" height="150" alt="" /></span> <br /><img src='http://www.eclecticadv.net/squelettes-dist/puce.gif' width="8" height="11" class="puce" alt="-" /> Encarregar al/a la dinamitzador/a <i>virtual</i> de conèixer de forma més directe les inquietuds i desitjos dels joves, per tal d'encertar amb informació comunicativa que agrada o interesa als joves. <br /><img src='http://www.eclecticadv.net/squelettes-dist/puce.gif' width="8" height="11" class="puce" alt="-" /> Crear productes comunicatives intel·ligents (imatges, vídeos, còmics, guies,...) que aporten una nova visió i puguin ser distribuits per les xarxes socials virtuals <br /><img src='http://www.eclecticadv.net/squelettes-dist/puce.gif' width="8" height="11" class="puce" alt="-" /> Digitalitzar tota la informació en els diferents punts d'informació juvenil: crear vídeos, butlletins, tríptics i llibres electrònics,... <br /><img src='http://www.eclecticadv.net/squelettes-dist/puce.gif' width="8" height="11" class="puce" alt="-" /> Crear nous canals de comunicació i millorar els/les existents: crear foros, enquestes, formularis, wikis, blogs i esdeveniments i enllaçar tot amb les xarxes socials, comunicar per butlletí electrònic, per sms,... <br /><img src='http://www.eclecticadv.net/squelettes-dist/puce.gif' width="8" height="11" class="puce" alt="-" /> Capacitar digitalment a tots els/les tècnics/tècniques de Joventut per crear i participar en les xarxes socials virtuals i les noves vies de comunicació</p> Tallers i seminaris sobre la web 2.0> 2010-06-17T11:48:00Z text/html ca Taller "Web 2.0 per treballar en equip" - 8 maig 2010 a Enmedio (Barcelona) http://www.eclecticadv.net/spip.php?article330 <img class="spip_logos" alt="" align="right" src='http://www.eclecticadv.net/IMG/arton330.jpg?1576685271' width="160" height="160" onmouseover="this.src='IMG/artoff330.jpg?1576685192'" onmouseout="this.src='IMG/arton330.jpg?1576685271'" /><p>[sommaire]<strong>El dissabte 8 de maig, <a href='http://www.eclecticadv.net/spip.php?rubrique114' class='spip_in'>Planeta eclèctica</a> va organitzar el primer mòdul de la formació <i><a href='http://www.eclecticadv.net/spip.php?article291' class='spip_in'>Web 2.0 per al sector artístic</a>.</i> 11 artistes i professionals del sector cultural es van inscriure per al taller i van descobrir les eines d'ofimàtica 2.0 que poden facilitar l'organització i el desenvolupament de la seva activitat professional.</strong></p> <p><span class='spip_document_890 spip_documents spip_documents_right' style='float:right; width:200px;'> <img src='http://www.eclecticadv.net/IMG/jpg/plan4_tall1_1S.jpg' width="200" height="150" alt="" /></span></p> <h3 class="spip">Introducció</h3> <p>Era dissabte i bastant d'hora, però tots els/les alumnes van arribar superpuntuals i amb unes ganes enormes d'aprendre les 9 aplicacions que proposava el programa del taller <strong> <i><a href='http://www.eclecticadv.net/spip.php?article292' class='spip_in'>Web 2.0 per a treballar en equip</a></i> </strong>. La professora <a href='http://www.eclecticadv.net/spip.php?article141' class='spip_in'>Lize</a> va començar per indicar l'horari estricte del programa del dia i va explicar el origen d'<a href='http://www.eclecticadv.net/spip.php?rubrique12' class='spip_in'>Eclèctica DV</a> i els projectes actuals de l'associació.</p> <p><a name="plan4_doodle"></a></p> <h3 class="spip">Doodle</h3> <p><span class='spip_document_882 spip_documents spip_documents_left' style='float:left; width:200px;'> <img src='http://www.eclecticadv.net/IMG/jpg/plan4_tall1_10S.jpg' width="200" height="150" alt="" /></span>Vam comencar amb <a href='http://www.doodle.com/' class='spip_out' rel='external'>Doodle</a>, una aplicació que converteix en un autèntic plaer el «haver de quadrar» els horaris de diferents participants a una reunió o una cita. En lloc de tornar-nos bojos enviant 50 mails en l'estil «jo puc aquest dia però aquest no», i trencar-nos el cap reconstruint les preferències de cadascun/a, s'envia un enllaç a "un Doodle", un cuadrito amb colors on cadascu/na marca l'horari quan podria assistir, quan podria fer un buit o quan no podrà en absolut. <br /><img src='http://www.eclecticadv.net/squelettes-dist/puce.gif' width="8" height="11" class="puce" alt="-" /> <a href="http://www.slideshare.net/eclecticadv/taller-web-20-para-trabajar-en-equipo-doodle-4041795" class='spip_out' rel='external'>veure presentació</a></p> <p><span class='spip_document_881 spip_documents spip_documents_right' style='float:right; width:200px;'> <img src='http://www.eclecticadv.net/IMG/jpg/plan4_tall1_13S.jpg' width="200" height="150" alt="" /></span></p> <h3 class="spip">Google Calendar</h3> <p>Després tocava «crear-se un compte» amb Google, l'empresa capdavantera de web 2.0 qui ofereix tres dels programes que vam practicar durant el taller: <a href="http://www.google.com/calendar" class='spip_out' rel='external'>Google Calendar</a>, <a href="http://docs.google.com/" class='spip_out' rel='external'>Google Docs</a> i <a href="http://groups.google.és/" class='spip_out' rel='external'>Google Groups</a>. Per donar-se d'alta només feia falta una adreça d'email funcionant i triar una contrasenya. Si tenies <a href='http://www.gmail.com/' class='spip_out' rel='external'>gmail</a> no feia falta obrir-se un compte, ja podies accedir directament a tots els serveis de Google.</p> <p><a name="plan4_googlecalendar"></a><span class='spip_document_891 spip_documents spip_documents_left' style='float:left; width:200px;'> <img src='http://www.eclecticadv.net/IMG/jpg/plan4_tall1_16S.jpg' width="200" height="150" alt="" /></span>L'avantatge de el <a href="http://www.google.com/calendar" class='spip_out' rel='external'>Google Calendar</a> versus els calendaris "desktop" (tipus Outlook o iCal) està en compartir la informació en el teu calendari amb els membres del teu equip. A més, podeu crear un calendari conjunt que s'accedeixi des d'internet i on tot l'equip pugui afegir canvis. Però no serveix solament per a crear calendaris compartits internament, també pots usar Google Calendar per a crear un calendari públic i per exemple publicar una agenda d'activitats en la teva web. <br /><img src='http://www.eclecticadv.net/squelettes-dist/puce.gif' width="8" height="11" class="puce" alt="-" /> <a href="http://www.slideshare.net/eclecticadv/taller-web-20-para-trabajar-en-equipo" class='spip_out' rel='external'>veure presentació</a></p> <p><a name="plan4_googlegroups"></a></p> <h3 class="spip">Google Groups</h3> <p><span class='spip_document_883 spip_documents spip_documents_right' style='float:right; width:200px;'> <img src='http://www.eclecticadv.net/IMG/jpg/plan4_tall1_15S.jpg' width="200" height="150" alt="" /></span><a href="http://groups.google.és/" class='spip_out' rel='external'>Google Groups</a> soluciona un altre problema molt conegut pels equips que treballen a distància: la cadena de mails gairebé interminable cada vegada que algú proposi alguna cosa enviant mails en "CC" a tots els membres de l'equip. L'aplicació et permet crear un "grup" o "llista" mail (en anglès: <i>mailing list</i>), que consisteix en una adreça de correu electrònic i un espai online des d'on tota la comunicació del grup està centralitzada i gestionada. <br /><img src='http://www.eclecticadv.net/squelettes-dist/puce.gif' width="8" height="11" class="puce" alt="-" /> <a href="http://www.slideshare.net/eclecticadv/taller-web-20-para-trabajar-en-equipo-google-groups" class='spip_out' rel='external'>veure presentació</a></p> <p><a name="plan4_googledocs"></a></p> <h3 class="spip">Google Docs</h3> <p><span class='spip_document_887 spip_documents spip_documents_left' style='float:left; width:200px;'> <img src='http://www.eclecticadv.net/IMG/jpg/plan4_tall1_29S.jpg' width="200" height="150" alt="" /></span><a href="http://docs.google.com/" class='spip_out' rel='external'>Google Docs</a> és la versió online que Google ha inventat per a competir amb Microsoft Office, capaç de crear documents de text, fulls de càlcul