Eclectica DV - Formación en nuevas tecnologías http://www.eclecticadv.net/ ca Eclectica DV - Formación en nuevas tecnologías http://www.eclecticadv.net/IMG/siteon0.jpg?1576685358 http://www.eclecticadv.net/ Taller de Streaming vídeo (II) - 22 desembre 2010 a la Universitat de Barcelona http://www.eclecticadv.net/spip.php?article368 <img class="spip_logos" alt="" align="right" src='http://www.eclecticadv.net/IMG/arton368.png?1586345843' width="160" height="160" onmouseover="this.src='IMG/artoff368.png?1586345935'" onmouseout="this.src='IMG/arton368.png?1586345843'" /><p><strong>El 25 novembre 2010 de 10h a 14h, els i les estudiants de l'assignatura “Entorns i Mitjans Aplicats a la Formació” (Comunicació Audiovisual de la Facultat de Formació al Professorat) van realitzar una emissió en directe sobre la temàtica del consumisme al nadal en èpoques de crisi.</strong></p> <p>Després de crear un plató improvitzat amb croma i muntar el set up de la emissió, cadascuna de les i els alumnes va fer front a la seva tasca amb molta professionalitat.</p> <h3 class="spip">Set up del streaming</h3> <p><span class='spip_document_1060 spip_documents spip_documents_right' style='float:right; width:210px;'> <img src='http://www.eclecticadv.net/IMG/png/banda5_STtall2-07H.png' width="210" height="158" alt="" /></span> L'inici del taller va consistir en el muntatge del set up per a la realització del live streaming. La Eva Cruells i Laura Malinverni amb l'ajuda dels i les participants del taller van muntar un <a href="http://culinariahacker.files.wordpress.com/2009/11/davant.pdf" class='spip_out' rel='external'>set up complert</a> que inclou a nivell de <a href="http://culinariahacker.files.wordpress.com/2009/11/darrere.pdf" class='spip_out' rel='external'>maquinari</a>:</p> <p><img src='http://www.eclecticadv.net/squelettes-dist/puce.gif' width="8" height="11" class="puce" alt="-" /> una taula de realització de vídeo edirol v8 <br /><img src='http://www.eclecticadv.net/squelettes-dist/puce.gif' width="8" height="11" class="puce" alt="-" /> una taula de so amb 4 entrades de so <br /><img src='http://www.eclecticadv.net/squelettes-dist/puce.gif' width="8" height="11" class="puce" alt="-" /> dos micros <br /><img src='http://www.eclecticadv.net/squelettes-dist/puce.gif' width="8" height="11" class="puce" alt="-" /> dos càmeres col·locades en els seus tripodes corresponents <br /><img src='http://www.eclecticadv.net/squelettes-dist/puce.gif' width="8" height="11" class="puce" alt="-" /> un ordinador amb connexió per a la retransmissió <br /><img src='http://www.eclecticadv.net/squelettes-dist/puce.gif' width="8" height="11" class="puce" alt="-" /> un ordinador per llançar videos i audios <br /><img src='http://www.eclecticadv.net/squelettes-dist/puce.gif' width="8" height="11" class="puce" alt="-" /> un monitor per a fer el monitoratge del streaming <br /><img src='http://www.eclecticadv.net/squelettes-dist/puce.gif' width="8" height="11" class="puce" alt="-" /> la canopus per passar la senyal analògica a digital <br /><img src='http://www.eclecticadv.net/squelettes-dist/puce.gif' width="8" height="11" class="puce" alt="-" /> tot el cablejat corresponent</p> <p><span class='spip_document_1062 spip_documents spip_documents_left' style='float:left; width:210px;'> <img src='http://www.eclecticadv.net/IMG/png/banda5_STtall2grup1-04H.png' width="210" height="157" alt="" /></span> A nivell de programari vam realitzar les proves de connexió i funcionament del <a href="http://www.minipimer.tv/?tag=theora-streaming-studio" class='spip_out' rel='external'>theora streaming studio</a>.</p> <p>Per últim es va dissenyar i muntar un plató amb croma, que consistia d'un espai i el croma radera (<a href="http://www.minipimer.tv/?cat=7" class='spip_out' rel='external'>Veure aquí tutorials per streaming amb programari lliure</a>).</p> <p>Amb tot muntat vam revisar pas per pas el funcionament de la realització del streaming per tal de repartir rols i tasques entre cada un i una de les participants del taller. En quant a realització de càmera es va decidir quina posició tindria cadascuna i quin tipus de plano es mantindria per a cada càmera, fent amb la càmera 1 un primer pla i amb la 2 un pla general.</p> <p><span class='spip_document_1063 spip_documents spip_documents_right' style='float:right; width:210px;'> <img src='http://www.eclecticadv.net/IMG/png/banda5_STtall2-05H.png' width="210" height="158" alt="" /></span> En quant al so, es va col·locar 1 micròfon per al/a la presentador/a. Per altra banda, es van fer les proves del croma amb la taula de vídeo i la Laura Malinverni va mostrar el seu funcionament, tant la monitorització de tots els dispositius a través de la taula com els efectes principals de realització.</p> <p>Per últim, una persona va assumir la monitorització del theora i la gravació del programa per a després pujarlo a la <a href="http://giss.tv/dmmdb/" class='spip_out' rel='external'>mediabase de GISS</a> creada per el taller.</p> <h3 class="spip">Preparació del programa sobre el consumisme al nadal </h3> <p><span class='spip_document_1061 spip_documents spip_documents_left' style='float:left; width:210px;'> <img src='http://www.eclecticadv.net/IMG/png/banda5_STtall2grup1-01H.png' width="210" height="158" alt="" /></span> Els i les participants van preparar durant la setmana els continguts del programa i van decidir de fer 2 grups amb cadascú el seu programa: el programa del primer grup es titulava "Prospero Navidad" i el del segon grup "Consume-me". Un cop assolida la part tècnica de l'emissió, vam revisar tota la escaleta de guió del programa amb les indicacions previes de l'Eva i la Laura: temps, contingut, font de imatge i font d'audio.</p> <p>Vam aprendre a fer la playlist amb el <a href="http://www.videolan.org/vlc/" class='spip_out' rel='external'>VLC</a> per tal de tenir tots els videos preparats amb antel·lació, així com també la playlist de audio per a tenir totes les músiques preparades.</p> <p>Per últim, l'Eva va explicar les diferents possibilitats per veure el streaming: posant l'adreça del streaming <i><a href="http://stream.hangar.org:8000/banda_eclectica.ogg" class='spip_url spip_out' rel='nofollow external'>http://stream.hangar.org:8000/banda...</a></i> directament desde el browser que funciona amb <a href="http://www.mozilla-europe.org/es/firefox/" class='spip_out' rel='external'>Firefox 3.5</a> o superior, o bé utilitzant el <a href="http://www.videolan.org/vlc/" class='spip_out' rel='external'>VLC</a> copiant i enganxant l'adreça en el paquet superior.</p> <h3 class="spip">Realització de l'emissió en directe!</h3> <p><span class='spip_document_1064 spip_documents spip_documents_right' style='float:right; width:210px;'> <img src='http://www.eclecticadv.net/IMG/png/banda5_STtall2-06H.png' width="210" height="158" alt="" /></span>Un cop enllestits tots els preparatius, cada grup va prendre posició i vam procedir a l'emissió en directe que podeu <a href="http://giss.tv/dmmdb/banda-eclectica" class='spip_out' rel='external'>veure aquí</a>! El treball col·laboratiu entre cadascu/na va ser clau per a la bona realització del programa.</p> <p>Per últim, un cop acabada la emissió l'Eva i la Laura van mostrar el funcionament de la <a href="http://giss.tv/dmmdb/" class='spip_out' rel='external'>mediabase de Giss</a> per a pujar l'arxiu del programa gravat amb l'extensió de ogg, format que llegeix la mediabase de Giss.</p> Tallers de vídeo online per a joves> 2010-12-23T11:28:00Z text/html ca Taller de Streaming vídeo (I) - 15 desembre 2010 a la Universitat de Barcelona http://www.eclecticadv.net/spip.php?article362 <img class="spip_logos" alt="" align="right" src='http://www.eclecticadv.net/IMG/arton362.jpg?1586345117' width="150" height="149" onmouseover="this.src='IMG/artoff362.jpg?1586345128'" onmouseout="this.src='IMG/arton362.jpg?1586345117'" /><p><strong>El 15 desembre 2010 de 11h a 14h, els i les estudiants de l'assignatura: “Llenguatges d'Autor per a la Producció Multimèdia” (Comunicació Audiovisual de la Facultat de Formació al Professorat) van descobrir què és el live streaming, les diferents aplicacions que pot tenir i les avantatges de utilitzar el programari lliure.</strong></p> <p><span class='spip_document_1059 spip_documents spip_documents_right' style='float:right; width:200px;'> <img src='http://www.eclecticadv.net/IMG/jpg/band5_STtall1-03.jpg' width="200" height="150" alt="" /></span>Eva Cruells (cofundadora d'Eclèctica DV i experta en vídeo streaming) i Laura Malinverni (membre fundadora de <a href="http://www.minipimer.tv/" class='spip_out' rel='external'>minipimer.tv</a>) van començar el taller introduint el concepte de <i>streaming</i> com la capacitat de veure i escoltar un arxiu des de Internet sense la necessitat de descarregar-lo prèviament, i el concepte de <i>live streaming</i> quan ens referim a la transmissió de àudio i vídeo per Internet en temps real. I un <i>streaming lliure</i> quan s'utilitza el <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Ogg" class='spip_out' rel='external'>format .OGG</a>, que és referix al format d'arxiu el qual inclou un número de códecs separats e independents de vídeo i audio, ambdos desenvolupats en codi obert.</p> <p>Amb aquesta introducció vam anar obrint els imaginaris possibles que té el streaming avui dia, així l'Eva i la Laura explicàven que streaming és una paraula cada vegada més comuna que ens parla de les possibilitats de la comunicació aquí i ara traslladant que està passant aquí a un altra lloc i viceversa, configurant un mapa de realitats multiplicades.