Eclectica DV - Formación en nuevas tecnologías http://www.eclecticadv.net/ ca Eclectica DV - Formación en nuevas tecnologías http://www.eclecticadv.net/IMG/siteon0.jpg?1576685358 http://www.eclecticadv.net/ Podcast vídeo : Datafighters prototip http://www.eclecticadv.net/spip.php?article173 <img class="spip_logos" alt="" align="right" src='http://www.eclecticadv.net/IMG/arton173.png?1576685217' width="155" height="50" /><p><strong>La compilació de vídeos del <a href='http://www.eclecticadv.net/spip.php?rubrique115' class='spip_in'>Datafighters prototip</a> es converteix en un canal de televisió per internet (podcast vídeo), descargable amb l'agregador Miro.</strong></p> <p>Una de les característiques més destacades de la web 2.0 és l'ampliació d'aplicacions i tecnologies que permetin una difusió més ample de continguts digitals i, en el cas de Datafighters, de continguts digitals audiovisuals.</p> <p>Tota la novetat tecnològica està en l'evolució de la tecnologia “RSS – Really Simple Sindication” (flux RSS en català), i, en el cas de continguts multimedia, en la variant “RSS media”.</p> <p>El "RSS media" permet una sindicació (o redifusió) de continguts audiovisuals a través de la creació d'un <strong>podcast vídeo</strong> (o canal de televisió per internet) dels continguts audiovisuals del Datafighters prototip, i pot ser <i>promocionat</i> per directoris de podcasts (tipus <a href="http://www.mefeedia.com/subscribe.php?id=82403" class='spip_out' rel='external'>Meefedia</a> o <a href="http://www.miroguide.com/channels/8610" class='spip_out' rel='external'>Miroguide</a>) i <i>reproduït</i> per agregadors de RSS vídeo (tipus <a href="http://subscribe.getMiro.com/?url1=http%3A%2F%2Ffeeds.feedburner.com%2Feclecticstreams_ca" class='spip_out' rel='external'>Miro</a>).</p> <p><a href="http://subscribe.getMiro.com/?url1=http%3A%2F%2Ffeeds.feedburner.com%2Feclecticstreams_ca" title="Miro: Internet TV"><img src="http://subscribe.getmiro.com/img/buttons/wes1.png" alt="Miro Video Player" border="0" /></a></p> <p><a href="http://www.mefeedia.com/subscribe.php?id=82403"> <img src="http://mefeedia.com/images/sub_mefeedia.jpg" width="91" height="17" border="0" alt="Subscribe in Mefeedia" > </a></p> Datafighters 2.0> 2008-11-18T20:21:00Z text/html ca Presentació del Datafighters prototip al Eclectic Tech Carnival (Amsterdam) http://www.eclecticadv.net/spip.php?article7 <img class="spip_logos" alt="" align="right" src='http://www.eclecticadv.net/IMG/arton7.jpg?1576685304' width="160" height="160" /><p><strong>El 27 de maig la projecció i presentació del projecte Datafighters al Festival "<a href="http://www.eclectictechcarnival.org/" class='spip_out' rel='external'>Eclectic Tech Carnival</a>" a Amsterdam (Holanda) va rebre la assistència d'un públic de 50 participantes.</strong></p> <p><span class='spip_document_945 spip_documents spip_documents_right' style='float:right; width:249px;'> <a href="http://www.eclectictechcarnival.org/" class="spip_out"><img src='http://www.eclecticadv.net/IMG/jpg/datpr6_1C.jpg' width="249" height="120" alt="" /></a></span> Aquesta activitat de promoció i comunicació dels continguts audiovisuals del <a href='http://www.eclecticadv.net/spip.php?rubrique119' class='spip_in'>Datafighters prototip</a> va ser dirigit a un públic especialitzat i a participantes i activistes del teixit associatiu i de col·lectius de moviments socials internacionals.</p> <p>A través d'aquesta presentació i projecció, vam poder promoure un espai de trobada i contacte entre les representants de diferents àmbits: professionals, grups, associacions, organitzacions i iniciatives de rellevància social, política i cultural.