i presentacions sense instal·lar cap programa, tot es fa directament des del navegador. Interessant per als equips que treballen a distància és la possibilitat d'emmagatzemar, organitzar i compartir els seus documents en un únic lloc online, accessible per a tot l'equip. Per a evitar l'etern enviament de documents adjunts per email i la centralizació de tot els documents en l'ordinador de tan sols un membre de l'equip. <br /><img src='http://www.eclecticadv.net/squelettes-dist/puce.gif' width="8" height="11" class="puce" alt="-" /> <a href="http://www.slideshare.net/eclecticadv/taller-web-20-para-trabajar-en-equipo-google-docs" class='spip_out' rel='external'>veure presentació</a></p> <p><a name="plan4_wikispaces"></a></p> <h3 class="spip">WikiSpaces</h3> <p><span class='spip_document_888 spip_documents spip_documents_right' style='float:right; width:200px;'> <img src='http://www.eclecticadv.net/IMG/jpg/plan4_tall1_26S.jpg' width="200" height="148" alt="" /></span>Els nostres/as alumnes/as van acollir amb molt d'aplaudiment l'aplicació <a href="http://www.wikispaces.com/" class='spip_out' rel='external'>WikiSpaces</a>, ja que van entendre que "saber crear una wiki" significa una autentica revolució per qui diàriament ha de redactar documents i projectes de manera colaborativa. Una "wiki" és com una mena de pàgina web superfàcil, que pots tocar amb diverses persones com si fós un document de text que tots poden editar a la vegada. <br /><img src='http://www.eclecticadv.net/squelettes-dist/puce.gif' width="8" height="11" class="puce" alt="-" /> <a href="http://www.slideshare.net/eclecticadv/taller-web-20-para-trabajar-en-equipo-wikispaces" class='spip_out' rel='external'>veure presentació</a></p> <p><a name="plan4_surveymonkey"></a></p> <h3 class="spip">SurveyMonkey</h3> <p><span class='spip_document_886 spip_documents spip_documents_left' style='float:left; width:200px;'> <img src='http://www.eclecticadv.net/IMG/jpg/plan4_tall1_20S.jpg' width="200" height="150" alt="" /></span>Tots i totes necessitem de tant en tant recollir dades, opinions i avaluacions i <a href='http://www.surveymonkey.com/' class='spip_out' rel='external'>SurveyMonkey</a> ens permet de fer-ho creant un qüestionari online que els/les participants poden respondre clicant un simple enllaç. És gratis en el cas de que tot el què vols saber es pot resumir en 10 preguntes i només necessites interrogar màxim 100 persones. Com exercici durant el taller, vam analitzar i reconstruir una per una les preguntes que Eclèctica DV va enviar anteriorment als/a les participants del taller. <br /><img src='http://www.eclecticadv.net/squelettes-dist/puce.gif' width="8" height="11" class="puce" alt="-" /> <a href="http://www.slideshare.net/eclecticadv/taller-web-20-para-trabajar-en-equipo-surveymonkey" class='spip_out' rel='external'>veure presentació</a></p> <p><a name="plan4_wufoo"></a></p> <h3 class="spip">Wufoo</h3> <p><span class='spip_document_884 spip_documents spip_documents_right' style='float:right; width:200px;'> <img src='http://www.eclecticadv.net/IMG/jpg/plan4_tall1_18S.jpg' width="200" height="150" alt="" /></span>Necessites a <a href='http://www.wufoo.com/' class='spip_out' rel='external'>Wufoo</a> si vols que la gent empleni un formulari en línia, per exemple per a inscriure's a un curs o per a fer una comanda. L'aplicació crea un enllaç a una pàgina web amb un formulari i envia les dades emplenades a l'adreça mail que tu indiques. Si tens pàgina web, pots adaptar el disseny del formulari perquè sembli al disseny de la teva web. Com exercici durant el taller, vam analitzar i reconstruir el formulari d'inscripció de la formació <i><a href='http://www.eclecticadv.net/spip.php?article291' class='spip_in'>Web 2.0 per al sector artístic</a></i>. <br /><img src='http://www.eclecticadv.net/squelettes-dist/puce.gif' width="8" height="11" class="puce" alt="-" /> <a href="http://www.slideshare.net/eclecticadv/taller-web-20-para-trabajar-en-equipo-wufoo" class='spip_out' rel='external'>veure presentació</a></p> <p><a name="plan4_plaxo"></a></p> <h3 class="spip">Plaxo</h3> <p><span class='spip_document_885 spip_documents spip_documents_left' style='float:left; width:200px;'> <img src='http://www.eclecticadv.net/IMG/jpg/plan4_tall1_23S.jpg' width="200" height="150" alt="" /></span><a href='http://www.plaxo.com/' class='spip_out' rel='external'>Plaxo</a> és la solució a un altre problema conegut: la desorganització, duplicació i falta d'actualització de les nostres llibretes d'adreces, moltes vegades repartides entre diferents programes mail. L'aplicació et permet importar els teus contactes des de diversos programes mail en una llibreta d'adreces online, eliminar duplicats i sincronitzar-ho tot quan actualitzes una adreça en un dels programes. Si vols ajuntar tots els contactes dels membres d'equip en un únic lloc online, pots utilitzar Plaxo per importar els contactes des dels diferents programes mails dels membres de l'equip! <br /><img src='http://www.eclecticadv.net/squelettes-dist/puce.gif' width="8" height="11" class="puce" alt="-" /> <a href="http://www.slideshare.net/eclecticadv/taller-web-20-para-trabajar-en-equipo-plaxo" class='spip_out' rel='external'>veure presentació</a></p> <p><span class='spip_document_889 spip_documents spip_documents_right' style='float:right; width:200px;'> <img src='http://www.eclecticadv.net/IMG/jpg/plan4_tall1_28S.jpg' width="200" height="150" alt="" /></span></p> <h3 class="spip">Evaluació</h3> <p>Al final del dia els/les alumnes eren contents/tes i satisfets/tes amb el taller. Deien d'haver descobert moltíssima utilitat en unes aplicacions de les quals, en la seva gran majoria, mai havien sentit parlar. Ara només faltava practicar, i aplicar-les a l'entorn del treball diari...</p> Tallers i seminaris sobre la web 2.0> 2010-05-10T01:39:00Z text/html ca Taller: "Domesticar la blogosfera" - 6 abril 2010 a l'Ajuntament de Terrassa http://www.eclecticadv.net/spip.php?article275 <img class="spip_logos" alt="" align="right" src='http://www.eclecticadv.net/IMG/arton275.jpg?1576685248' width="160" height="160" onmouseover="this.src='IMG/artoff275.jpg?1576685188'" onmouseout="this.src='IMG/arton275.jpg?1576685248'" /><p>[sommaire]<strong>El dimarts 6 d'abril va tenir lloc la tercera i última sessió del cicle de tallers <i><a href='http://www.eclecticadv.net/spip.php?article265' class='spip_in' hreflang='es'>Ciberfeminisme, web 2.0 i xarxes socials</a></i> que organitza la <a href="http://www.terrassa.org/Front/dist_segon_n/_YldVsTUbYKvfR0bU9ik8acI2OkhPF2wXUt-7Uy-8xKhjXF0OYbWTTw" class='spip_out' rel='external'>Regidoria de Polítiques de Gènere de l'Ajuntament de Terrassa</a>, impartit per Eva Cruells (<a href="http://aliainvestigaccio.googlepages.com/" class='spip_out' rel='external'>Alia, Associació Cultural de Dones per la Recerca i Acció</a>) i Lize De Clercq (<a href='http://www.eclecticadv.net/' class='spip_out'>Ecléctica DV</a>). Les dones van configurar el seu propi blog amb Wordpress.com i van aprendre a sindicar i afegir notícies d'altres webs.</strong></p> <p><span class='spip_document_862 spip_documents spip_documents_right' style='float:right; width:200px;'> <img src='http://www.eclecticadv.net/IMG/jpg/plan3_tall3_18S.jpg' width="200" height="150" alt="" /></span></p> <h3 class="spip">Introducció</h3> <p>En la sessió anterior no varem acabar amb el programa previst i <a href='http://www.eclecticadv.net/spip.php?article29' class='spip_in' hreflang='es'>Eva</a> va proposar de continuar aprofundint en l'aplicació <a href="http://es.wordpress.com/" class='spip_out' rel='external'>Wordpress.com</a> i deixar per a un futur cicle de tallers l'aprenentatge d'eines de cerca i filtratge <a href="http://blogsearch.google.com/" class='spip_out' rel='external'>Google Blog Search</a>, <a href="http://delicious.com/" class='spip_out' rel='external'>Delicious</a> i <a href="http://meneame.net/" class='spip_out' rel='external'>Meneame</a>.