</p> <p>La Laura va mostrar l'explicació dels orígens del streaming de <a href='http://giss.tv/dmmdb/contents/1345285630Lluis-dl.ogg' class='spip_out' rel='external'>Lluís Gomez</a>, un dels impulsors del projecte <a href="http://giss.tv/" class='spip_out' rel='external'>GISS (Global Independent Streaming Support)</a>, una anella de servidors per fer streaming de forma lliure i gratuïta que neix de la necessitat d'afavorir el creixement i el desenvolupament de mitjans independents i lliures.</p> <p>Des d'aquí vam entrar en un debat amb els i les participants del taller sobre les possibles aplicacions i usos que pot tenir el streaming avui dia. En primer lloc, va sorgir la idea de la documentació d'esdeveniments, tipus tallers, conferencies, xerrades, festivals, etc.. i en la discussió va sorgir el valor polític que pot tenir documentar a temps real, ja que un/a pot reaccionar en el mateix moment que està succeïnt i per tant donar una resposta més efectiva, com per exemple el <a href="http://isaachacksimov.blip.tv/file/1702231/" class='spip_out' rel='external'>desallotjament del Patio Maravillas</a> que es va emetre amb diferents webcams.</p> <p>Per altra banda, el streaming té la capacitat de potenciar la empatia i la comunicació entre emissor/a i receptor/a, aspecte que destaca Pedro Soler en el seu <a href="http://www.minipimer.tv/txt/08jul/Soler-Pedro_live_stream_es.rtf" class='spip_out' rel='external'>text</a>. També té el component de la democratització dels medis de comunicació com l'alfabetització digital amb l'exemple de <a href="http://www.tvlata.org/" class='spip_out' rel='external'>Tvlata</a>, projecte impulsat per Neokinok amb nens i nenes del Brasil. Per últim, es va comentar les possibilitats artístiques del temps real com el set multitouch VJ de Peter Greenaway que anuncia una nova narrativa audiovisual o la intervenció de material emès en directe com va fer <a href="http://theorasea.org/itheora/index.php?v=http://giss.tv/dmmdb//contents/final-remuxed1-dl.ogg&out=link" class='spip_out' rel='external'>minipimer.tv</a> profanant la final del mundial.</p> <p><span class='spip_document_1058 spip_documents spip_documents_left' style='float:left; width:200px;'> <img src='http://www.eclecticadv.net/IMG/jpg/band5_STtall1-01.jpg' width="200" height="150" alt="" /></span>Un altre aspecte de reflexió conjunta en el taller va ser sobre quines avantatges té l'ús del <a href="http://ca.wikipedia.org/wiki/Programari_lliure" class='spip_out' rel='external'>programari lliure</a> i entre d'altres van sorgir: la possibilitat de millora continua del programa, la possibilitat de modificar el disseny de l'eina i aplicar-la per a nous usos, la possibilitat d'accés ja que no hi ha copies, tothom té l'original, el fet de que és gratuït no ho fa diferent d'alguns programaris propietaris, però si el fet de que no té publicitat i també la possibilitat de traduir-lo a moltes llengües.</p> <p>Després de mostrar totes les tecnologies necessàries (maquinari i programari) per a realitzar una emissió amb programari lliure, vam organitzar la preparació d'un programa sobre el consumisme al nadal en èpoques de crisi, ja que estàvem a les portes de tant celebrada i contradictòria festa.</p> Tallers de vídeo online per a joves> 2010-12-16T11:24:00Z text/html ca Taller: "Realitza la teva emissió de vídeo en directe amb programari lliure" - 4 i 11 desembre 2010 a l'Espai Jove d'Arbúcies (Girona) http://www.eclecticadv.net/spip.php?article351 <img class="spip_logos" alt="" align="right" src='http://www.eclecticadv.net/IMG/arton351.jpg?1586082734' width="160" height="160" onmouseover="this.src='IMG/artoff351.jpg?1586082748'" onmouseout="this.src='IMG/arton351.jpg?1586082734'" /><p><strong>El 4 i 11 de desembre de 16h a 20h, els joves d'Arbúcies van experimentar com fer una emissió de vídeo en directe amb eines de programari lliure. Els participants van aprendre a fer servir la taula de realització de vídeo, la taula de so i els programes d'emissió per internet. </strong></p> <h3 class="spip">Aprendre fent: set up del streaming</h3> <p>En el primer dia del taller van muntar tot el set up de streaming per tal de conèixer cada una de les peces que fan possible realitzar una emissió de vídeo en directe.</p> <p><span class='spip_document_1042 spip_documents spip_documents_right' style='float:right; width:210px;'> <img src='http://www.eclecticadv.net/IMG/jpg/banda4_stre064HS.jpg' width="210" height="158" alt="" /></span>L'Alex Muñoz (realitzador de vídeo i expert en vídeo streaming) i l'Eva Cruells (Co-fundadora d'Eclèctica i experta en vídeo streaming) van mostrar com fer el muntatge pas per pas del <a href="http://culinariahacker.files.wordpress.com/2009/11/davant.pdf" class='spip_out' rel='external'>set up complert</a> que inclou a nivell de <a href="http://culinariahacker.files.wordpress.com/2009/11/darrere.pdf" class='spip_out' rel='external'>maquinari</a> una taula de realització de vídeo edirol v8, una taula de so amb 4 entrades de so, dos micros, dos càmeres col•locades en els seus tripodes corresponents, un ordinador amb connexió per a la retransmissió, un ordinador per llançar videos i audios , un monitor per a fer el monitoratge del streaming, la canopus per passar la senyal analògica a digital i tot el cablejat corresponent.</p> <p>Un cop muntat tot el maquinari amb el seu cablejat, van procedir a experimentar amb cada una de les màquines.</p> <p><span class='spip_document_1043 spip_documents spip_documents_left' style='float:left; width:210px;'> <img src='http://www.eclecticadv.net/IMG/jpg/banda4_stre057HS.jpg' width="210" height="158" alt="" /></span>Primer la taula de so: van aprendre a com controlar el volum de so a nivell de entrada de microfonia i a nivell de sortida per auriculars. Cadascú va fer-ho practicant amb la seva pròpia veu, cantant, escridassant o fent algún discurs. Després l'Eva va mostrar els efectes de la taula de so, aspecte que va entusiasmar a tothom ja que permeten modular la veu i emular per exemple que estem en un espai tan gran com un estadi de futbol.</p> <p><span class='spip_document_1045 spip_documents spip_documents_right' style='float:right; width:210px;'> <img src='http://www.eclecticadv.net/IMG/jpg/banda4_stre102HS.jpg' width="210" height="158" alt="" /></span>Després, l'Alex va mostrar com fer servir la taula de realització de vídeo Edirol V8, una taula molt complerta que permet fins a 8 entrades per a realitzar. Els joves van aprendre a canviar de càmera 1 a càmera 2, a monitoritzar el resultat final amb el monitor de sortida i a canviar amb els efectes de transició propis de una realització professional. A nivell de programari, els joves van realitzar les proves de funcionament del <a href="http://sourceforge.net/projects/webcamstudio/develop" class='spip_out' rel='external'>webcamStudio</a> - un programa per linux que permet fer live streaming amb webcam i reduïr encara més el set-up i millorar la portabilitat).</p> <h3 class="spip">Aprenent alguns conceptes bàsics</h3> <p>Un cop segurs de com manejar el màquinari i programari per realitzar el streaming, l'Eva va introduir el concepte de streaming com la capacitat de veure i escoltar un arxiu des de Internet sense la necessitat de descarregar-lo prèviament, i el concepte de live streaming quan ens referim a la transmissió de àudio i vídeo per Internet en temps real. Tambè va explicar què es live streaming amb programari lliure, introduint el <a href="http://www.xiph.org/ogg/" class='spip_out' rel='external'>format OGG</a> de codi obert.</p> <p><span class='spip_document_1047 spip_documents spip_documents_left' style='float:left; width:210px;'> <img src='http://www.eclecticadv.net/IMG/jpg/banda4_stre114HS.jpg' width="210" height="158" alt="" /></span>Els joves van reflexionar sobre quines avantatges té l'ús del <a href="http://ca.wikipedia.org/wiki/Programari_lliure" class='spip_out' rel='external'>programari lliure</a> i entre d'altres van sorgir:</p> <p>la possibilitat de millorar el programa i de incidir en el seu disseny, la possibilitat d'accés ja que no hi ha copies, tothom té l'original així que no hi ha pirates, el fet de que és gratuït no ho fa diferent d'alguns programaris propietaris, però si el fet de que no té publicitat i també la possibilitat de traduir-lo a moltes llengües.</p> <h3 class="spip">I en marxa: realització del programa de televisió online!</h3> <p><span class='spip_document_1046 spip_documents spip_documents_right' style='float:right; width:210px;'> <img src='http://www.eclecticadv.net/IMG/jpg/banda4_stre100HS.jpg' width="210" height="158" alt="" /></span><br>Per últim els joves van procedir a dissenyar el programa de televisió en directe. Van triar el tema del programa (com anar amb skate?) i el gènere del programa (programa tipus revista amb un presentador, una entrevistadora i un entrevistat). Després van dissenyar la escaleta de guió del programa amb el codi de temps corresponent i la definició dels diàlegs i gags.</p> <p><span class='spip_document_1044 spip_documents spip_documents_left' style='float:left; width:210px;'> <img src='http://www.eclecticadv.net/IMG/jpg/banda4_stre085HS.jpg' width="210" height="158" alt="" /></span><br>L'equip va repartir els rols i tasques dividides en tasques tècniques: càmera, taula de realització de vídeo, taula de so i maneig del programa de streaming.