</p> <p>També vam poder fomentar la creació de xarxes entre experiències locals, estatals i internacionals que comparteixen objectius, propòsits i/o continguts semblants a la temàtica del nostre recopilatori. Aquestes van ser els grups amb qui vam crear xarxa:</p> <p><a href='http://www.genderchangers.org/' class='spip_out' rel='external'>Genderchangers</a> (Holanda), <a href='http://www.constantvzw.org/' class='spip_out' rel='external'>Constant vzw</a> (Bèlgica), <a href="http://www.humlab.umu.se/" class='spip_out' rel='external'>HUMlab</a> (Suècia), <a href='http://esc.mur.at/' class='spip_out' rel='external'>ESC</a> (Austria), <a href="http://www.e-cart.ro/harta/p/g/p_g.html" class='spip_out' rel='external'>H.arta</a> (Romania), <a href='http://www.dmedia.ro/' class='spip_out' rel='external'>D Media</a> (Romania), <a href='http://zenergija.org/' class='spip_out' rel='external'>Zene Na Delu</a> (Sèrbia), <a href='http://www.chicaslinux.org/' class='spip_out' rel='external'>Chicas Linux</a>, <a href='http://www.linuxchix.org/' class='spip_out' rel='external'>Linux Chix</a>, <a href="http://www.genderit.org/en/index.shtml" class='spip_out' rel='external'>genderIT.org</a>, <a href='http://www.takebackthetech.net/' class='spip_out' rel='external'>Take back the tech</a></p> <p>El públic va aplaudir els continguts audiovisuals de Datafighters perquè, segons moltes participantes, poden servir com a exemples pràctics d'experiències a partir de les quals les diferentes associacions i col·lectius es podran reconèixer, barrejar-se i mesurar totes les seves forces.</p> Datafighters 2.0> 2008-05-28T21:22:00Z text/html ca Presentació del Datafighters prototip a Infoespai (Barcelona) http://www.eclecticadv.net/spip.php?article127 <img class="spip_logos" alt="" align="right" src='http://www.eclecticadv.net/IMG/arton127.jpg?1576685202' width="160" height="160" /><p>[sommaire]<span class='spip_document_859 spip_documents spip_documents_right' style='float:right; width:200px;'> <img src='http://www.eclecticadv.net/IMG/jpg/datpr5_4S.jpg' width="200" height="150" alt="" /></span><strong>El 21 de desembre, 50 persones van assistir a la presentació pública del <a href='http://www.eclecticadv.net/spip.php?rubrique119' class='spip_in'>prototip</a> de la compilació <a href='http://www.eclecticadv.net/spip.php?rubrique15' class='spip_in'>Datafighters</a>. Eclèctica DV va projectar 60 minuts de vídeo i va debatir amb el públic sobre el procés de producció del prototip.</strong></p> <h3 class="spip">Projecció</h3> <p>Després d'una introducció per <a href='http://www.eclecticadv.net/spip.php?article141' class='spip_in'>Lize De Clercq</a>, presidenta d'<a href='http://www.eclecticadv.net/spip.php?rubrique12' class='spip_in'>Eclèctica DV</a> i coordinadora del projecte, es van projectar els extractes dels següents documentals:</p> <p><img src='http://www.eclecticadv.net/squelettes-dist/puce.gif' width="8" height="11" class="puce" alt="-" /> Alternative Freedom (Capítol 1: <a href='http://www.eclecticadv.net/spip.php?rubrique103' class='spip_in'>Free software fighters</a>) <br /><img src='http://www.eclecticadv.net/squelettes-dist/puce.gif' width="8" height="11" class="puce" alt="-" /> Le pacte des Gnous (Capítol 1: <a href='http://www.eclecticadv.net/spip.php?rubrique103' class='spip_in'>Free software fighters</a>) <br /><img src='http://www.eclecticadv.net/squelettes-dist/puce.gif' width="8" height="11" class="puce" alt="-" /> En busca de hackers (Capítol 1: <a href='http://www.eclecticadv.net/spip.php?rubrique103' class='spip_in'>Free software fighters</a>) <br /><img src='http://www.eclecticadv.net/squelettes-dist/puce.gif' width="8" height="11" class="puce" alt="-" /> CC Mayer & Bettle Animation (Capítol 2: <a href='http://www.eclecticadv.net/spip.php?rubrique102' class='spip_in'>Copyleft fighters</a>) <br /><img src='http://www.eclecticadv.net/squelettes-dist/puce.gif' width="8" height="11" class="puce" alt="-" /> Copyright 2.0 (Capítol 2: <a href='http://www.eclecticadv.net/spip.php?rubrique102' class='spip_in'>Copyleft fighters</a>) <br /><img src='http://www.eclecticadv.net/squelettes-dist/puce.gif' width="8" height="11" class="puce" alt="-" /> Neokinok TV (Capítol 3: <a href='http://www.eclecticadv.net/spip.php?rubrique99' class='spip_in'>Media fighters</a>) <br /><img src='http://www.eclecticadv.net/squelettes-dist/puce.gif' width="8" height="11" class="puce" alt="-" /> Telestreet: The Italian Media Jacking Movement (Capítol 3: <a href='http://www.eclecticadv.net/spip.php?rubrique99' class='spip_in'>Media fighters</a>) <br /><img