</p> <h3 class="spip">Pestanyes, refrescar i iniciar sessió</h3> <p>Abans de continuar amb l'aprenentatge de Wordpress.com, <a href='http://www.eclecticadv.net/spip.php?article21' class='spip_in' hreflang='es'>Lize</a> va explicar que per a treballar amb aplicacions de web 2.0, és important dominar les següents accions:</p> <ul class="spip"><li> <strong>Obrir pestanyes</strong><br> <span class='spip_document_863 spip_documents spip_documents_right' style='float:right; width:200px;'> <img src='http://www.eclecticadv.net/IMG/jpg/plan3_tall3_12S.jpg' width="200" height="151" alt="" /></span>Per evitar de perdre't per diverses pàgines web clicant en múltiples enllaços, és important fer servir pestanyes, sobretot quan treballes amb aplicacions web 2.0, ja que aquí, tot es fa des del navegador. Per obrir una pestanya en el navegador Firefox [<a href='#nb14' class='spip_note' rel='footnote' title='Es el navegador que utilizem en els nostres tallers. Pots instalar-lo (...)' id='nh14'>14</a>], només cal anar a Arxiu> Nova pestanya i al cantó de la pàgina web que ja tenies oberta, se t'obre una nova pestanya on pots escriure una nova URL (= abreviació en anglès per a «enllaç »o« adreça d'internet », que comença per http://). La pàgina que ja tenies oberta no es canvia i ara tens dues pàgines webs obertes, una al costat de l'altra.</li></ul> <ul class="spip"><li> <strong>Part visible i part admin</strong><br> Per treballar al bloc de Wordpress.com és aconsellable que tinguis dues pestanyes obertes: una amb l'URL de la part «visible» del teu blog (per exemple [<a href='http://donesterrassa.wordpress.com/' class='spip_url spip_out' rel='nofollow external'>http://donesterrassa.wordpress.com</a>><a href='http://donesterrassa.wordpress.com/' class='spip_url spip_out' rel='nofollow external'>http://donesterrassa.wordpress.com</a>]) i l'altra amb la part de darrere (la part del «admin») del teu bloc, afegint «/ wp-login.php» al final de la URL del teu blog (per exemple: <a href="http://donesterrassa.wordpress.com/wp-admin" class='spip_out' rel='external'>http://donesterrassa.wordpress.com/wp-login.php</a>) . Òbviament, la part d' admin és només visible per les usuàries que tenen una contrasenya per treballar en el blog.</li></ul> <ul class="spip"><li> <strong>Anar refrescant</strong><br> <span class='spip_document_864 spip_documents spip_documents_right' style='float:right; width:200px;'> <img src='http://www.eclecticadv.net/IMG/jpg/plan3_tall3_10CS.jpg' width="200" height="150" alt="" /></span>Una altra acció molt important per utilitzar aplicacions web 2.0 és saber «refrescar» una pàgina web. Es fa per el botó amb una fletxa a l'angle esquerre del navegador. Per exemple: si has canviat alguna cosa al admin de Wordpress.com, has d'anar a la pestanya de la part de visible i «refrescar» per veure com ha quedat el resultat dels teus canvis.</li></ul> <ul class="spip"><li> <strong>Iniciar i tancar una sessió</strong><br> En la sessió anterior vam aprendre que totes les aplicacions de web 2.0 et fan crear un compte amb l'empresa que ofereix el servei, introduint el teu email i creant-un nom d'usuaria i una contrasenya. Ho fas a través d'un botó del tipus «Registre't» (en anglès: «sign up") la primera vegada que utilitzes el servei. Un cop creat aquest compte pots anar a la pàgina web del servei (per exemple a <a href='http://es.wordpress.com/' class='spip_out' rel='external'>http://es.wordpress.com</a>) i utilitzar el botó «iniciar la teva sessió» (en anglès: «login» or «sign in"), introduint el teu nom d'usuària i la teva contrasenya. Si acabes treballant en l'aplicació és important «tancar la teva sessió» (a Wordpress.com accedir a El meu compte> Sortir), perquè si deixes la teva sessió oberta i l'ordinador encès, una altra persona hi pot posar mà al teu blog!</li></ul> <p><span class='spip_document_866 spip_documents spip_documents_right' style='float:right; width:200px;'> <img src='http://www.eclecticadv.net/IMG/jpg/plan3_tall3_5S.jpg' width="200" height="150" alt="" /></span></p> <h3 class="spip">Crear categories y etiquetes</h3> <p>Ara que les dones ja sabien navegar en un «mode web 2.0», ens vam ficar de nou en el admin del nostre blog comú <a href='http://donesterrassa.wordpress.com/' class='spip_out' rel='external'>donesterrassa.wordpress.com</a>. Lize va ensenyar com crear categories (a través d'entrades> Categories) i etiquetes (a través d'entrades> Etiquetes) i va explicar la diferència entre ambdues: <br /><img src='http://www.eclecticadv.net/squelettes-dist/puce.gif' width="8" height="11" class="puce" alt="-" /> «Categories» són més per diferenciar el tipus d'entrada i moltes vegades es decideixen abans de crear les entrades (en el nostre cas vam decidir de posar les categories d'entrades <a href="http://donesterrassa.wordpress.com/category/fotos/" class='spip_out' rel='external'>imatges</a> i <a href="http://donesterrassa.wordpress.com/category/tallers/" class='spip_out' rel='external'>tallers</a>") <br /><img src='http://www.eclecticadv.net/squelettes-dist/puce.gif' width="8" height="11" class="puce" alt="-" /> «Etiquetes» són més per donar una idea del tipus de contingut i moltes vegades es decideixen en el moment mateix de crear les entrades</p> <p><span class='spip_document_865 spip_documents spip_documents_right' style='float:right; width:200px;'> <img src='http://www.eclecticadv.net/IMG/jpg/plan3_tall3_1S.jpg' width="200" height="150" alt="" /></span></p> <h3 class="spip">Editar entrades</h3> <p>Les entrades que les dones van crear durant el taller anterior encara no tenien ni categories ni etiquetes, i tot havia anat per defecte a la categoria «Uncategorized». Ara, com a exercici, se'ls hi va demanar a cada una de les dones de cercar la seva entrada a la llista (a través de «Entrades») i de <i>editar</i>la assignant-li una categoria i algunes etiquetes.</p> <h3 class="spip">Crear un enllaç</h3> <p>Havia arribat el moment per aprendre una de les coses més importants en el món del blogging: enllaçar des d'una entrada a una altra pàgina web. Per practicar això, Lize de nou va demanar a cadascuna de les dones d'<i>editar</i> la seva entrada i de posar un enllaç a la pàgina web de la seva associació.</p> <p><span class='spip_document_867 spip_documents spip_documents_right' style='float:right; width:200px;'> <img src='http://www.eclecticadv.net/IMG/jpg/plan3_tall3_7S.jpg' width="200" height="150" alt="" /></span>Crear un enllaç es fa en diverses fases: <br /><img src='http://www.eclecticadv.net/squelettes-dist/puce.gif' width="8" height="11" class="puce" alt="-" /> S'obre una nova pestanya i es copia la URL de la pàgina web a on vols enllaçar <br /><img src='http://www.eclecticadv.net/squelettes-dist/puce.gif' width="8" height="11" class="puce" alt="-" /> A l'entrada, escriviu el text sobre qual vols fer un clic <br /><img src='http://www.eclecticadv.net/squelettes-dist/puce.gif' width="8" height="11" class="puce" alt="-" /> Es selecciona aquest text <br /><img src='http://www.eclecticadv.net/squelettes-dist/puce.gif' width="8" height="11" class="puce" alt="-" /> Es fa clic sobre el símbol de la cadena (a la pestanya «visual») o sobre «link» (a la pestanya «html») <br /><img src='http://www.eclecticadv.net/squelettes-dist/puce.gif' width="8" height="11" class="puce" alt="-" /> S'enganxa la URL al quadre que apareix</p> <h3 class="spip">Crear pàgines</h3> <p><span class='spip_document_869 spip_documents spip_documents_right' style='float:right; width:200px;'> <img src='http://www.eclecticadv.net/IMG/jpg/plan3_tall3_6S.jpg' width="200" height="150" alt="" /></span>La popularitat de Wordpress.com (versus per exemple <a href="http://www.blogger.com/" class='spip_out' rel='external'>Blogger</a>) es deu en gran mesura a la facilitat de crear pàgines (més fixes, sense data) al costat de la columna central d'entrades (més de notícies, amb data). Dins d'un blog, les pàgines serveixen com a informació "permanent": per exemple per descriure el projecte del blog (exemple: "<a href="http://eclecticlines.net/?page_id=2" class='spip_out' rel='external'>Sobre</a>" a Eclectic Lines) on els / les autores fan un resum del seu currículum (exemple: "<a href="http://eclecticlines.net/?page_id=314" class='spip_out' rel='external'>Autores</a>" a Eclectic Lines). Com exercici, les dones van crear una pàgina (a través de pàgines> Afegir) a <a href='http://donesterrassa.wordpress.com/' class='spip_out' rel='external'>donesterrassa.wordpress.com</a> amb informació sobre el col.lectiu o l'associació en la qual participen.