</p> <p>Un cop enllestits tots els preparatius, cadascú va prendre posició i van procedir a l'emissió en viu i en directe!</p> <p>L'Alex va mostrar com veure l'emissió mentre s'estava realitzant: posant l'adreça del streaming directament desde el navegador. Un cop acabada la emissió l'Eva i l'Alex van mostrar el funcionament de la mediabase de <a href="http://giss.tv/" class='spip_out' rel='external'>GISS</a> per a pujar l'arxiu del programa gravat amb l'extensió de ogg.</p> <p><img src='http://www.eclecticadv.net/squelettes-dist/puce.gif' width="8" height="11" class="puce" alt="-" /> <strong><a href="http://giss.tv/dmmdb/banda-eclectica" class='spip_out' rel='external'>Veure aquí el programa realitzat pels joves d'Arbúcies</a></strong></p> Tallers de vídeo online per a joves> 2010-12-12T09:03:00Z text/html ca Taller de Televisió online (II) - 9 desembre 2010 a la Universitat de Barcelona http://www.eclecticadv.net/spip.php?article367 <img class="spip_logos" alt="" align="right" src='http://www.eclecticadv.net/IMG/arton367.jpg?1586371019' width="210" height="210" onmouseover="this.src='IMG/artoff367.jpg?1586371038'" onmouseout="this.src='IMG/arton367.jpg?1586371019'" /><p><strong>El 9 de desembre 2010 de 10h a 13h, va tenir lloc la segona part del taller de Televisió online per als/a les estudiants de l'assignatura “Entorns i Mitjans Aplicats a la Formació” (Comunicació Audiovisual de la Facultat de Formació al Professorat). </strong></p> <p><span class='spip_document_1075 spip_documents spip_documents_right' style='float:right; width:210px;'> <img src='http://www.eclecticadv.net/IMG/jpg/banda6_CAVtall2_140H.jpg' width="210" height="158" alt="" /></span> Els i les estudiants van emetre en directe el seu programa sobre programari lliure i cultura copyleft, basat en les seves vídeorespostes sobre els documentals de Datafighters.</p> <h3 class="spip">Redacció i guió</h3> <p>El taller va començar amb una projecció de les <i>vídeorespostes</i> que cada un/a dels/de les estudiants havia editat.</p> <p><span class='spip_document_1076 spip_documents spip_documents_left' style='float:left; width:210px;'> <img src='http://www.eclecticadv.net/IMG/jpg/banda6_CAVtall2_185H.jpg' width="210" height="158" alt="" /></span> La <a href='http://www.eclecticadv.net/spip.php?article141' class='spip_in'>Lize De Clercq</a> va comentar les respostes i donava alguna pista als equips de redacció sobre el paper que cada vídeoresposta podria tenir a l'hora de posar tot el material audiovisual en un ordre didàctic.</p> <p>Així que, amb els continguts audiovisuals frescs al cap, els equips de redacció dels equips (<i>Free Software Fighters</i> i <i>Copyleft Fighters</i>) van posar mà a l'obra i van començar a treballar el guió del programa.</p> <p><span class='spip_document_1077 spip_documents spip_documents_right' style='float:right; width:210px;'> <img src='http://www.eclecticadv.net/IMG/jpg/banda6_CAVtall2_205H.jpg' width="210" height="158" alt="" /></span>Tenien una hora i mitja abans de l'emissió en directe per pensar en l'ordre d'emissió dels vídeos (el <i>cueing</i>), per preparar els títols explicatius (els <i>overlays</i>), els texts dels capítols (<i>full screen</i>) i el títol continu (<i>ticker</i>), i per pensar en el text del/de la presentador/a a través de la webcam en directe.</p> <p>Els equips de redacció d'ambdós teams van aconseguir fer tot això a temps; l'equip dels <i>Free Software Fighters</i> tenien una presentadora que anunciava els vídeos amb unes frases, i l'equip de <i>Copyleft</i> va redactar un text concloent per ser llegit al final.</p> <h3 class="spip">Preproducció</h3> <p><span class='spip_document_1078 spip_documents spip_documents_left' style='float:left; width:210px;'> <img src='http://www.eclecticadv.net/IMG/jpg/banda6_CAVtall2_198H.jpg' width="210" height="158" alt="" /></span> <br>Alhora, els equips de producció d'ambdós teams van rebre instruccions de la <a href='http://www.eclecticadv.net/spip.php?article140' class='spip_in'>Cilia Willem</a> per practicar amb el programa <a href="http://www.livestream.com/" class='spip_out' rel='external'>Livestream</a>, sobretot amb la part de la biblioteca del material audiovisual (<i>Manage library</i>) i la part per emetre en directe (<i>Live broadcasting</i>).</p> <p><span class='spip_document_1079 spip_documents spip_documents_right' style='float:right; width:210px;'> <img src='http://www.eclecticadv.net/IMG/jpg/banda6_CAVtall2_219H.jpg' width="210" height="158" alt="" /></span>Era molt important que les persones "darrere dels botons" sabien manejar molt bé totes les funcions del programa, perquè durant l'emissió en directe no s'equivoquessin ni un segon.</p> <p>Sobretot el timing de la transició entre dos vídeos (<i>transition to cued clip</i>) requeria alguna cosa de pràctica, i era necessari que l'equip de redacció els passés l'ordre dels vídeos i els texts dels <i>overlays</i>, per tenir-lo tot preparat en el <i>storyboard</i>.</p> <h3 class="spip">Producció de l'emissió</h3> <p><span class='spip_document_1080 spip_documents spip_documents_left' style='float:left; width:210px;'> <img src='http://www.eclecticadv.net/IMG/jpg/banda6_CAVtall2_149H.jpg' width="210" height="158" alt="" /></span>A un cert punt, la col·laboració entre l'equip de redacció i l'equip de producció era imprescindible, ja que l'equip de producció s'havia d'assegurar que el que anaven a emetre era exactament el que l'equip de redacció havia planificat.</p> <p>Havia arribat l'hora de la veritat! Els equips de producció es van ficar als botons i amb molta concentració van emetre en directe els seus programes.</p> <p><span class='spip_document_1081 spip_documents spip_documents_right' style='float:right; width:210px;'> <img src='http://www.eclecticadv.net/IMG/jpg/banda6_CAVtall2_232H.jpg' width="210" height="158" alt="" /></span><br>L'equip dels <i>Copyleft Fighters</i> va decidir que millor una sola persona toqués els botons des d'un sol ordinador, mentre que l'equip dels <i>Free Software Fighters</i> va dividir les tasques: una persona que des d'un ordinador s'ocupés del cueing dels vídeos, i una altra persona que des d'un altre ordinador s'ocupés de la transició i l'emissió dels <i>overlays</i> i els <i>full screens</i>.</p> <p><span class='spip_document_1082 spip_documents spip_documents_left' style='float:left; width:210px;'> <img src='http://www.eclecticadv.net/IMG/jpg/banda6_CAVtall2_196H.jpg' width="210" height="158" alt="" /></span><br>En l'equip dels <i>Free Software Fighters</i> el timing de la presentadora que anunciava els vídeos donava encara més pressió a l'equip de producció, però van aconseguir fer tot a temps, gràcies a l'ajuda d'un <i>autocue</i> improvisat: un paper amb el texte anunciat, que un membre de l'equip subjectava per sobre de l'ordinador mentre la presentadora parlava en la webcam.</p> <h3 class="spip">En directe!</h3> <p><span class='spip_document_1083 spip_documents spip_documents_right' style='float:right; width:210px;'> <img src='http://www.eclecticadv.net/IMG/jpg/banda6_CAVtall2_203H.jpg' width="210" height="158" alt="" /></span>Tot va sortir bé. A les 12h30 en punt, hora de sortir en l'aire segons les instruccions de la Cilia, l'equip dels <i>Copyleft Fighters</i>va començar l'emissió en directe del seu programa, tot seguit pel programa dels <i>Free Software Fighters</i>.</p> Tallers de vídeo online per a joves> 2010-12-10T17:31:00Z text/html ca Taller de Televisió online (I) - 2 desembre 2010 a la Universitat de Barcelona http://www.eclecticadv.net/spip.php?article369 <img class="spip_logos" alt="" align="right" src='http://www.eclecticadv.net/IMG/arton369.jpg?1586365659' width="160" height="160" onmouseover="this.src='IMG/artoff369.jpg?1586366259'" onmouseout="this.src='IMG/arton369.jpg?1586365659'" /><p><strong>El 2 de desembre 2010 de 10h a 13h, va tenir lloc la primera part del taller de Televisió online per als/a les estudiants de l'assignatura “Entorns i Mitjans Aplicats a la Formació” (Comunicació Audiovisual de la Facultat de Formació al Professorat). Els i les estudiants van aprendre a treballar amb l'eina <a href='https://livestream.com/' class='spip_out' rel='external'>Livestream</a> i van començar a preparar un programa sobre programari lliure i cultura copyleft.</strong></p> <p><span class='spip_document_1070 spip_documents spip_documents_right' style='float:right; width:210px;'> <img src='http://www.eclecticadv.net/IMG/jpg/banda6_CAVtall1_10H.jpg' width="210" height="158" alt="" /></span>La professora Cilia Willem, cofundadora d'Eclèctica DV i coordinadora de les activitats a la UB, va fer la introducció a Livestream, eina audiovisual online que permet l'emissió en directe de continguts audiovisuals.</p> <p>Els/les estudiants estaven sobre tot interessats/des en les funcionalitats de la biblioteca (com incorporar clips existents a la xarxa, pujar clips des del disc dur i gravar fragments de vídeo des del webcam) i en la configuració del canal i dels guions (storyboard) per compondre un programa en directe.