src='http://www.eclecticadv.net/squelettes-dist/puce.gif' width="8" height="11" class="puce" alt="-" /> Miedo al miedo (Capítol 4: <a href='http://www.eclecticadv.net/spip.php?rubrique101' class='spip_in'>Privacy fighters</a>) <br /><img src='http://www.eclecticadv.net/squelettes-dist/puce.gif' width="8" height="11" class="puce" alt="-" /> Bridging the gap (Capítol 4: <a href='http://www.eclecticadv.net/spip.php?rubrique101' class='spip_in'>Privacy fighters</a>)</p> <h3 class="spip">Debat</h3> <p>Després de la projecció, es va organitzar un debat de 20 minuts amb el públic. Les valoracions, preguntes i suggeriments més destacades van ser:</p> <p>• Es troba a faltar una introducció textual a la temàtica tractada en les extractes, ja que molts documentals semblen fetes per un públic ja introduït en la temàtica.<br> • El còdec vídeo que va ser utilitzada per la compressió de les pel·lícules no va ser un còdec de programari lliure (Theora) però Sorenson Video3.<br> • Els subtítols a vegades van molt ràpid.<br> • Es demana com es va poder finançar l'allotjament de les pel·lícules, ja que la transferència de dades en el cas de vídeo és considerable. Resposta: en el cas del Datafighters prototip, Eclèctica DV va allotjar els vídeos en <a href='http://www.archive.org/' class='spip_url spip_out' rel='nofollow external'>www.archive.org</a>.<br> • Es demana si es va establir la llicència copyleft i si tenim l'acord de tots els autors de les pel·lícules. Resposta: tots els autors van signar un contracte de cessió de drets d'explotació per a la realització d'una obra composta, redactat pel nostre advocat, <a href='http://www.eclecticadv.net/spip.php?article36' class='spip_in'>Abel Garriga</a>. Una vegada signat aquest contracte, Eclèctica DV podia decidir sobre la llicència d'explotació que volia aplicar, i va optar per: Creative Commons Atribució-No Comercial–Compartir Igual 2.5<br></p> <h3 class="spip">Composició del públic</h3> <p>La presentació va ser assistida per unes 50 persones, majoritàriament persones ja introduïdes en els temes tractades en el prototip, com ara els "Datafighters" catalans de: <a href="http://kernelpanic.hacklabs.org/" class='spip_out' rel='external'>Hacklab Kernel Panic</a>, <a href="http://cat.creativecommons.org/" class='spip_out' rel='external'>Creative Commons</a>, <a href="http://www.okupemlesones.org/" class='spip_out' rel='external'>Okupem les Ones</a>, <a href="http://www.xsf-coop.net/" class='spip_out' rel='external'>Xarxa Sense Fils Coop</a>, <a href="http://www.radiopaca.net/" class='spip_out' rel='external'>Radio Paca</a> i <a href="http://www.costellam.net/" class='spip_out' rel='external'>Costellam</a>.</p> <p>Per arribar a un públic nouvingut a la temàtica, Eclèctica DV organitzarà una campanya de difusió per e-mail amb enllaços cap als vídeos del prototip publicat en línia.</p> Datafighters 2.0> 2006-12-22T17:08:00Z text/html ca Presentació del projecte "Datafighters" al Festival Esperanzah (Bèlgica) http://www.eclecticadv.net/spip.php?article49 <img class="spip_logos" alt="" align="right" src='http://www.eclecticadv.net/IMG/arton49.jpg?1576685295' width="160" height="160" /><p><strong>El diumenge 6 d'agost, Eclèctica DV va ser convidat al Festival de cinema "Regards du monde", per presentar el projecte <a href='http://www.eclecticadv.net/spip.php?rubrique15' class='spip_in'>Datafighters</a> al interior del festival de músiques del món <a href="http://www.esperanzah.be/" class='spip_out' rel='external'>"Esperanzah"</a> (Bèlgica).</strong></p> <p><span class='spip_document_860 spip_documents spip_documents_right' style='float:right; width:200px;'> <img src='http://www.eclecticadv.net/IMG/jpg/datpr4_esperanzahSA.jpg' width="200" height="150" alt="" /></span>El projecte Datafighters encara està en fase de producció, però hem presentat un trailer d'uns 10 minuts (subtitulat en francès) amb els continguts prevists sobre cultura copyleft, compartir coneixement i les pràctiques de la comunicació alternativa.</p> <p>Després de la projecció es va debatre amb el públic sobre l'ús de les llicències copyleft per a produccions audiovisuals.</p> Datafighters 2.0> 2006-08-07T19:56:00Z text/html ca