</p> <h3 class="spip">Plantilles o temes i widgets o Ginys</h3> <p><span class='spip_document_868 spip_documents spip_documents_right' style='float:right; width:200px;'> <img src='http://www.eclecticadv.net/IMG/jpg/plan3_tall3_9S.jpg' width="200" height="150" alt="" /></span>Fins ara les dones només havien tocat el Wordpress.com com a co-administradores del bloc comú <a href='http://donesterrassa.wordpress.com/' class='spip_out' rel='external'>donesterrassa.wordpress.com</a>, i ja era hora d'obrir-se un blog propi i practicar amb l'activació de diferents plantilles (a través d'Aparença> Temes) i amb les famoses «Widgets o en català Ginys» (Aparença> Ginys). Lize va explicar que els widgets-ginys són mòduls preprogramats dels diferents blocs d'informació que pots anar posant a la barra lateral d'un bloc: arxius, calendari, categories, comentaris recents, etc.</p> <p>Per entendre bé el funcionament dels widgets és important saber que cada plantilla ja té prefigurada una combinació de ginys a la barra lateral i una vegada que toques la plantilla a través d'Aparença> Ginys, aquesta configuració prèvia desapareix i es reemplaça pels ginys que la tu vas posant, arrossegant un per un a la barra lateral, on després es poden personalitzar. Per començar amb els ginys, Lize va proposar d'escollir alguns de la part de baix anomenat «ginys inactius», arrossegar-los, personalitzar-los, veure com queden a la part visible i després tornar-los a posar en «ginys inactius» per a desactivar-los sense perdre la personalització.</p> <h3 class="spip">Sindicar i agregar</h3> <p><span class='spip_document_870 spip_documents spip_documents_right' style='float:right; width:200px;'> <img src='http://www.eclecticadv.net/IMG/jpg/plan3_tall3_2CS.jpg' width="200" height="150" alt="" /></span>Com ja sabíem al principi, no teníem temps per aprofundir sobre les eines web 2.0 que ens ajuden a domesticar la sobreinformació, però si varem practicar amb la més important: el famós símbol del «RSS», aquest símbol taronja amb ones que a la web 2.0 es troba per tot arreu.</p> <p>Lize va explicar que clicant sobre aquest símbol surt una adreça d'internet (una URL) que es pot utilitzar de dues maneres diferents:</p> <p><img src='http://www.eclecticadv.net/squelettes-dist/puce.gif' width="8" height="11" class="puce" alt="-" /> Per <i> <strong>agregar</strong> </i>:<br> "Agregar" una URL d'un RSS es copiarlo i enganxarlo a un lector de RSS tipus <a href="http://www.google.es/reader" class='spip_out' rel='external'>Google reader</a> (copiánt-lo a "Afegir subscripció"), per "abonarte" a les notícies d' un blog o una pàgina web i consultar el teu lector en ves de navegar directament a la pàgina per a veure si hi ha notícies noves. <br /><img src='http://www.eclecticadv.net/squelettes-dist/puce.gif' width="8" height="11" class="puce" alt="-" /> Per a <i> <strong>sindicar</strong> </i>:<br> "Sindicar" una URL d'un RSS es copiar-lo i enganxar-lo al widget "enllaços RSS", per a "sindicar" les notícies d'un altre blog (o pàgina web) dins el teu, i així alimentar el teu blog amb notícies d'altres pàgines. Veure per exemple la columna "notícies sindicades" a la pàgina web d' <a href='http://www.eclecticadv.net/' class='spip_out'>Ecléctica DV</a>, on 'tenim sindicades' les webs de grups afins com <a href='http://www.donestech.net/' class='spip_out' rel='external'>Donestech</a> i <a href='http://www.enmedio.info/' class='spip_out' rel='external'>Enmedio</a>.</p> Tallers i seminaris sobre la web 2.0> 2010-04-07T13:30:00Z text/html ca Taller: "Com crear el nostre propi blog?" - 23 març 2010 a l'Ajuntament de Terrassa http://www.eclecticadv.net/spip.php?article273 <img class="spip_logos" alt="" align="right" src='http://www.eclecticadv.net/IMG/arton273.jpg?1576685248' width="160" height="149" onmouseover="this.src='IMG/artoff273.jpg?1576685186'" onmouseout="this.src='IMG/arton273.jpg?1576685248'" /><p>[sommaire]<strong>El dimarts 23 de març va tenir lloc la segona sessió del cicle de tallers <i><a href='http://www.eclecticadv.net/spip.php?article267' class='spip_in'>Ciberfeminisme, web 2.0 i xarxes socials</a></i> que organitza la <a href="http://www.terrassa.org/Front/dist_segon_n/_YldVsTUbYKvfR0bU9ik8acI2OkhPF2wXUt-7Uy-8xKhjXF0OYbWTTw" class='spip_out' rel='external'>Regidoria de Polítiques de Gènere de l'Ajuntament de Terrassa</a>, impartit per Eva Cruells (<a href="http://aliainvestigaccio.googlepages.com/" class='spip_out' rel='external'>Alia, Associació Cultural de Dones per a la Recerca i Acció</a>) i Lize De Clercq (<a href='http://www.eclecticadv.net/' class='spip_out'>Eclèctica DV</a>). Les dones van descobrir com crear un blog amb Wordpress.com, com canviar la plantilla gràfica i com inserir una entrada, un comentari i una imatge.</strong></p> <h3 class="spip">Introducció</h3> <p><span class='spip_document_833 spip_documents spip_documents_right' style='float:right; width:200px;'> <img src='http://www.eclecticadv.net/IMG/jpg/plan3_tall2_1SA.jpg' width="200" height="150" alt="Concretizando la fecha de la siguiente sesión con Doodle" title="Concretizando la fecha de la siguiente sesión con Doodle" /></span>En aquesta segona sessió vam començar per concretar entre totes la data de la tercera sessió, que encara no estava fixada. En lloc d'enviar-nos 50 mails a l'estil «jo puc aquell dia però aquest no», i trencar el cap reconstruint les preferències de cadascuna de les 13 alumnes, vam utilitzar un <i><a href="http://www.doodle.com/g7pfgmyr93z7chng" class='spip_out' rel='external'>Doodle</a></i>: una eina d'ofimàtica web 2.0 que converteix en un autèntic plaer el «haver de quadrar» els horaris de diferents participants a una reunió o una cita.</p> <p><span class='spip_document_834 spip_documents spip_documents_left' style='float:left; width:200px;'> <img src='http://www.eclecticadv.net/IMG/jpg/plan3_tall2_22S.jpg' width="200" height="150" alt="Eva enseña diferentes herramientas para crear un blog" title="Eva enseña diferentes herramientas para crear un blog" /></span>Després d'això, vam començar amb la part essencial del taller: aprendre a crear i administrar el nostre propi blog. <a href='http://www.eclecticadv.net/spip.php?article67' class='spip_in'>Eva</a> va explicar que les dues aplicacions de web 2.0 més utilitzades per crear blogs són <a href="http://www.blogger.com/" class='spip_out' rel='external'>Blogger</a> (un producte de l'empresa Google) i <a href="http://es.wordpress.com/" class='spip_out' rel='external'>Wordpress.com</a> (una empresa independent, amb una gran comunitat de programadors/es de <a href="http://www.eclecticadv.net/spip.php?article256" target="_blank" title="¿Qué es el software libre?">programari lliure</a> darrere). En aquest taller vam escollir <a href="http://es.wordpress.com/" class='spip_out' rel='external'>Wordpress.com</a>, ja que té més possibilitats i pot convertir-se més endavant en un blog més professional a través de <a href="http://es.wordpress.org/" class='spip_out' rel='external'>Wordpress.org</a>.