</p> <p><span class='spip_document_1071 spip_documents spip_documents_left' style='float:left; width:210px;'> <img src='http://www.eclecticadv.net/IMG/jpg/banda6_CAVtall2_128H.jpg' width="210" height="158" alt="" /></span>Després, els/les estudiants van veure com es fa la part d'emissió en directe: els clips que conformen un storyboard són seleccionats i posats en ordre d'aparició (cueing), per ser emesos en directe amb ròtuls (overlays), capítols (full screen) i titulars continus (tickers). Al mateix temps, es va introduir el funcionament del Livestream Broadcaster (ara Procaster), un plug-in per a reporters a distància, que permet l'entrada d'una senyal de webcam en l'estudio des d'un telèfon mòbil.</p> <p><span class='spip_document_1073 spip_documents spip_documents_right' style='float:right; width:210px;'> <img src='http://www.eclecticadv.net/IMG/jpg/banda6_CAVtall2_167H.jpg' width="210" height="158" alt="" /></span>A continuació, els talleristes van demanar a cada participant de crear un compte a Livestream i entrar al canal com a co-productors per practicar en el seu propi canal de televisió. Com a exemple, es va demanar que practiquéssin amb el tema de 'caigudes divertides', un tema allunyat al màxim del tema 'real', amb l'objectiu de concentrar-nos exclusivament en el funcionament del programa. Els estudiants van practicar amb l'estudio i les seves funcionalitats fins dominar l'eina.</p> <p><span class='spip_document_1068 spip_documents spip_documents_left' style='float:left; width:210px;'> <img src='http://www.eclecticadv.net/IMG/jpg/banda6_CAVtall1_19H.jpg' width="210" height="158" alt="" /></span> <br>Després de la pausa, la Lize De Clercq va fer una introducció teòrica sobre el tema de copyleft, drets d'autor i software lliure.</p> <p>A continuació, els talleristes van explicar que per crear un programa sobre els continguts audiovisuals de Datafighters caldria treballar en dues fases: una fase preparativa de recerca individual i una fase de producció col·lectiva.</p> <p><span class='spip_document_1072 spip_documents spip_documents_right' style='float:right; width:210px;'> <img src='http://www.eclecticadv.net/IMG/jpg/banda6_CAVtall1_41H.jpg' width="210" height="158" alt="" /></span>Durant la fase preparativa, els/les estudiants són convidats/as a respondre una sèrie de preguntes sobre els documentals de Datafighters. Es va dividir el grup en dos equips: 'Copyleft Fighters' i 'Free Software Fighters'. A cada estudiant es va assignar una o dues preguntes del tema, per les quals disposaven d'una setmana per trobar-ne la resposta, comunicar-la a Eclèctica DV i editar i pujar la solució com un vídeoclip de menys d'1 minut.</p> <p>Amb aquest material a punt, els equips estan ara preparats per fer un programa de televisió sobre Free Software i Copyleft durant la segona part del cicle de tallers. <span class='spip_document_1074 spip_documents spip_documents_center'> <img src='http://www.eclecticadv.net/IMG/jpg/banda6_CAVtall2_178M.jpg' width="640" height="480" alt="" /></span></p> Tallers de vídeo online per a joves> 2010-12-03T16:44:00Z text/html ca Taller de Streaming vídeo (II) - 25 novembre 2010 a la Universitat de Barcelona http://www.eclecticadv.net/spip.php?article350 <img class="spip_logos" alt="" align="right" src='http://www.eclecticadv.net/IMG/arton350.png?1586282057' width="160" height="160" onmouseover="this.src='IMG/artoff350.png?1586282159'" onmouseout="this.src='IMG/arton350.png?1586282057'" /><p><strong>El 25 novembre 2010 de 10h a 14h, els i les estudiants de l'assignatura “Entorns i Mitjans Aplicats a la Formació” (Comunicació Audiovisual de la Facultat de Formació al Professorat) van realitzar una emissió en directe sobre la temàtica al voltant del 25N Dia Internacional de la Violència Contra les Dones.</strong></p> <p>Després de crear un plató improvitzat amb croma i muntar el set up de la emissió, cadascuna de les i els alumnes va fer front a la seva tasca amb molta professionalitat.</p> <h3 class="spip">Set up del streaming</h3> <p><span class='spip_document_1053 spip_documents spip_documents_right' style='float:right; width:210px;'> <img src='http://www.eclecticadv.net/IMG/png/band5_STtall1-07H.png' width="210" height="154" alt="" /></span> L'inici del taller va consistir en el muntatge del set up per a la realització del live streaming. La Eva Cruells i Laura Malinverni amb l'ajuda dels i les participants del taller van muntar un <a href="http://culinariahacker.files.wordpress.com/2009/11/davant.pdf" class='spip_out' rel='external'>set up complert</a> que inclou a nivell de <a href="http://culinariahacker.files.wordpress.com/2009/11/darrere.pdf" class='spip_out' rel='external'>maquinari</a>:</p> <p><img src='http://www.eclecticadv.net/squelettes-dist/puce.gif' width="8" height="11" class="puce" alt="-" /> una taula de realització de vídeo edirol v8 <br /><img src='http://www.eclecticadv.net/squelettes-dist/puce.gif' width="8" height="11" class="puce" alt="-" /> una taula de so amb 4 entrades de so <br /><img src='http://www.eclecticadv.net/squelettes-dist/puce.gif' width="8" height="11" class="puce" alt="-" /> dos micros <br /><img src='http://www.eclecticadv.net/squelettes-dist/puce.gif' width="8" height="11" class="puce" alt="-" /> dos càmeres col·locades en els seus tripodes corresponents <br /><img src='http://www.eclecticadv.net/squelettes-dist/puce.gif' width="8" height="11" class="puce" alt="-" /> un ordinador amb connexió per a la retransmissió <br /><img src='http://www.eclecticadv.net/squelettes-dist/puce.gif' width="8" height="11" class="puce" alt="-" /> un ordinador per llançar videos i audios <br /><img src='http://www.eclecticadv.net/squelettes-dist/puce.gif' width="8" height="11" class="puce" alt="-" /> un monitor per a fer el monitoratge del streaming <br /><img src='http://www.eclecticadv.net/squelettes-dist/puce.gif' width="8" height="11" class="puce" alt="-" /> la canopus per passar la senyal analògica a digital <br /><img src='http://www.eclecticadv.net/squelettes-dist/puce.gif' width="8" height="11" class="puce" alt="-" /> tot el cablejat corresponent</p> <p><span class='spip_document_1055 spip_documents spip_documents_left' style='float:left; width:210px;'> <img src='http://www.eclecticadv.net/IMG/png/band5_STtall1-16H.png' width="210" height="155" alt="" /></span> A nivell de programari vam realitzar les proves de connexió i funcionament del <a href="http://www.minipimer.tv/?tag=theora-streaming-studio" class='spip_out' rel='external'>theora streaming studio</a>.</p> <p>Per últim es va dissenyar i muntar un plató amb croma, que consistia d'un espai amb 4 cadires per el debat i el croma radera (<a href="http://www.minipimer.tv/?cat=7" class='spip_out' rel='external'>Veure aquí tutorials per streaming amb programari lliure</a>).</p> <p>Amb tot muntat vam revisar pas per pas el funcionament de la realització del streaming per tal de repartir rols i tasques entre cada un i una de les participants del taller. En quant a realització de càmera es va decidir quina posició tindria cadascuna i quin tipus de plano es mantindria per a cada càmera, fent amb la càmera 1 un primer pla i amb la 2 un pla general.</p> <p><span class='spip_document_1054 spip_documents spip_documents_right' style='float:right; width:210px;'> <img src='http://www.eclecticadv.net/IMG/png/band5_STtall1-17S.png' width="210" height="155" alt="" /></span> En quant al so, es van col·locar dos micròfons, un per a la presentadora i l'altra per les participants del debat. Per altra banda, es van fer les proves del croma amb la taula de vídeo i la Laura Malinverni va mostrar el seu funcionament, tant la monitorització de tots els dispositius a través de la taula com els efectes principals de realització.</p> <p>Per últim, una persona va assumir la monitorització del theora i la gravació del programa per a després pujarlo a la <a href="http://giss.tv/dmmdb/" class='spip_out' rel='external'>mediabase de GISS</a> creada per el taller.</p> <h3 class="spip">Preparació del programa 25N</h3> <p><span class='spip_document_1056 spip_documents spip_documents_left' style='float:left; width:210px;'> <img src='http://www.eclecticadv.net/IMG/png/band5_STtall1-14H.png' width="210" height="157" alt="" /></span> Un cop assolida la part tècnica de l'emissió vam revisar tota la escaleta de guió del programa. Els i les participants van preparar durant la setmana els continguts del programa amb les indicacions previes de l'Eva i la Laura: temps, contingut, font de imatge i font d'audio.</p> <p>Vam aprendre a fer la playlist amb el <a href="http://www.videolan.org/vlc/" class='spip_out' rel='external'>VLC</a> per tal de tenir tots els videos preparats amb antel·lació, així com també la playlist de audio per a tenir totes les músiques preparades.</p> <p>Per últim, l'Eva va explicar les diferents possibilitats per veure el streaming: posant l'adreça del streaming <i><a href="http://stream.hangar.org:8000/banda_eclectica.ogg" class='spip_url spip_out' rel='nofollow external'>http://stream.hangar.org:8000/banda...</a></i> directament desde el browser que funciona amb <a href="http://www.mozilla-europe.org/es/firefox/" class='spip_out' rel='external'>Firefox 3.5</a> o superior, o bé utilitzant el <a href="http://www.videolan.org/vlc/" class='spip_out' rel='external'>VLC</a> copiant i enganxant l'adreça en el paquet superior.</p> <h3 class="spip">Realització de l'emissió en directe!</h3> <p><span class='spip_document_1057 spip_documents spip_documents_right' style='float:right; width:210px;'> <img src='http://www.eclecticadv.net/IMG/png/band5_STtall1-06H.png' width="210" height="158" alt="" /></span>Un cop enllestits tots els preparatius, cadascú va prendre posició i vam procedir a l'emissió en directe que podeu <a href="http://giss.tv/dmmdb/banda-eclectica" class='spip_out' rel='external'>veure aquí</a>! El treball col·laboratiu entre cadascuna va ser clau per a la bona realització del programa.</p> <p>Per últim, un cop acabada la emissió l'Eva i la Laura van mostrar el funcionament de la <a href="http://giss.tv/dmmdb/" class='spip_out' rel='external'>mediabase de Giss</a> per a pujar l'arxiu del programa gravat amb l'extensió de ogg, format que llegeix la mediabase de Giss.</p> Tallers de vídeo online per a joves> 2010-11-26T18:02:00Z text/html ca Taller: "Crea el teu podcast vídeo" - 20 i 21 novembre 2010 a l'Espai Jove d'Arbúcies (Girona) http://www.eclecticadv.net/spip.php?article371 <img class="spip_logos" alt="" align="right" src='http://www.eclecticadv.net/IMG/arton371.jpg?1586073507' width="337" height="337" onmouseover="this.src='IMG/artoff371.jpg?1586073524'" onmouseout="this.src='IMG/arton371.jpg?1586073507'" /><p><strong>El 20 i 21 novembre 2010 de 16h a 20h, Eclèctica DV va organitzar un taller de podcast vídeo pels joves d'Arbúcies on van aprendre a distingir i utilitzar les diferents aplicacions de la “web 2.0” que permeten compartir, distribuir i emetre continguts audiovisuals.</strong></p> <p><span class='spip_document_1040 spip_documents spip_documents_right' style='float:right; width:210px;'> <img src='http://www.eclecticadv.net/IMG/jpg/banda4_pod59S.jpg' width="210" height="158" alt="" /></span>Durant aquests tallers: els/les alumnes van aprendre a: <br /><img src='http://www.eclecticadv.net/squelettes-dist/puce.gif' width="8" height="11" class="puce" alt="-" /> a distingir entre una immensa oferta de serveis que ofereixen biblioteques, allotjament i difusió <br /><img src='http://www.eclecticadv.net/squelettes-dist/puce.gif' width="8" height="11" class="puce" alt="-" /> a buscar millor la vídeosfera <br /><img src='http://www.eclecticadv.net/squelettes-dist/puce.gif' width="8" height="11" class="puce" alt="-" /> a diferenciar entre un servei per compartir vídeos, un vídeoblog, un podcast vídeo, un canal de televisió online, i un programa de televisió per internet en directe.</p> <p><span class='spip_document_1041 spip_documents spip_documents_left' style='float:left; width:210px;'> <img src='http://www.eclecticadv.net/IMG/jpg/banda4_pod70S.jpg' width="210" height="158" alt="" /></span><br>Els/les alumnes també van seleccionar unes aplicacions exemplars i van aprendre a utilitzar-les per crear part de la cadena audiovisual amb la web 2.0: des de l'allotjament, la publicació (embedding) i la redifusió (sindicació) per podcast vídeo. Al final del cicle, els i les alumnes van aprendre com promocionar el seu canal de televisió online per la blogosfera, a través de directoris de podcasts i agregadors de continguts audiovisuals.</p> Tallers de vídeo online per a joves> 2010-11-22T07:59:00Z text/html ca Taller de Podcast vídeo - 18 i 19 novembre 2010 a la Universitat de Barcelona http://www.eclecticadv.net/spip.php?article372 <img class="spip_logos" alt="" align="right" src='http://www.eclecticadv.net/IMG/arton372.jpg?1586348146' width="160" height="160" onmouseover="this.src='IMG/artoff372.jpg?1586348158'" onmouseout="this.src='IMG/arton372.jpg?1586348146'" /><p><strong>El 18 i 19 de novembre 2010 de 17h a 19h, Eclèctica DV va organitzar un taller de Podcast vídeo per als/a les estudiants de l'assignatura “Laboratori Audiovisual” (Disseny i Imatge de la Facultat de Belles Arts) de la Universitat de Barcelona.</strong></p> <p><span class='spip_document_1067 spip_documents spip_documents_right' style='float:right; width:210px;'> <img src='http://www.eclecticadv.net/IMG/jpg/banda3_BAtall2_12H.jpg' width="210" height="157" alt="" /></span>Durant les dues sessions setmanals del Laboratori Audiovisual els i les estudiants van aprendre a distingir i utilitzar les diferents aplicacions de la "web 2.0" que els/les permeten compartir, distribuir i emetre els seus continguts audiovisuals.</p> <p>L'objectiu del taller era convertir un videoblog en un format podcast vídeo, capaç de promocionar els continguts audiovisuals per la blogosfera, a través de directoris de podcasts i agregadors multimèdia.</p> <p><span class='spip_document_1066 spip_documents spip_documents_left' style='float:left; width:210px;'> <img src='http://www.eclecticadv.net/IMG/jpg/banda3_BAtall2_08H.jpg' width="210" height="157" alt="" /></span><br>Durant aquests tallers: els/les alumnes van aprendre: <br /><img src='http://www.eclecticadv.net/squelettes-dist/puce.gif' width="8" height="11" class="puce" alt="-" /> a distingir entre una immensa oferta de serveis que ofereixen biblioteques, allotjament i difusió <br /><img src='http://www.eclecticadv.net/squelettes-dist/puce.gif' width="8" height="11" class="puce" alt="-" /> a buscar millor la vídeosfera <br /><img src='http://www.eclecticadv.net/squelettes-dist/puce.gif' width="8" height="11" class="puce" alt="-" /> a diferenciar entre un servei per compartir vídeos, un vídeoblog, un podcast vídeo, un canal de televisió online, i un programa de televisió per internet en directe.</p> <p>Els/les alumnes també van seleccionar unes aplicacions exemplars i van aprendre a utilitzar-les per crear part de la cadena audiovisual amb la web 2.0: des de l'allotjament, la publicació (embedding) i la redifusió (sindicació) per podcast vídeo.</p> Tallers de vídeo online per a joves> 2010-11-20T12:39:00Z text/html ca Taller de Streaming vídeo (I) - 18 novembre 2010 a la Universitat de Barcelona http://www.eclecticadv.net/spip.php?article349 <img class="spip_logos" alt="" align="right" src='http://www.eclecticadv.net/IMG/arton349.jpg?1586280096' width="160" height="160" onmouseover="this.src='IMG/artoff349.jpg?1586344668'" onmouseout="this.src='IMG/arton349.jpg?1586280096'" /><p><strong>El 18 novembre 2010 de 10h a 14h, els i les estudiants de l'assignatura: “Entorns i Mitjans Aplicats a la Formació” (Comunicació Audiovisual de la Facultat de Formació al Professorat) van descobrir què és el live streaming i com és realitza un live streaming amb programari lliure.</strong></p> <p><span class='spip_document_1005 spip_documents spip_documents_right' style='float:right; width:200px;'> <img src='http://www.eclecticadv.net/IMG/jpg/IMG_5995.jpg' width="200" height="150" alt="" /></span> Eva Cruells (cofundadora de Eclèctica i experta en vídeo streaming) va començar el taller introduint el concepte de streaming com la capacitat de veure i escoltar un arxiu des de Internet sense la necessitat de descarregar-lo prèviament, i el concepte de live streaming quan ens referim a la transmissió de àudio i vídeo per Internet en temps real. L'Eva explicava que streaming és una paraula cada vegada més comuna que ens parla de les possibilitats de la comunicació aquí i ara traslladant que està passant aquí a un altra lloc i viceversa, configurant un mapa de realitats multiplicades.</p> <p>Aquesta tecnologia que avui en dia està cada vegada més a l'abast de tothom té uns antecedents clau, com les <a href="http://www.youtube.com/watch?v=VitB6dQ1XI0" class='spip_out' rel='external'>telestreets</a> a principis del 2000 que amb pocs recursos i amb molta ingeni varen crear la capacitat d'emetre televisió local des de un barri per el barri, ampliant la seva emissió utilitzant les possibilitats d'Internet d'aquells temps. L'Eva també va mostrar l'explicació dels orígens del streaming de <a href='http://giss.tv/dmmdb/contents/1345285630Lluis-dl.ogg' class='spip_out' rel='external'>Lluís Gomez</a>, un dels impulsors del projecte GISS que són els i les desenvolupadores del live streaming amb programari lliure.</p> <p>A mode de pluja de idees els i les alumnes varen estar reflexionant sobre les diferents aplicacions que pot tenir el live streaming, entre elles: <br /><img src='http://www.eclecticadv.net/squelettes-dist/puce.gif' width="8" height="11" class="puce" alt="-" /> la documentació d'esdeveniments, el valor polític de retransmissió en temps real amb l'exemple del <a href="http://isaachacksimov.blip.tv/file/1702231/" class='spip_out' rel='external'>desallotjament del Patio Maravillas</a> que es va emetre amb diferents webcams <br /><img src='http://www.eclecticadv.net/squelettes-dist/puce.gif' width="8" height="11" class="puce" alt="-" /> la capacitat de potenciar la empatia i la comunicació entre emissor/a i receptor/a aspecte que destaca Pedro Soler en el seu <a href="http://www.minipimer.tv/txt/08jul/Soler-Pedro_live_stream_es.rtf" class='spip_out' rel='external'>text</a> <br /><img src='http://www.eclecticadv.net/squelettes-dist/puce.gif' width="8" height="11" class="puce" alt="-" /> l'alfabetització digital amb l'exemple de <a href="http://www.tvlata.org/" class='spip_out' rel='external'>Tvlata</a> projecte impulsat per Neokinok amb nens i nenes del Brasil <br /><img src='http://www.eclecticadv.net/squelettes-dist/puce.gif' width="8" height="11" class="puce" alt="-" /> les possibilitats artístiques del temps real com el set multitouch VJ de Peter Greenaway que anuncia una nova narrativa audiovisual o la intervenció de material emès en directe com va fer <a href="http://theorasea.org/itheora/index.php?v=http://giss.tv/dmmdb//contents/final-remuxed1-dl.ogg&out=link" class='spip_out' rel='external'>minipimer.tv</a> profanant la final del mundial <br /><img src='http://www.eclecticadv.net/squelettes-dist/puce.gif' width="8" height="11" class="puce" alt="-" /> l'estalvi de temps de postproducció.