</p> <h3 class="spip">Crear un compte</h3> <p><span class='spip_document_836 spip_documents spip_documents_right' style='float:right; width:200px;'> <img src='http://www.eclecticadv.net/IMG/jpg/plan3_tall2_18S.jpg' width="200" height="150" alt="Las alumnas crean una cuenta con Wordpress.com" title="Las alumnas crean una cuenta con Wordpress.com" /></span>El primer que cal fer per utilitzar una aplicació web 2.0 és <i>crear un compte amb l'empresa que porta el servei</i>. Sembla lògic, però a la pràctica moltíssima gent es fa un embolic entre tants serveis, noms d'usuari/a i contrasenyes. És important saber que una mateixa empresa web 2.0 pot tenir diversos productes, i si tens compte amb un dels seus productes, ja pots accedir als altres productes sense crear-te un altre compte. Per exemple: si ja tens creada un compte amb Google a través del seu producte <a href='http://www.gmail.com/' class='spip_out' rel='external'>Gmail</a>, també podràs accedir a <a href="http://www.blogger.com/" class='spip_out' rel='external'>Blogger</a>, <a href="http://www.google.es/reader" class='spip_out' rel='external'>Google Reader</a>, <a href="http://docs.google.com/" class='spip_out' rel='external'>Google Docs</a>, etc.</p> <p><span class='spip_document_835 spip_documents spip_documents_left' style='float:left; width:200px;'> <img src='http://www.eclecticadv.net/IMG/jpg/plan3_tall2_16S.jpg' width="200" height="150" alt="Optamos por Wordpress.com para crear un blog" title="Optamos por Wordpress.com para crear un blog" /></span>En el cas de Wordpress la situació és senzilla: l'empresa només té un producte web 2.0: <a href="http://es.wordpress.com/" class='spip_out' rel='external'>Wordpress.com</a>, ja que <a href="http://es.wordpress.org/" class='spip_out' rel='external'>Wordpress.org</a> no és un servei web 2.0 (que s'executi des del navegador), és un programa descarregable que has de instal lar i configurar en el teu propi servidor contractat. Les participants del taller van crear un compte amb Wordpress.com i, a partir d'aquí, ja podien utilitzar el servei per crear el seu propi blog o podien ser convidades per co-administrar un altre blog creat a Wordpress.com.</p> <h3 class="spip">Canviar idioma i plantilla</h3> <p>El primer que vam fer va ser canviar l'idioma de la interfície al català (o castellà), a través de <a href='http://dashboard.wordpress.com/' class='spip_out' rel='external'>dashboard.wordpress.com</a> > Profile> Personal settings > Interface language. <span class='spip_document_838 spip_documents spip_documents_right' style='float:right; width:200px;'> <img src='http://www.eclecticadv.net/IMG/jpg/plan3_tall2_19S.jpg' width="200" height="150" alt="Eva enseña posibles plantillas gráficas" title="Eva enseña posibles plantillas gráficas" /></span>Després, l'Eva va crear el blog <a href='http://donesterrassa.wordpress.com/' class='spip_out' rel='external'>donesterrassa.wordpress.com</a> i va convidar a totes les alumnes com a usuàries editores [<a href='#nb15' class='spip_note' rel='footnote' title='Més informació: Roles y privilegios de los tipos de usuario en (...)' id='nh15'>15</a>] del blog, el que significa que, excepte canviar la plantilla i administrar usuaris/àries, les dones tenien tots els privilegis per a co-configurar el blog a través de l'escriptori del blog (<a href="http://donesterrassa.wordpress.com/wp-admin" class='spip_out' rel='external'>donesterrassa.wordpress.com/wp-admin</a>). A través de "Aparença", l'Eva va activar a una de les tantes plantilles ofertes gratuïtament per la comunitat de desenvolupadors/es, i clicant sobre «Visitar pàgina» (per arribar a la part visible per a tothom) les dones de Terrassa ja tenien blog!</p> <h3 class="spip">Insertar entrada, comentaris e imatges</h3> <p><span class='spip_document_839 spip_documents spip_documents_left' style='float:left; width:200px;'> <img src='http://www.eclecticadv.net/IMG/jpg/plan3_tall2_15CS.jpg' width="200" height="150" alt="Las mujeres de Terrassa acaban de convertirse en "prosumidoras"" title="Las mujeres de Terrassa acaban de convertirse en "prosumidoras"" /></span>Ara havia arribat un moment molt especial, ja que les dones van aprendre com crear una entrada al blog (a través de: Entrades> afegir> publicar). Era especial, perquè publicant contingut a la web (sense tenir els coneixements tècnics d'un/a webmaster/mistress), les dones deixaven de ser pures consumidores de la web per a convertir-se en «productores» de continguts, el que a la web 2.0 es diu «ser prosumidores».</p> <p><span class='spip_document_837 spip_documents spip_documents_right' style='float:right; width:200px;'> <a href='http://donesterrassa.wordpress.com/' class="spip_out"><img src='http://www.eclecticadv.net/IMG/jpg/plan3_tall2_28S.jpg' width="200" height="150" alt="El blog donesterrassa.wordpress.com que creamos para el taller" title="El blog donesterrassa.wordpress.com que creamos para el taller" /></a></span><br>L'Eva els hi va preguntar a cadascuna de les dones escriure en <a href='http://donesterrassa.wordpress.com/' class='spip_out' rel='external'>donesterrassa.wordpress.com</a> una entrada sobre les seves motivacions de seguir aquest taller i després comentar les entrades de les altres. Hi havia dones que de seguida van agafar el «truc» del blogging: escrivint en un estil d' «anècdota» i en primera persona (per exemple: «<i><a href="http://donesterrassa.wordpress.com/2010/03/23/el-com-i-el-perque-de-crear-un-bloc/" class='spip_out' rel='external'>El com i el perquè de crear un bloc</a></i>") o escollint un títol que crida l'atenció ( p.e «<i><a href="http://donesterrassa.wordpress.com/2010/03/23/renovar-se-o-morir/" class='spip_out' rel='external'>Renovar-se o morir</a></i>" o "<i><a href="http://donesterrassa.wordpress.com/2010/03/23/nou-vocabulari-cibernetic/" class='spip_out' rel='external'>Nou vocabulari cibernètic</a></i>")</p> <p><span class='spip_document_840 spip_documents spip_documents_left' style='float:left; width:200px;'> <img src='http://www.eclecticadv.net/IMG/jpg/plan3_tall2_26S.jpg' width="200" height="150" alt="Lize explica cómo insertar una imágen en el blog" title="Lize explica cómo insertar una imágen en el blog" /></span><a href='http://www.eclecticadv.net/spip.php?article141' class='spip_in'>Lize</a> va ensenyar com inserir una imatge que ja estava publicada en un altre lloc web: una foto de la sessió anterior publicada a la <a href="http://planetaeclectica.ning.com/photo" class='spip_out' rel='external'>comunitat virtual de Planeta eclèctica</a>.</p> <p>Primer calia posar el ratolí a la foto, clicar el botó de dreta i escollir del menú «copiar la ruta de la imatge» (ruta=URL, una abreviació en anglès per a «enllaç" o "adreça d'internet»). Després, a la part admin del blog, calia afegir una nova entrada i clicar sobre la primera icona al costat de Pujar/inserir: «Afegir imatge». Es va obrir una finestra amb diverses pestanyes: la pestanya a escollir era «Des d'una URL», per després enganxar la ruta de la imatge en «URL de la imatge», donar-li un títol a la imatge, prémer el botó «inserir imatge» i després publicar l'entrada al blog!</p> Tallers i seminaris sobre la web 2.0> 2010-03-24T15:56:00Z text/html ca Taller de Televisió online (II) - 18 març 2010 a la Universitat de Barcelona http://www.eclecticadv.net/spip.php?article270 <img class="spip_logos" alt="" align="right" src='http://www.eclecticadv.net/IMG/arton270.jpg?1576685247' width="160" height="160" onmouseover="this.src='IMG/artoff270.jpg?1576685186'" onmouseout="this.src='IMG/arton270.jpg?1576685247'" /><p><strong>En la segona part [<a href='#nb16' class='spip_note' rel='footnote' title='Per a un reportatge sobre la primera part: Taller de Televisió online (I) a (...)' id='nh16'>16</a>] del taller de Televisió online , els i les estudiants de l'assignatura “Digital Video” (Comunicació Audiovisual de la Facultat de Formació al Professorat) van emetre en directe el seu programa sobre programari lliure i cultura copyleft, basat en les seves vídeorespostes sobre els documentals del <i><a href='http://www.eclecticadv.net/spip.php?rubrique119' class='spip_in'>Datafighters prototip</a></i>.</strong></p> <h3 class="spip">Redacció i guió</h3> <table><tr><td>El taller va començar amb una projecció de les <i>vídeorespostes</i> que cada un/a dels/de les estudiants havia editat i pujat a la <a href="http://datafighters.ning.com/profiles/blogs/livestream-workshop" class='spip_out' rel='external'>comunitat virtual de Datafighters 2.0</a>. <p><a href='http://www.eclecticadv.net/spip.php?article141' class='spip_in'>Lize De Clercq</a> va comentar les respostes i donava alguna pista als equips de redacció sobre el paper que cada vídeoresposta podria tenir a l'hora de posar tot el material audiovisual en un ordre didàctic.