</p> <p><span class='spip_document_1007 spip_documents spip_documents_left' style='float:left; width:200px;'> <img src='http://www.eclecticadv.net/IMG/jpg/IMG_6005.jpg' width="200" height="150" alt="" /></span>Un cop vistos alguns exemples de live streaming varem passar a explicar què es live streaming amb programari lliure, introduint el <a href="http://www.xiph.org/ogg/" class='spip_out' rel='external'>format OGG</a> de codi obert, un contenidor que pot ser escrit i llegit en un sol pas, fent-lo adequat per el streaming a Internet.</p> <p>Aquí ens varem parar de nou per a reflexionar sobre quines avantatges té l'ús del <a href="http://ca.wikipedia.org/wiki/Programari_lliure" class='spip_out' rel='external'>programari lliure</a> i entre d'altres van sorgir: la possibilitat de millora continua del programa, la possibilitat de modificar el disseny de l'eina i aplicar-la per a nous usos, la possibilitat d'accés ja que no hi ha copies, tothom té l'original, el fet de que és gratuït no ho fa diferent d'alguns programaris propietaris, però si el fet de que no té publicitat i també la possibilitat de traduir-lo a moltes llengües.</p> <p>Després de fer una pausa, ja varem passar a explicar quines tecnologies es necessiten per a muntar un live streaming amb programari lliure:</p> <p>1. Per començar, un servidor icecaster com el de <a href='http://giss.tv)/' class='spip_out' rel='external'>G.I.S.S</a> un projecte basat totalment en principis i tecnologies lliures que ofereix de manera ràpida i gratuïta la creació d' un canal propi de streaming (mountpoint), amb el qual varem fer el registre del canal per a realitzar l'emissió en directe: http://91.121.134.23:8000/banda_eclectica.ogg .</p> <p>2. En segon lloc, varem veure quina velocitat de pujada de Internet teníem a l'aula amb <a href='http://www.speedtest.net/' class='spip_url spip_out' rel='nofollow external'>www.speedtest.net</a> i va sortir 0,50 Mb/s , una velocitat justa per fer una emissió de qualitat mitja.</p> <p>3. En tercer lloc, varem assegurar-nos de disposar d'un ordinador amb entrada fireware per tal de utilitzar el programari TSS, <a href="http://gollum.artefacte.org/tss/" class='spip_out' rel='external'>Theora Streaming Studio</a> la interfície gràfica per a Linux que permet codificar àudio i vídeo al format lliure Theora OGG i enviar streaming en temps real. I en quart lloc, en el cas de no tenir una càmera de vídeo, varem mostrar el <a href="http://sourceforge.net/projects/webcamstudio/" class='spip_out' rel='external'>webcamStudio</a>, un programa per linux que permet fer live streaming amb webcam (i reduïr encara més el set-up i millorar la portabilitat).</p> <p>4. Per últim, varem explorar les diferents possibilitats d'arxiu i publicació del programa un cop realitzat fent un recorregut per les diferents media bases que existeixen i les seves característiques. El projecte de GISS també ofereix la possibilitat de crear una <a href="http://giss.tv/dmmdb" class='spip_out' rel='external'>media base</a> que llegeix arxius .ogg i permet escollir la llicència. Altres mediabases són blip.tv, que no llegeix format ogg però permet escollir la llicència del teu arxiu, i dailymotion que llegeix format .ogg però en canvi no permet escollir llicencies.</p> <p>Un cop vistes les tecnologies els i les alumnes varen organitzar-se per tal de preparar una emissió en directe sobre el dia internacional contra la violència contra les dones 25N. La seva tasca per a la segona sessió del taller era preparar la escaleta-guió del programa i definir quina tasca faria cadascuna.</p> Tallers de vídeo online per a joves> 2010-11-19T17:21:00Z text/html ca Taller de Podcast vídeo - 11 i 12 novembre 2010 a la Universitat de Barcelona http://www.eclecticadv.net/spip.php?article366 <img class="spip_logos" alt="" align="right" src='http://www.eclecticadv.net/IMG/arton366.jpg?1586348895' width="160" height="160" onmouseover="this.src='IMG/artoff366.jpg?1586349434'" onmouseout="this.src='IMG/arton366.jpg?1586348895'" /><p><strong>El 11 i 12 de novembre 2010 de 12h a 14h, Eclèctica DV va organitzar un taller de Podcast vídeo per als/a les estudiants de l'assignatura “Laboratori Audiovisual” (Disseny i Imatge de la Facultat de Belles Arts) de la Universitat de Barcelona.</strong></p> <p><span class='spip_document_1036 spip_documents spip_documents_right' style='float:right; width:210px;'> <img src='http://www.eclecticadv.net/IMG/jpg/banda3_BAtall1_40MCS.jpg' width="210" height="157" alt="" /></span>Durant les dues sessions setmanals del Laboratori Audiovisual els i les estudiants van aprendre a distingir i utilitzar les diferents aplicacions de la "web 2.0" que els/les permeten compartir, distribuir i emetre els seus continguts audiovisuals.</p> <p>L'objectiu del taller era convertir un videoblog en un format podcast vídeo, capaç de promocionar els continguts audiovisuals per la blogosfera, a través de directoris de podcasts i agregadors multimèdia.</p> <p><span class='spip_document_1065 spip_documents spip_documents_left' style='float:left; width:210px;'> <img src='http://www.eclecticadv.net/IMG/jpg/banda3_BAtall1_06H.jpg' width="210" height="158" alt="" /></span><br>Durant aquests tallers: els/les alumnes van aprendre: <br /><img src='http://www.eclecticadv.net/squelettes-dist/puce.gif' width="8" height="11" class="puce" alt="-" /> a distingir entre una immensa oferta de serveis que ofereixen biblioteques, allotjament i difusió <br /><img src='http://www.eclecticadv.net/squelettes-dist/puce.gif' width="8" height="11" class="puce" alt="-" /> a buscar millor la vídeosfera <br /><img src='http://www.eclecticadv.net/squelettes-dist/puce.gif' width="8" height="11" class="puce" alt="-" /> a diferenciar entre un servei per compartir vídeos, un vídeoblog, un podcast vídeo, un canal de televisió online, i un programa de televisió per internet en directe.</p> <p>Els/les alumnes també van seleccionar unes aplicacions exemplars i van aprendre a utilitzar-les per crear part de la cadena audiovisual amb la web 2.0: des de l'allotjament, la publicació (embedding) i la redifusió (sindicació) per podcast vídeo.</p> Tallers de vídeo online per a joves> 2010-11-13T17:26:00Z text/html ca Taller: "Crea el teu programa de televisió per internet en directe" - 13 i 14 novembre 2010 a l'Espai Jove d'Arbúcies (Girona) http://www.eclecticadv.net/spip.php?article370 <img class="spip_logos" alt="" align="right" src='http://www.eclecticadv.net/IMG/arton370.jpg?1586034065' width="160" height="160" onmouseover="this.src='IMG/artoff370.jpg?1586034078'" onmouseout="this.src='IMG/arton370.jpg?1586034065'" /><p><strong>El 13 i 14 novembre 2010 de 16h a 20h, Eclèctica DV va organitzar un taller de televisió online pels joves d'Arbúcies on van aprendre a utilitzar les plataformes digitals per fer un programa de televisió web en directe, desmistificant temes com el programari lliure i la cultura copyleft.</strong></p> <p><span class='spip_document_1037 spip_documents spip_documents_left' style='float:left; width:210px;'> <img src='http://www.eclecticadv.net/IMG/jpg/banda4_liv027S.jpg' width="210" height="158" alt="" /></span><br>Els/les alumnes van descobrir l'aplicació web 2.0 Livestream i, dividits en 2 equips, van fer un treball col·lectiu online contestant una sèrie de preguntes sobre dos capítols de la compilació de documentals <a href='http://www.eclecticadv.net/spip.php?rubrique119' class='spip_in'>Datafighters</a>: Free Software fighters y Copyleft fighters. Les respostes (en format vídeo) van ser proposats i comentats, i posteriorment editat i pujat a l'aplicació Livestream.</p> <p><span class='spip_document_1039 spip_documents spip_documents_right' style='float:right; width:210px;'> <img src='http://www.eclecticadv.net/IMG/jpg/banda4_liv213SC.jpg' width="210" height="158" alt="" /></span><br>Amb el material audiovisual a punt, els equips van crear un programa informatiu en directe que donava resposta a les preguntes: Qué és el programari lliure? Què fa un/a hacker? Què són les llicències copyleft?</p> Tallers de vídeo online per a joves> 2010-11-13T17:26:00Z text/html ca Taller de Televisió online (II) - 18 març 2010 a la Universitat de Barcelona http://www.eclecticadv.net/spip.php?article270 <img class="spip_logos" alt="" align="right" src='http://www.eclecticadv.net/IMG/arton270.jpg?1576685247' width="160" height="160" onmouseover="this.src='IMG/artoff270.jpg?1576685186'" onmouseout="this.src='IMG/arton270.jpg?1576685247'" /><p><strong>En la segona part [<a href='#nb1' class='spip_note' rel='footnote' title='Per a un reportatge sobre la primera part: Taller de Televisió online (I) a (...)' id='nh1'>1</a>] del taller de Televisió online , els i les estudiants de l'assignatura “Digital Video” (Comunicació Audiovisual de la Facultat de Formació al Professorat) van emetre en directe el seu programa sobre programari lliure i cultura copyleft, basat en les seves vídeorespostes sobre els documentals del <i><a href='http://www.eclecticadv.net/spip.php?rubrique119' class='spip_in'>Datafighters prototip</a></i>.</strong></p> <h3 class="spip">Redacció i guió</h3> <table><tr><td>El taller va començar amb una projecció de les <i>vídeorespostes</i> que cada un/a dels/de les estudiants havia editat i pujat a la <a href="http://datafighters.ning.com/profiles/blogs/livestream-workshop" class='spip_out' rel='external'>comunitat virtual de Datafighters 2.0</a>. <p><a href='http://www.eclecticadv.net/spip.php?article141' class='spip_in'>Lize De Clercq</a> va comentar les respostes i donava alguna pista als equips de redacció sobre el paper que cada vídeoresposta podria tenir a l'hora de posar tot el material audiovisual en un ordre didàctic.</p> <p>Així que, amb els continguts audiovisuals bé frescs al cap, els equips de redacció dels dos teams (<i>Free software</i> i <i>Copyleft</i>) van posar mà a l'obra i van començar a treballar el guió del programa.</p> <p>Tenien una hora i mitja abans de l'emissió en directe per pensar en l'ordre d'emissió dels vídeos (el <i>cueing</i>), per preparar els títols explicatius (els <i>overlays</i>), els texts dels capítols (<i>full screen</i>) i el títol continu (<i>ticker</i>), i per pensar en el text del/de la presentador/a a través de la webcam en directe.</p> <p>Els equips de redacció d'ambdós teams van aconseguir fer tot això a temps; l'equip de <i>Free software</i> tenien una presentadora que anunciava els vídeos amb unes frases, i l'equip de <i>Copyleft</i> va redactar un text concloent per ser llegit al final.</p> </td> <td><span class='spip_document_822 spip_documents spip_documents_center'> <img src='http://www.eclecticadv.net/IMG/jpg/datws2_tall2_12S.jpg' width="200" height="150" alt="Equipo de redacción del Copyleft team" title="Equipo de redacción del Copyleft team" /></span><span class='spip_document_823 spip_documents spip_documents_center'> <img src='http://www.eclecticadv.net/IMG/jpg/datws2_tall2_24S.jpg' width="200" height="150" alt="X. del Copyleft team redactó un texto concluyente" title="X. del Copyleft team redactó un texto concluyente" /></span><span class='spip_document_824 spip_documents spip_documents_center'> <img src='http://www.eclecticadv.net/IMG/jpg/datws2_tall2_25S.jpg' width="200" height="150" alt="Equipo de redacción del Free software team" title="Equipo de redacción del Free software team" /></span></td></tr></table> <h3 class="spip">Preproducció</h3> <table><tr><td><span class='spip_document_825 spip_documents spip_documents_center'> <img src='http://www.eclecticadv.net/IMG/jpg/datws2_tall2_1S.jpg' width="200" height="150" alt="Lize explicando el uso de Livestream" title="Lize explicando el uso de Livestream" /></span><span class='spip_document_826 spip_documents spip_documents_center'> <img src='http://www.eclecticadv.net/IMG/jpg/datws2_tall2_3S.jpg' width="200" height="150" alt="Lize con el equipo de producción del Free software team" title="Lize con el equipo de producción del Free software team" /></span><span class='spip_document_827 spip_documents spip_documents_center'> <img src='http://www.eclecticadv.net/IMG/jpg/datws2_tall2_15S.jpg' width="200" height="150" alt="El equipo de producción del Free software team, practicando con la presentadora" title="El equipo de producción del Free software team, practicando con la presentadora" /></span></td><td> Alhora, els equips de producció d'ambdós teams van rebre instruccions de Lize per practicar amb el programa <a href="http://www.livestream.com/" class='spip_out' rel='external'>Livestream</a>, sobretot amb la part de la biblioteca del material audiovisual (<i>Manage library</i>) i la part per emetre en directe (<i>Live broadcasting</i>). <p>Era molt important que les persones "darrere dels botons" sabien manejar molt bé totes les funcions del programa, perquè durant l'emissió en directe no s'equivoquessin ni un segon.</p> <p>Sobretot el timing de la transició entre dos vídeos (<i>transition to cued clip</i>) requeria alguna cosa de pràctica, i era necessari que l'equip de redacció els passés l'ordre dels vídeos i els texts dels <i>overlays</i>, per tenir-lo tot preparat en el <i>storyboard</i>.</p> <p>Faltava també editar i importar una part del material audiovisual, ja que alguns/as estudiants havien lliurat la seva vídeoresposta a l'últim moment.</p> <p>Aquest fet era molt estressant, ja que, en importar material audiovisual, el programa de Livestream converteix els vídeos segons uns criteris de compressió desconeguts, i moltes vegades aquesta conversió acaba fallant.</p> </td></tr></table> <h3 class="spip">Producció de l'emissió</h3> <table><tr><td> A un cert punt, la col·laboració entre l'equip de redacció i l'equip de producció era imprescindible, ja que l'equip de producció s'havia d'assegurar que el que anaven a emetre era exactament el que l'equip de redacció havia planificat. <p>Havia arribat l'hora de la veritat! Els equips de producció es van ficar als botons i amb molta concentració van emetre en directe els seus programes.</p> <p>L'equip de <i>Copyleft</i> va decidir que millor una sola persona toqués els botons des d'un sol ordinador, mentre que l'equip de <i>Free software</i> va dividir les tasques: una persona que des d'un ordinador s'ocupés del cueing dels vídeos, i una altra persona que des d'un altre ordinador s'ocupés de la transició i l'emissió dels <i>overlays</i> i els <i>full screens</i>.</p> <p>En l'equip de <i>Free software</i> el timing de la presentadora que anunciava els vídeos donava encara més pressió a l'equip de producció, però van aconseguir fer tot a temps, gràcies a l'ajuda d'un <i>autocue</i> improvisat: un paper amb el text anunciat, que un membre de l'equip subjectava per sobre de l'ordinador mentre la presentadora parlava en la webcam.</p> </td> <td><span class='spip_document_828 spip_documents spip_documents_center'> <img src='http://www.eclecticadv.net/IMG/jpg/datws2_tall2_21S.jpg' width="200" height="150" alt="S. del Copyleft team, concentrado detrás del panel de emisión" title="S. del Copyleft team, concentrado detrás del panel de emisión" /></span><span class='spip_document_829 spip_documents spip_documents_center'> <img src='http://www.eclecticadv.net/IMG/jpg/datws2_tall2_27S.jpg' width="200" height="150" alt="El equipo de producción del Free software team, durante la emisión en directo" title="El equipo de producción del Free software team, durante la emisión en directo" /></span><span class='spip_document_830 spip_documents spip_documents_center'> <img src='http://www.eclecticadv.net/IMG/jpg/datws2_tall2_19CS.jpg' width="200" height="150" alt="El Free software team, con su autocue improvisado" title="El Free software team, con su autocue improvisado" /></span></td></tr></table> <h3 class="spip">En directe!</h3> <table><tr><td><span class='spip_document_831 spip_documents spip_documents_center'> <a href="http://www.livestream.com/copyleftfighters_UB2010" class="spip_out"><img src='http://www.eclecticadv.net/IMG/jpg/datws2_tall2_22S.jpg' width="200" height="150" alt="LIVE! El programa del Copyleft team" title="LIVE! El programa del Copyleft team" /></a></span><span class='spip_document_832 spip_documents spip_documents_center'> <a href="http://www.livestream.com/freesoftwarefighters_UB2010" class="spip_out"><img src='http://www.eclecticadv.net/IMG/jpg/datws2_tall2_23S.jpg' width="200" height="150" alt="LIVE! El programa del Free software team" title="LIVE! El programa del Free software team" /></a></span></td> <td>Tot va sortir bé. A les 12h30 en punt, hora de sortir en l'aire segons les instruccions de <a href='http://www.eclecticadv.net/spip.php?article140' class='spip_in'>Cilia Willem</a>, l'equip de Copyleft va començar l'emissió en directe del seu programa. <p>Aquí podeu veure el programa que va fer l'equip de <i> <strong>Copyleft</strong> </i>: <a href="http://www.livestream.com/copyleftfighters_UB2010" class='spip_out' rel='external'>www.livestream.com/copyleftfighters_UB2010</a></p> <p>Després va seguir el programa de l'equip de <i> <strong>Free software</strong> </i> aquí el podeu veure: <a href="http://www.livestream.com/freesoftwarefighters_UB2010" class='spip_out' rel='external'>www.livestream.com/freesoftwarefighters_UB2010</a></p> </td></tr></table> Tallers de vídeo online per a joves> 2010-03-19T20:05:00Z text/html ca Taller de Televisió online (I) - 11 març 2010 a la Universitat de Barcelona http://www.eclecticadv.net/spip.php?article264 <img class="spip_logos" alt="" align="right" src='http://www.eclecticadv.net/IMG/arton264.jpg?1576685244' width="160" height="160" onmouseover="this.src='IMG/artoff264.jpg?1576685183'" onmouseout="this.src='IMG/arton264.jpg?1576685244'" /><p><strong>En aquesta primera part del taller de Televisió Online, els/les estudiants de l'assignatura “Digital Video” (Comunicació Audiovisual de la Facultat de Formació al Professorat) van descobrir el programa Livestream i van rebre instruccions per preparar un programa sobre els continguts audiovisuals de <a href='http://www.eclecticadv.net/spip.php?rubrique15' class='spip_in'>Datafighters</a>.</strong></p> <p><span class='spip_document_805 spip_documents spip_documents_left' style='float:left; width:200px;'> <img src='http://www.eclecticadv.net/IMG/jpg/datws2_tall1_4S.jpg' width="200" height="150" alt="" /></span><br><a href='http://www.eclecticadv.net/spip.php?article140' class='spip_in'>Cilia Willem</a>, professora ajudant de Comunicació Audiovisual i cofundadora d'Eclèctica DV, va començar el taller amb una explicació detallada de les funcionalitats de <a href="http://www.livestream.com/" class='spip_out' rel='external'>Livestream</a>, una aplicació per fer un programa de televisió web en directe des del navegador. Primer va explicar com pujar vídeos a la biblioteca de Livestream i com configurar un "storyboard" per preparar els continguts d'un programa de televisió online.