</p> <p>Així que, amb els continguts audiovisuals bé frescs al cap, els equips de redacció dels dos teams (<i>Free software</i> i <i>Copyleft</i>) van posar mà a l'obra i van començar a treballar el guió del programa.</p> <p>Tenien una hora i mitja abans de l'emissió en directe per pensar en l'ordre d'emissió dels vídeos (el <i>cueing</i>), per preparar els títols explicatius (els <i>overlays</i>), els texts dels capítols (<i>full screen</i>) i el títol continu (<i>ticker</i>), i per pensar en el text del/de la presentador/a a través de la webcam en directe.</p> <p>Els equips de redacció d'ambdós teams van aconseguir fer tot això a temps; l'equip de <i>Free software</i> tenien una presentadora que anunciava els vídeos amb unes frases, i l'equip de <i>Copyleft</i> va redactar un text concloent per ser llegit al final.</p> </td> <td><span class='spip_document_822 spip_documents spip_documents_center'> <img src='http://www.eclecticadv.net/IMG/jpg/datws2_tall2_12S.jpg' width="200" height="150" alt="Equipo de redacción del Copyleft team" title="Equipo de redacción del Copyleft team" /></span><span class='spip_document_823 spip_documents spip_documents_center'> <img src='http://www.eclecticadv.net/IMG/jpg/datws2_tall2_24S.jpg' width="200" height="150" alt="X. del Copyleft team redactó un texto concluyente" title="X. del Copyleft team redactó un texto concluyente" /></span><span class='spip_document_824 spip_documents spip_documents_center'> <img src='http://www.eclecticadv.net/IMG/jpg/datws2_tall2_25S.jpg' width="200" height="150" alt="Equipo de redacción del Free software team" title="Equipo de redacción del Free software team" /></span></td></tr></table> <h3 class="spip">Preproducció</h3> <table><tr><td><span class='spip_document_825 spip_documents spip_documents_center'> <img src='http://www.eclecticadv.net/IMG/jpg/datws2_tall2_1S.jpg' width="200" height="150" alt="Lize explicando el uso de Livestream" title="Lize explicando el uso de Livestream" /></span><span class='spip_document_826 spip_documents spip_documents_center'> <img src='http://www.eclecticadv.net/IMG/jpg/datws2_tall2_3S.jpg' width="200" height="150" alt="Lize con el equipo de producción del Free software team" title="Lize con el equipo de producción del Free software team" /></span><span class='spip_document_827 spip_documents spip_documents_center'> <img src='http://www.eclecticadv.net/IMG/jpg/datws2_tall2_15S.jpg' width="200" height="150" alt="El equipo de producción del Free software team, practicando con la presentadora" title="El equipo de producción del Free software team, practicando con la presentadora" /></span></td><td> Alhora, els equips de producció d'ambdós teams van rebre instruccions de Lize per practicar amb el programa <a href="http://www.livestream.com/" class='spip_out' rel='external'>Livestream</a>, sobretot amb la part de la biblioteca del material audiovisual (<i>Manage library</i>) i la part per emetre en directe (<i>Live broadcasting</i>). <p>Era molt important que les persones "darrere dels botons" sabien manejar molt bé totes les funcions del programa, perquè durant l'emissió en directe no s'equivoquessin ni un segon.</p> <p>Sobretot el timing de la transició entre dos vídeos (<i>transition to cued clip</i>) requeria alguna cosa de pràctica, i era necessari que l'equip de redacció els passés l'ordre dels vídeos i els texts dels <i>overlays</i>, per tenir-lo tot preparat en el <i>storyboard</i>.</p> <p>Faltava també editar i importar una part del material audiovisual, ja que alguns/as estudiants havien lliurat la seva vídeoresposta a l'últim moment.</p> <p>Aquest fet era molt estressant, ja que, en importar material audiovisual, el programa de Livestream converteix els vídeos segons uns criteris de compressió desconeguts, i moltes vegades aquesta conversió acaba fallant.</p> </td></tr></table> <h3 class="spip">Producció de l'emissió</h3> <table><tr><td> A un cert punt, la col·laboració entre l'equip de redacció i l'equip de producció era imprescindible, ja que l'equip de producció s'havia d'assegurar que el que anaven a emetre era exactament el que l'equip de redacció havia planificat. <p>Havia arribat l'hora de la veritat! Els equips de producció es van ficar als botons i amb molta concentració van emetre en directe els seus programes.</p> <p>L'equip de <i>Copyleft</i> va decidir que millor una sola persona toqués els botons des d'un sol ordinador, mentre que l'equip de <i>Free software</i> va dividir les tasques: una persona que des d'un ordinador s'ocupés del cueing dels vídeos, i una altra persona que des d'un altre ordinador s'ocupés de la transició i l'emissió dels <i>overlays</i> i els <i>full screens</i>.</p> <p>En l'equip de <i>Free software</i> el timing de la presentadora que anunciava els vídeos donava encara més pressió a l'equip de producció, però van aconseguir fer tot a temps, gràcies a l'ajuda d'un <i>autocue</i> improvisat: un paper amb el text anunciat, que un membre de l'equip subjectava per sobre de l'ordinador mentre la presentadora parlava en la webcam.</p> </td> <td><span class='spip_document_828 spip_documents spip_documents_center'> <img src='http://www.eclecticadv.net/IMG/jpg/datws2_tall2_21S.jpg' width="200" height="150" alt="S. del Copyleft team, concentrado detrás del panel de emisión" title="S. del Copyleft team, concentrado detrás del panel de emisión" /></span><span class='spip_document_829 spip_documents spip_documents_center'> <img src='http://www.eclecticadv.net/IMG/jpg/datws2_tall2_27S.jpg' width="200" height="150" alt="El equipo de producción del Free software team, durante la emisión en directo" title="El equipo de producción del Free software team, durante la emisión en directo" /></span><span class='spip_document_830 spip_documents spip_documents_center'> <img src='http://www.eclecticadv.net/IMG/jpg/datws2_tall2_19CS.jpg' width="200" height="150" alt="El Free software team, con su autocue improvisado" title="El Free software team, con su autocue improvisado" /></span></td></tr></table> <h3 class="spip">En directe!</h3> <table><tr><td><span class='spip_document_831 spip_documents spip_documents_center'> <a href="http://www.livestream.com/copyleftfighters_UB2010" class="spip_out"><img src='http://www.eclecticadv.net/IMG/jpg/datws2_tall2_22S.jpg' width="200" height="150" alt="LIVE! El programa del Copyleft team" title="LIVE! El programa del Copyleft team" /></a></span><span class='spip_document_832 spip_documents spip_documents_center'> <a href="http://www.livestream.com/freesoftwarefighters_UB2010" class="spip_out"><img src='http://www.eclecticadv.net/IMG/jpg/datws2_tall2_23S.jpg' width="200" height="150" alt="LIVE! El programa del Free software team" title="LIVE! El programa del Free software team" /></a></span></td> <td>Tot va sortir bé. A les 12h30 en punt, hora de sortir en l'aire segons les instruccions de <a href='http://www.eclecticadv.net/spip.php?article140' class='spip_in'>Cilia Willem</a>, l'equip de Copyleft va començar l'emissió en directe del seu programa. <p>Aquí podeu veure el programa que va fer l'equip de <i> <strong>Copyleft</strong> </i>: <a href="http://www.livestream.com/copyleftfighters_UB2010" class='spip_out' rel='external'>www.livestream.com/copyleftfighters_UB2010</a></p> <p>Després va seguir el programa de l'equip de <i> <strong>Free software</strong> </i> aquí el podeu veure: <a href="http://www.livestream.com/freesoftwarefighters_UB2010" class='spip_out' rel='external'>www.livestream.com/freesoftwarefighters_UB2010</a></p> </td></tr></table> Tallers de vídeo online per a joves> 2010-03-19T20:05:00Z text/html ca Taller: "Ciberfeminisme 2.0" - 17 març 2010 a l'Ajuntament de Terrassa http://www.eclecticadv.net/spip.php?article268 <img class="spip_logos" alt="" align="right" src='http://www.eclecticadv.net/IMG/arton268.jpg?1576685245' width="160" height="160" onmouseover="this.src='IMG/artoff268.jpg?1576685185'" onmouseout="this.src='IMG/arton268.jpg?1576685245'" /><p>[sommaire] <strong>El dimarts 17 de març va tenir lloc la primera sessió del cicle de tallers <i><a href='http://www.eclecticadv.net/spip.php?article267' class='spip_in'>Ciberfeminisme, web 2.0 i xarxes socials</a></i> que organitza la <a href="http://www.terrassa.org/Front/dist_segon_n/_YldVsTUbYKvfR0bU9ik8acI2OkhPF2wXUt-7Uy-8xKhjXF0OYbWTTw" class='spip_out' rel='external'>Regidoria de Polítiques de Gènere de l'Ajuntament de Terrassa</a> en el marc d'un extens programa d'activitats al voltant del 8 de març que s'agrupen sota el lema "Comunicació i Gènere", i que imparteixen Eva Cruells (<a href="http://aliainvestigaccio.googlepages.com/" class='spip_out' rel='external'>Alia, Associació Cultural de Dones per a la Recerca i Acció</a>) i Lize De Clercq (<a href='http://www.eclecticadv.net/' class='spip_out'>Ecléctica DV</a>). Les dones participants van conèixer les pràctiques (ciber)feministes i van analitzar què fan les dones a internet i com utilitzen la web 2.0 per a la transformació social.</strong></p> <h3 class="spip">Introducció</h3> <p><span class='spip_document_812 spip_documents spip_documents_right' style='float:right; width:200px;'> <img src='http://www.eclecticadv.net/IMG/jpg/plan3_tall1_2SC.jpg' width="200" height="150" alt="" /></span>La sessió va començar amb unes paraules de benvinguda per part de Fabiola Gil i Jiménez, Regidora de <a href="http://www.terrassa.org/Front/dist_segon_n/_YldVsTUbYKvfR0bU9ik8acI2OkhPF2wXUt-7Uy-8xKhjXF0OYbWTTw" class='spip_out' rel='external'>Polítiques de Gènere de l'Ajuntament de Terrassa</a>. En total es van inscriure 13 dones, majoritàriament provinents de les associacions de dones de Terrassa.</p> <p>Les seves motivacions per seguir el curs són: <small><i>posar-se al dia per saber moure's millor per internet - aprendre a fer un bloc i com enfocar i alimentar - millorar les seves capacitats en TIC en general i en comunicació per internet - com buscar de manera més eficaç per internet i filtrar millor la informació que t'interessa - com treure profit de les xarxes socials - conèixer els recursos que existeixen i saber quin és l'ús que s'els hi pot donar</i></small></p> <h3 class="spip">Ciberfeminisme</h3> <p><span class='spip_document_813 spip_documents spip_documents_left' style='float:left; width:200px;'> <img src='http://www.eclecticadv.net/IMG/jpg/plan3_tall1_1SC.jpg' width="200" height="150" alt="" /></span><a href='http://www.eclecticadv.net/spip.php?article67' class='spip_in'>Eva Cruells</a>, fundadora d'<a href='http://aliainvestigaccio.googlepages.com/' class='spip_out' rel='external'>Alia</a>, membre de <a href='http://www.donestech.net/' class='spip_out' rel='external'>donestech.net</a> i cofundadora d'<a href='http://www.eclecticadv.net/' class='spip_out'>Eclèctica DV</a>, va explicar que el feminisme ja qüestiona la relació entre les dones i les tecnologies des dels anys 70. El ciberfeminisme apareix com a terme a principis dels anys 90, quan les tecnologies de la informació i comunicació (TIC) comencen a jugar un paper important a la vida diària, i investigar el poder jeràrquic entre homes i dones i les TIC es converteix en quelcom urgent.</p> <p><span class='spip_document_816 spip_documents spip_documents_right' style='float:right; width:200px;'> <img src='http://www.eclecticadv.net/IMG/jpg/plan3_tall1_11SC.jpg' width="200" height="150" alt="" /></span>Eva va explicar que la <strong>primera onada de ciberfeministes</strong> eren molt optimistes, perquè donaven la benvinguda al ciberespai com un nou espai desjerarquitzat, on es podia produir i distribuir informació «de manera horitzontal i teixint xarxes» i fer política feminista sense necessitat de passar per cap estructura que filtri les seves propostes (Sadie Plant, Zeros i Uns, 1997). A més, gràcies a la cibertecnologia les dones podien transcendir el cos biològic i redefinirse fora de les categories històriques del que significa ser dona (Donna Haraway, Manifest Cyborg, 1991).</p> <p><span class='spip_document_815 spip_documents spip_documents_left' style='float:left; width:200px;'> <img src='http://www.eclecticadv.net/IMG/jpg/plan3_tall1_7CSA.jpg' width="200" height="150" alt="" /></span>El ciberfeminisme de la primera onada també es va identificar amb mètodes artístics per reinvindicar l'apropiació de les noves tecnologies per part de les dones. VNS Matrix (1991) ha estat la més provocadora en aquest sentit. Celebren la sort de ser nascudes dones en l'era digital amb expressions com «Xúpe'm el codi» [<a href='#nb17' class='spip_note' rel='footnote' title='Chúpame el Código: Ciberfeminismo en tiempos de guerra, per PTQK' id='nh17'>17</a>] i «el clítoris és la línia directa cap a la matriu", explorant així la construcció de nous marcs socials i sexuals, i desenmascarant els mites que podrien allunyar les dones de l'alta tecnologia.</p> <p><span class='spip_document_814 spip_documents spip_documents_right' style='float:right; width:200px;'> <img src='http://www.eclecticadv.net/IMG/jpg/plan3_tall1_5SC.jpg' width="200" height="150" alt="" /></span>La <strong>segona onada de ciberfeministes</strong> neix a partir de la IV Conferència Mundial de Dones (Pequín 1995) amb noves xarxes com <a href='http://www.porticodonne.it/' class='spip_out' rel='external'>Porticodonne</a>, <a href='http://www.cybersolidaires.org/' class='spip_out' rel='external'>Cybersolidaires</a>, <a href='http://www.penelopes.org/' class='spip_out' rel='external'>Penelopes</a>, <a href='http://www.witt-project.net/' class='spip_out' rel='external'>Witt-project</a>, <a href='http://www.ada-online.org/' class='spip_out' rel='external'>Ada-online</a>, <a href='http://www.famafrique.org/' class='spip_out' rel='external'>Famafrique</a>, <a href='http://www.eclecticadv.net/http./www.rimaweb.com.ar'>Rimaweb</a>, <a href='http://www.mujeresenred.net/' class='spip_out' rel='external'>Mujeres en Red</a>, <a href="http://www.pangea.org/dona/" class='spip_out' rel='external'>Espai de Dones de Pangea</a>, <a href='http://www.ciberdona.org/' class='spip_out' rel='external'>Ciberdona</a>, etc. Aquesta onada de «<strong>ciberfeminisme activista</strong>» és molt més polititzada i menys optimista. Constaten una gran desigualtat en l'accés i la producció de les TIC entre homes i dones, i observen la reproducció a internet de la corporització de la dona, fins a models de bellesa gairebé impossibles.</p> <h3 class="spip">Web 2.0</h3> <p><span class='spip_document_817 spip_documents spip_documents_left' style='float:left; width:200px;'> <img src='http://www.eclecticadv.net/IMG/jpg/plan3_tall1_12SC.jpg' width="200" height="150" alt="" /></span>Abans d'explorar les actuals possibilitats de les TIC per transformar la situació de les dones, <a href='http://www.eclecticadv.net/spip.php?article141' class='spip_in'>Lize De Clercq</a> va explicar que Internet ha canviat molt avui en dia, fins a tenir un nou nom: la «web 2.0», que sembla referir-se a una nova 'versió 'd'internet. Internet ja no és només una web per consultar informació, ja que ara la part interactiva està molt més desenvolupada. Si abans només els/les webmasters/webmistress introduïen continguts a la web, ara tothom pot publicar a internet.</p> <p><span class='spip_document_818 spip_documents spip_documents_right' style='float:right; width:200px;'> <img src='http://www.eclecticadv.net/IMG/jpg/plan3_tall1_9CSA.jpg' width="200" height="150" alt="" /></span>Per què? Perquè internet ja no ens proposa només una sèrie de pàgines web per a llegir com el diari. Ara, amb el nostre navegador, podem accedir a una sèrie de programes i aplicacions que ens permeten publicar els nostres continguts a la web sense tenir coneixements tècnics. A més, no hem d'instalar-les al nostre ordinador, funcionen directament des del navegador, són gratuïtes i de molt fàcil ús.