</p> <p><span class='spip_document_806 spip_documents spip_documents_right' style='float:right; width:200px;'> <img src='http://www.eclecticadv.net/IMG/jpg/datws2_tall1_8SC.jpg' width="200" height="150" alt="" /></span>Després, Cilia va tractar la part de <i>Live broadcasting</i>, on els vídeos del storyboard seleccionat estan emesos en directe (<i>cueing</i>) i barrejats en temps real amb títols explicatius (<i>overlays</i>), capítols (<i>full screen</i>), un títol continu (<i>ticker</i>) i la veu d'un/a presentador/a a través de la webcam.</p> <p>Els/les estudiants van crear un compte amb Livestream i van ser convidats a practicar les funcionalitats en el seu propi canal de televisió, per exemple usant vídeos trobats en YouTube sobre la nevada del dia anterior.</p> <p><span class='spip_document_808 spip_documents spip_documents_left' style='float:left; width:200px;'> <img src='http://www.eclecticadv.net/IMG/jpg/datws2_tall1_6S.jpg' width="200" height="150" alt="" /></span>Després <a href='http://www.eclecticadv.net/spip.php?article141' class='spip_in'>Lize De Clercq</a> va explicar que per crear un programa sobre els continguts audiovisuals de <i><a href='http://www.eclecticadv.net/spip.php?rubrique15' class='spip_in'>Datafighters</a></i> cal treballar en dues fases: una fase preparativa d'investigació individual i una fase de producció col·lectiva. Durant la fase preparativa, els/les estudiants són convidats/as a inscriure's en la <a href="http://datafighters.ning.com/" class='spip_out' rel='external'>comunitat virtual de Datafighters 2.0</a>, on Eclèctica DV ha llançat un <a href="http://datafighters.ning.com/profiles/blogs/livestream-workshop" class='spip_out' rel='external'>blogpost</a> amb una sèrie de preguntes sobre els documentals del <a href='http://www.eclecticadv.net/spip.php?rubrique44' class='spip_in'>Datafighters prototip</a>.</p> <p><span class='spip_document_809 spip_documents spip_documents_right' style='float:right; width:200px;'> <img src='http://www.eclecticadv.net/IMG/jpg/datws2_tall1_18S.jpg' width="200" height="150" alt="" /></span>Lize va dividir els i les estudiants en dos equips: <i><a href='http://www.eclecticadv.net/spip.php?rubrique103' class='spip_in'>Free programari fighters</a></i> i <i><a href='http://www.eclecticadv.net/spip.php?rubrique102' class='spip_in'>Copyleft fighters</a></i>), i va assignar una o dues preguntes a cada un/a d'ells/es. Els i les estudiants disposaven ara d'una setmana per trobar la resposta, comunicar-la en el forum i editar i pujar la solució com un vídeoclip de menys d'1 minut a Livestream.</p> <p>Amb aquest material a punt, els equips faran un programa de televisió sobre Free software i Copyleft durant la segona part del cicle de tallers.</p> Tallers de vídeo online per a joves> 2010-03-12T20:00:00Z text/html ca Taller de Televisió online - de 9 a 16 desembre 2008 a la Universitat de Barcelona http://www.eclecticadv.net/spip.php?article180 <img class="spip_logos" alt="" align="right" src='http://www.eclecticadv.net/IMG/arton180.jpg?1576685219' width="199" height="163" /><p><strong>Entre 9 i 16 desembre 2008, Eclèctica DV va organitzar un taller de Televisió online pels alumnes universitaris del Departament d'Educació Visual i Plàstica i Comunicació Audiovisual (Facultat de Formació al Professorat, Universitat de Barcelona), en co-organització amb el <a href="http://www.lmi.ub.es/lmi/" class='spip_out' rel='external'>Laboratori de Mitjans Interactius</a>.</strong></p> <p><span class='spip_document_645 spip_documents spip_documents_right' style='float:right; width:199px;'> <img src='http://www.eclecticadv.net/IMG/jpg/dataf_ning1S.jpg' width="199" height="168" alt="" /></span>L'activitat es va desenvolupar durant vàries sessions setmanals de les assignatures <a href="http://campusvirtual.ub.edu/course/view.php?id=3135" class='spip_out' rel='external'>Entorn i Mitjans Aplicats a la Formació</a>, <a href="http://campusvirtual.ub.edu/course/view.php?id=2956" class='spip_out' rel='external'>Digital Video</a> (en anglès) i <a href="http://campusvirtual.ub.edu/course/view.php?id=3700" class='spip_out' rel='external'>Producció i Realització Audiovisual I</a>.</p> <p>Durant la primera assignatura, els i les alumnes universitaris/àries van aprendre les característiques, l'ús i la promoció en línia d'un podcast vídeo a través del estudi del cas Datafighters 2.0. Durant l'assignatura “Digital Video” i l'assignatura “Producció i Realització Audiovisual I” l'activitat es va desenvolupar en dues fases durant vàries sessions (del 9 al 16 de desembre): una fase preparativa de recerca individual i una fase de producció col·lectiva.</p> <p>Durant la primera sessió els/les alumnes van ser convidats a inscriure-se en la <a href='http://datafighters.ning.com/' class='spip_out' rel='external'>comunitat virtual de Datafighters 2.0</a>, on Eclèctica DV va llençar un <a href="http://datafighters.ning.com/profiles/blogs/workshop-laboratori-de-mitjans" class='spip_out' rel='external'>blogpost</a> amb 15 preguntes sobre el primer capítol (Free software fighters) del <a href='http://www.eclecticadv.net/spip.php?rubrique119' class='spip_in'>Datafighters protip</a>. Cada alumne es va escollir una sola pregunta, però les preguntes estavan fetes de tal manera que, per trobar la solució, era necessari mirar totes les pel·licules del capítol.</p> <p><span class='spip_document_646 spip_documents spip_documents_left' style='float:left; width:199px;'> <img src='http://www.eclecticadv.net/IMG/jpg/datws1_3S.jpg' width="199" height="149" alt="" /></span>Els/les dinamitzadors d'Eclèctica DV i del Laboratori de Mitjans Interactius van llegir, comentar i corregir les respostes en línia, de manera que un cop arribat a la segona fase del cicle de tallers, la recerca estava feta i es podia començar amb la fase de producció col·lectiva.</p> <p>Durant la fase de producció col·lectiva, els/les alumnes (durant l'assignatura “Producció i Realització Audiovisual I”) primer van editar i comprimir els clips amb les respostes i després (durant l'assignatura “Digital Video”) van decidir l'ordre de projecció per enviar en onda un programa de televisió web en directe sobre els continguts de Datafighters a través de l'aplicació <a href="http://www.mogulus.com/datafighters" class='spip_out' rel='external'>Mogulus Studio</a> (un programa que anteriorment ja havien après durant el curs de “Digital Video”).</p> Tallers de vídeo online per a joves> 2008-12-17T16:33:00Z text/html ca Taller: Vídeo i blogs per a joves - 27 octubre 2007 a El Catllar (Tarragona) http://www.eclecticadv.net/spip.php?article23 <img class="spip_logos" alt="" align="right" src='http://www.eclecticadv.net/IMG/arton23.jpg?1586168825' width="160" height="160" onmouseover="this.src='IMG/artoff23.jpg?1586168836'" onmouseout="this.src='IMG/arton23.jpg?1586168825'" /><p><strong>El dissabte 27 octubre 2008 de 10h a 14h va tenir lloc el primer taller de Banda Eclèctica al Catllar (Tarragona). Durant el taller, els joves van transcorre tota la cadena de producció i difusió d'un vídeo ‘fes-ho tu mateix' i van rebre una introducció al món de les blogs i de la web 2.0 en general.</strong></p> <p><span class='spip_document_1051 spip_documents spip_documents_right' style='float:right; width:210px;'> <img src='http://www.eclecticadv.net/IMG/jpg/banda0_taller2HS.jpg' width="210" height="157" alt="" /></span>El taller anava a càrrec de <a href='http://www.eclecticadv.net/spip.php?article37' class='spip_in'>Leonidas Martín</a> i estava organitzat per l'<a href="http://www.elcatllar.org/" class='spip_out' rel='external'>Ajuntament de El Catllar</a> i el <a href="http://www.tarragones.cat/" class='spip_out' rel='external'>Consell Comarcal del Tarragonès</a>.</p> <p>Aquesta va ser el programa detallat del taller:</p> <p><strong>Vídeo en la web 2.0:</strong> <br /><img src='http://www.eclecticadv.net/squelettes-dist/puce.gif' width="8" height="11" class="puce" alt="-" /> <strong>material necessari</strong>: mòvils, càmeras digitals, cables, micros, llums i ordinadors <br /><img src='http://www.eclecticadv.net/squelettes-dist/puce.gif' width="8" height="11" class="puce" alt="-" /> <strong>tècniques d'enregistrament</strong>: càmera, só, il.luminació, composició, moviment, planificació <br /><img src='http://www.eclecticadv.net/squelettes-dist/puce.gif' width="8" height="11" class="puce" alt="-" /> <strong>edició</strong>: programes i aplicacions web <br /><img src='http://www.eclecticadv.net/squelettes-dist/puce.gif' width="8" height="11" class="puce" alt="-" /> <strong>publicació</strong>: serveis de compartir (YouTube, Blip.tv,..) i videoblogs</p> <p><strong>Blogs i comunitats virtuals</strong> <br /><img src='http://www.eclecticadv.net/squelettes-dist/puce.gif' width="8" height="11" class="puce" alt="-" /> <strong>blogosfera</strong>: què és un blog i quins tipus de blogs existeixen? <br /><img src='http://www.eclecticadv.net/squelettes-dist/puce.gif' width="8" height="11" class="puce" alt="-" /> <strong>crear el teu blog</strong>: serveis (Blogger, LaCoctelera,...) o aplicacions (Wordpress,...) <br /><img src='http://www.eclecticadv.net/squelettes-dist/puce.gif' width="8" height="11" class="puce" alt="-" /> <strong>comunitats virtuals</strong>: xarxes socials, xarxes de notícies, fotologs, wikis, móns virtuals</p> Tallers de vídeo online per a joves> 2007-10-28T22:38:00Z text/html ca