</p> <h3 class="spip">Ciberfeminisimo 2.0</h3> <p><span class='spip_document_820 spip_documents spip_documents_left' style='float:left; width:200px;'> <img src='http://www.eclecticadv.net/IMG/jpg/plan3_tall1_14.jpg' width="200" height="150" alt="" /></span>El ciberfeminisme 2.0 es podria definir com una <strong>tercera onada de ciberfeministes</strong> (de nou optimistes) en l'era de la web 2.0, on els espais i continguts a internet ja no estan dissenyats de manera privilegiada pels qui controlen la tècnica sinó pels qui tenen alguna cosa dir. Una situació que afavoreix especialment a les dones a les que històricament se les ha negat la veu. Blogs, wikis i xarxes socials són l'expressió més propera i accessible d'aquesta nova Internet horitzontal i cooperativa, ja que són eines que faciliten l'autonomia de les dones i grups de dones en l'ús de les TICs [<a href='#nb18' class='spip_note' rel='footnote' title='Feminismo: herramienta imprescindible para la construcción de la sociedad de (...)' id='nh18'>18</a>].</p> <p><span class='spip_document_821 spip_documents spip_documents_right' style='float:right; width:200px;'> <img src='http://www.eclecticadv.net/IMG/jpg/plan3_tall1_16S.jpg' width="200" height="150" alt="" /></span>Col·lectius feministes com <a href='http://www.mujeresenred.net/' class='spip_out' rel='external'>Mujeres en Red</a>, <a href='http://www.donestech.net/' class='spip_out' rel='external'>Donestech</a>, <a href='http://www.radiopaca.net/' class='spip_out' rel='external'>Radio Paca</a>, <a href='http://www.vocesgitanas.net/' class='spip_out' rel='external'>Voces Gitanas</a>, <a href="http://www.adpc.cat/" class='spip_out' rel='external'>Adpc</a>, <a href='http://www.eclectictechcarnival.org/' class='spip_out' rel='external'>Eclectic Tech Carnival</a>, <a href='http://www.genderchangers.org/' class='spip_out' rel='external'>Genderchangers</a>, <a href='http://www.takebackthetech.net/' class='spip_out' rel='external'>Take back the tech</a>, <a href='http://www.scumgrrrls.org/' class='spip_out' rel='external'>Scum Grrrls</a>, <a href="http://www.ecn.org/sexyshock/" class='spip_out' rel='external'>Sexyshock</a>, etc. són exemples de ciberfeministes que utilitzen els recursos de la web 2.0 per donar un impuls a la participació de les dones en la comunicació, en la representació de grups minoritaris i en la producció cultural feminista. A part d'evidenciar les noves possibilitats d'emancipació i representació a través de la blogosfera, també expressen una visió crítica cap a la web 2.0, sobretot en temes de privacitat, recursos de connectivitat i imposició de valors del mercat.</p> <p><span class='spip_document_819 spip_documents spip_documents_left' style='float:left; width:200px;'> <img src='http://www.eclecticadv.net/IMG/jpg/plan3_tall1_8CSA.jpg' width="200" height="150" alt="" /></span>Amb aquest tercer cicle de tallers de formació en web 2.0 per a dones, també <a href='http://www.eclecticadv.net/' class='spip_out'>Eclèctica DV</a> s'inscriu en aquesta tercera onada de ciberfeministes 2.0. Volem contribuir a reduir la nova bretxa digital que s'està obrint entre les que utilitzen la web 2.0 i les que encara estan a la web 1.0. A través de <i><a href='http://www.eclecticadv.net/spip.php?rubrique114' class='spip_in'>Planeta Eclèctica</a></i> volem armar les dones per afrontar i gaudir del nou panorama de la web 2.0 i evitar i prevenir que noves formes de discriminació les enviï de nou cap a un mercat analògic, menys competitiu i off-line.</p> Tallers i seminaris sobre la web 2.0> 2010-03-18T23:53:00Z text/html ca Taller de Televisió online (I) - 11 març 2010 a la Universitat de Barcelona http://www.eclecticadv.net/spip.php?article264 <img class="spip_logos" alt="" align="right" src='http://www.eclecticadv.net/IMG/arton264.jpg?1576685244' width="160" height="160" onmouseover="this.src='IMG/artoff264.jpg?1576685183'" onmouseout="this.src='IMG/arton264.jpg?1576685244'" /><p><strong>En aquesta primera part del taller de Televisió Online, els/les estudiants de l'assignatura “Digital Video” (Comunicació Audiovisual de la Facultat de Formació al Professorat) van descobrir el programa Livestream i van rebre instruccions per preparar un programa sobre els continguts audiovisuals de <a href='http://www.eclecticadv.net/spip.php?rubrique15' class='spip_in'>Datafighters</a>.</strong></p> <p><span class='spip_document_805 spip_documents spip_documents_left' style='float:left; width:200px;'> <img src='http://www.eclecticadv.net/IMG/jpg/datws2_tall1_4S.jpg' width="200" height="150" alt="" /></span><br><a href='http://www.eclecticadv.net/spip.php?article140' class='spip_in'>Cilia Willem</a>, professora ajudant de Comunicació Audiovisual i cofundadora d'Eclèctica DV, va començar el taller amb una explicació detallada de les funcionalitats de <a href="http://www.livestream.com/" class='spip_out' rel='external'>Livestream</a>, una aplicació per fer un programa de televisió web en directe des del navegador. Primer va explicar com pujar vídeos a la biblioteca de Livestream i com configurar un "storyboard" per preparar els continguts d'un programa de televisió online.</p> <p><span class='spip_document_806 spip_documents spip_documents_right' style='float:right; width:200px;'> <img src='http://www.eclecticadv.net/IMG/jpg/datws2_tall1_8SC.jpg' width="200" height="150" alt="" /></span>Després, Cilia va tractar la part de <i>Live broadcasting</i>, on els vídeos del storyboard seleccionat estan emesos en directe (<i>cueing</i>) i barrejats en temps real amb títols explicatius (<i>overlays</i>), capítols (<i>full screen</i>), un títol continu (<i>ticker</i>) i la veu d'un/a presentador/a a través de la webcam.</p> <p>Els/les estudiants van crear un compte amb Livestream i van ser convidats a practicar les funcionalitats en el seu propi canal de televisió, per exemple usant vídeos trobats en YouTube sobre la nevada del dia anterior.</p> <p><span class='spip_document_808 spip_documents spip_documents_left' style='float:left; width:200px;'> <img src='http://www.eclecticadv.net/IMG/jpg/datws2_tall1_6S.jpg' width="200" height="150" alt="" /></span>Després <a href='http://www.eclecticadv.net/spip.php?article141' class='spip_in'>Lize De Clercq</a> va explicar que per crear un programa sobre els continguts audiovisuals de <i><a href='http://www.eclecticadv.net/spip.php?rubrique15' class='spip_in'>Datafighters</a></i> cal treballar en dues fases: una fase preparativa d'investigació individual i una fase de producció col·lectiva. Durant la fase preparativa, els/les estudiants són convidats/as a inscriure's en la <a href="http://datafighters.ning.com/" class='spip_out' rel='external'>comunitat virtual de Datafighters 2.0</a>, on Eclèctica DV ha llançat un <a href="http://datafighters.ning.com/profiles/blogs/livestream-workshop" class='spip_out' rel='external'>blogpost</a> amb una sèrie de preguntes sobre els documentals del <a href='http://www.eclecticadv.net/spip.php?rubrique44' class='spip_in'>Datafighters prototip</a>.</p> <p><span class='spip_document_809 spip_documents spip_documents_right' style='float:right; width:200px;'> <img src='http://www.eclecticadv.net/IMG/jpg/datws2_tall1_18S.jpg' width="200" height="150" alt="" /></span>Lize va dividir els i les estudiants en dos equips: <i><a href='http://www.eclecticadv.net/spip.php?rubrique103' class='spip_in'>Free programari fighters</a></i> i <i><a href='http://www.eclecticadv.net/spip.php?rubrique102' class='spip_in'>Copyleft fighters</a></i>), i va assignar una o dues preguntes a cada un/a d'ells/es. Els i les estudiants disposaven ara d'una setmana per trobar la resposta, comunicar-la en el forum i editar i pujar la solució com un vídeoclip de menys d'1 minut a Livestream.</p> <p>Amb aquest material a punt, els equips faran un programa de televisió sobre Free software i Copyleft durant la segona part del cicle de tallers.</p> Tallers de vídeo online per a joves> 2010-03-12T20:00:00Z text/html ca